Sökning: "teknikprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet teknikprogrammet.

 1. 1. Technical Interest : Does earlier technology education influence the choiceto further studies in technical subjects?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Forsell; [2018]
  Nyckelord :Technical interest; Teknikprogrammet; Higher education; Secondary school;

  Sammanfattning : This thesis investigates if a student’s interest in technology at lower secondary school can influence their choice to attend an upper secondary school technical program (Teknikprogrammet). Factors like the choice of course book, teacher, practical and theoretical technology were investigated. LÄS MER

 2. 2. "Varför ska vi lära oss det här?" - Teknikelevers uppfattningar om kemins roll i utbildningen och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :teknikelever; fenomenografi; gymnasieelevers uppfattningar; kemins roll; kunskapsemfaser; yt- och djupinriktat lärande;

  Sammanfattning : Kursen Kemi 1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet för elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Dock är teknikeleverna (TE-eleverna) mindre motiverade till att läsa kemi och har sämre betyg i kursen jämfört med naturvetenskapseleverna, vilket är ett problem. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända och lärande – undervisningsstöd och metoder som används i teknikämnet på gymnasieskolans språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nebras Kuffee; Farah Al-Saka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studiehar vi undersökt vilkaundervisningsstöd och metoder lärarei teknikämnet använder när de undervisarnyanlända eleverpå språkintroduktion i åldrarna 16–19år som siktar på att komma in på Teknikprogrammet. Syftet med studienär att titta närmare på hur man med hjälp av olika undervisningsmetoder i teknikämnet kan underlätta för de nyanlända eleverna, dels genom att öka förståelsen för själva ämnet, dels genom att förbättra ämneskunskaperna i sig. LÄS MER

 4. 4. Kommer du att välja natur ellerteknik? : om vad som styr elevers val av gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tomas Nilsson; [2018]
  Nyckelord :secondary school; school choice; nature program; technology program; gymnasievalet; naturvetenskapliga programmet; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Denna studie grundades dels i observationer i klasser i Naturvetenskapsprogrammet (NA) och teknikprogrammet (TE) där oväntade och oförklarliga skillnader mellan grupperna av studenter märktes, och dels i skillnader i statistiken som täcker dessa två program. Könsfördelningen är den mest uttalade skillnaden, där det är ungefär jämn fördelning på NA men med en betydande manlig överrepresentation på TE. LÄS MER

 5. 5. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teknikprogrammet.

Din email-adress: