Sökning: "teknikprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet teknikprogrammet.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. Teknikämnet – Samverkan med matematik och fysik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marina Andersson; [2017]
  Nyckelord :teknikprogrammet; integration; matematik; fysik; gymnasiet; STEM;

  Sammanfattning : Ämnet teknik har många relationer med matematik och naturvetenskapliga ämnen, speciellt då med fysik. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka krav och förutsättningar som finns för samverkan mellan ämnena teknik och matematik/fysik på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Teknikintresset hos flickor på högstadiet : och hur teknikintresset påverkar deras gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Matilda Hektor; [2017]
  Nyckelord :technology education; technology interest; lower secondary school; girls; teknik; teknikintresse; grundskola; högstadiet; flickor.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet har som syfte att ta reda på vilka uppfattningar som flickor på högstadiet har om teknikämnet för att kunna se vad som kan förändras i den nuvarande teknikundervisningen. Syftet är också att det aktuella arbetet ska kunna bidra till att teknikundervisningen kan utvecklas åt ett håll så att fler flickor känner att de förstår vad teknik är och på så sätt kan utveckla ett intresse som gör att de vill välja att läsa vidare på gymnasiets teknikprogram. LÄS MER

 4. 4. Elevers vardagsföreställningar om kraft och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Gustav Wihlstrand; [2017]
  Nyckelord :Elevers vardagsföreställningar om kraft och rörelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöktes vilken förståelse en grupp elever i gymnasiets första år har försambandet mellan kraft och rörelse vid fritt fall. 59 elever på teknikprogrammet fick svara på tvåfysikuppgifter. I första uppgiften fick eleverna svara på vilka krafter som verkar på en boll som rörsig fritt i en kastparabel. LÄS MER

 5. 5. Internet of Things på Teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tatjana Hrnjez; [2017]
  Nyckelord :gymnasieskolan; teknik; teknikämne; Lgr11; Internet of Things; Teknikpro-gram;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är det senaste högaktuella som händer inom den digitala teknik-utvecklingen. Det är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att allt från in-frastruktur, fordon och hushållsmaskiner till bohag samt levande varelser (inklusive män-niskor), utrustas med små inbyggda sensorer och datorer och på så sätt kopplas upp i ett virtuellt kommunicerande nätverk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teknikprogrammet.

Din email-adress: