Sökning: "teknikprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet teknikprogrammet.

 1. 1. "Varför ska vi lära oss det här?" - Teknikelevers uppfattningar om kemins roll i utbildningen och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :teknikelever; fenomenografi; gymnasieelevers uppfattningar; kemins roll; kunskapsemfaser; yt- och djupinriktat lärande;

  Sammanfattning : Kursen Kemi 1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet för elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Dock är teknikeleverna (TE-eleverna) mindre motiverade till att läsa kemi och har sämre betyg i kursen jämfört med naturvetenskapseleverna, vilket är ett problem. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända och lärande – undervisningsstöd och metoder som används i teknikämnet på gymnasieskolans språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nebras Kuffee; Farah Al-Saka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studiehar vi undersökt vilkaundervisningsstöd och metoder lärarei teknikämnet använder när de undervisarnyanlända eleverpå språkintroduktion i åldrarna 16–19år som siktar på att komma in på Teknikprogrammet. Syftet med studienär att titta närmare på hur man med hjälp av olika undervisningsmetoder i teknikämnet kan underlätta för de nyanlända eleverna, dels genom att öka förståelsen för själva ämnet, dels genom att förbättra ämneskunskaperna i sig. LÄS MER

 3. 3. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 4. 4. Teknikämnet – Samverkan med matematik och fysik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marina Andersson; [2017]
  Nyckelord :teknikprogrammet; integration; matematik; fysik; gymnasiet; STEM;

  Sammanfattning : Ämnet teknik har många relationer med matematik och naturvetenskapliga ämnen, speciellt då med fysik. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka krav och förutsättningar som finns för samverkan mellan ämnena teknik och matematik/fysik på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Teknikintresset hos flickor på högstadiet : och hur teknikintresset påverkar deras gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Matilda Hektor; [2017]
  Nyckelord :technology education; technology interest; lower secondary school; girls; teknik; teknikintresse; grundskola; högstadiet; flickor.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet har som syfte att ta reda på vilka uppfattningar som flickor på högstadiet har om teknikämnet för att kunna se vad som kan förändras i den nuvarande teknikundervisningen. Syftet är också att det aktuella arbetet ska kunna bidra till att teknikundervisningen kan utvecklas åt ett håll så att fler flickor känner att de förstår vad teknik är och på så sätt kan utveckla ett intresse som gör att de vill välja att läsa vidare på gymnasiets teknikprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teknikprogrammet.

Din email-adress: