Sökning: "temperature trends"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden temperature trends.

 1. 1. Högskolestudenters attityder och beteenden : En kvalitativ studie om miljömässig hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Conrad Timm; [2018]
  Nyckelord :attitudes; behaviour; pro-environmental behaviour; environment; gender; students.;

  Sammanfattning : För att uppnå nationella och internationella klimatmål och minska den negativa mänskliga klimatpåverkan, samt för att undvika att jordens temperatur stiger ännu mer, behövs ett miljövänligare tankesätt kring hållbarhet och miljöutmaningar. Trots många miljösatsningar i samhället är det viktigt att framhäva och få en uppfattning om individens attityder och beteenden till miljömässig hållbarhet för att lättare påverka individer att agera klimatvänligt. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning for Restaurant Sales Forecast

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Holmberg; Pontus Halldén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many restaurants that do not have a solid forecast of their daily sales.Often, they neither have the education nor the energy to make a calculated estimation of the sale. At best some restaurants look at the last years sale on the equivalent day and the current date settings. LÄS MER

 3. 3. Värmeutveckling och självuttorkning hos pasta- och bruksprov med flygaskainblandning – Litteraturstudie samt test av ny metod för kombinerad mätning av värmeutveckling och RF-nivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :cement hydration self dehydration concrete relative humidity cementpaste betong relativ fuktighet cementpasta värmeutveckling hydratation; Science General;

  Sammanfattning : Concrete has been frequently used as a buildning material in modern time and is today one of the most applied buildningmaterials. Since the demand of sustainability is getting bigger, more focus is put on the large carbon dioxide emissions that happens due to the cementmanufacturing. LÄS MER

 4. 4. Temporal Consistency of the UERRA Regional Reanalysis: Investigating the Forecast Skill

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Adam von Kraemer; [2018]
  Nyckelord :Temporal consistency; reanalysis; forecast skill; UERRA; HARMONIE; Tidsmässig konsistens; återanalys; prognoskvalitet; UERRA; HARMONIE;

  Sammanfattning : Weather forecasting has improved greatly since the middle of the 20th century, thanks to better forecasting models, an evolved weather observing system, and improved ways of assimilating the observation data. However, these large systematical improvements make it difficult to use the weather data for climatological studies. LÄS MER

 5. 5. Climate responsive building design in warm and humid climates

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Christoffer Maljanovski; Ahmed Sharawe; [2018]
  Nyckelord :affordable housing; building designs; climate considerations; thermal comfort; developing countries; dar es salaam; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study assess the climate consideration in building designs and aims to explore the extent of passive house performances in warm and humid climates. Previous studies have shown significant correlation between climate conscious building designs and meaningful improvements in indoor climate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet temperature trends.

Din email-adress: