Sökning: "teoretisk referensram omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram omvårdnad.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om skolsköterskors och barnmorskor upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Melin; [2017]
  Nyckelord :crimes of honour; honour based violence; protection of family honour; care; support; hedersrelaterade brott; hedersrelaterat våld; hedersrelaterat förtryck; omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund:Socialstyrelsen (2011) har skrivit i en rapport att brist på kunskap vid bemötandet av patienter som har blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck riskerar att leda till att personal antingen ingriper för lite eller ingriper för kraftfullt, utan att se personen och den specifika situationen. Våldet och förtrycket har ett kollektivt uttryck som kan komma från den egna familjen eller ett större socialt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos vuxna patienter med hiv : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Johansson; Julia Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Hiv; patient; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Hiv är en av vår tids största sjukdomar med miljoner drabbade människor. Att drabbas av obotlig sjukdom påverkar patientens livskvalitet. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om livskvaliteten hos patienter med hiv för att kunna ge en god och individanpassad omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Egenvård vid psykisk ohälsa : Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja patienters egenvård.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Luzita Pedernera; [2016]
  Nyckelord :Egenvård; kvalitativ innehållsanalys; Orems teori om egenvårdsbalans; Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Forskning kring egenvård vid psykisk ohälsa finns och visar stora fördelar påpatienters hälsa och välbefinnande, men det vårdvetenskapliga perspektivet i forskningensaknas. Teoretisk referensram: Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier i vardagen vid multipel skleros - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Ross; Felicia Söderlund; [2016]
  Nyckelord :multipel skleros; coping; omvårdnad;

  Sammanfattning : Multipel Skleros [MS] en är kronisk, neurologisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet genom nedbrytning av myelin, vilket försvårar nervsignalernas transport till målcellerna. Den som drabbats av MS kan uppleva symptom av fysisk och psykisk karaktär som pareser, spasticitet, koordinationsstörningar, fatigue, depression och ångest. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teoretisk referensram omvårdnad.

Din email-adress: