Sökning: "teoretisk referensram omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram omvårdnad.

 1. 1. Livskvalitet hos vuxna patienter med hiv : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Johansson; Julia Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Hiv; patient; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Hiv är en av vår tids största sjukdomar med miljoner drabbade människor. Att drabbas av obotlig sjukdom påverkar patientens livskvalitet. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om livskvaliteten hos patienter med hiv för att kunna ge en god och individanpassad omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid psykisk ohälsa : Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja patienters egenvård.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Luzita Pedernera; [2016]
  Nyckelord :Egenvård; kvalitativ innehållsanalys; Orems teori om egenvårdsbalans; Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Forskning kring egenvård vid psykisk ohälsa finns och visar stora fördelar påpatienters hälsa och välbefinnande, men det vårdvetenskapliga perspektivet i forskningensaknas. Teoretisk referensram: Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. LÄS MER

 3. 3. Copingstrategier i vardagen vid multipel skleros - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Ross; Felicia Söderlund; [2016]
  Nyckelord :multipel skleros; coping; omvårdnad;

  Sammanfattning : Multipel Skleros [MS] en är kronisk, neurologisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet genom nedbrytning av myelin, vilket försvårar nervsignalernas transport till målcellerna. Den som drabbats av MS kan uppleva symptom av fysisk och psykisk karaktär som pareser, spasticitet, koordinationsstörningar, fatigue, depression och ångest. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Johansson; Sara Malm; [2016]
  Nyckelord :Kulturell bakgrund; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; transkulturell omvårdnad; transkulturella vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör sjuksköterskan vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER

 5. 5. Under samma tak men ändå skilda världar. En kvalitativ studie om könsnormer i förskolebarns fria lek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Eidenby; Maria Dahlsjö; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förskolans verksamhet är den fria leken en aktivitet som enligt erfarenhet får stort utrymme. Här lämnas de äldre barnen ensamma att själva besluta över vem de ska leka med och vad. I den fria leken behöver barn förhålla sig till könsnormer och även den makt som inom dem reglerar deras sätt att agera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teoretisk referensram omvårdnad.

Din email-adress: