Sökning: "teoretisk referensram omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram omvårdnad.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättar och hindrar evidensbaserad vård av ben- och fotsår : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Harrysson; Camilla Henriksson; [2018]
  Nyckelord :District nurses; qualitative method; leg and foot ulcers; guidelines; primary care; PARIHS model; facilitating and preventative factors; Distriktssköterskor; kvalitativ metod; ben- och fotsår; sårvårdsrutin; primärvård; PARIHS modellen; underlättande och hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom primärvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor. LÄS MER

 2. 2. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER

 3. 3. "Oh, I had that!" : Kvinnors upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Åsa Lindgren; Pernilla Strömberg Ehn; [2017]
  Nyckelord :Postpartum; Depression; Women; Experience; Nursing; Postpartum; Depression; Kvinnor; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppkommer omkring fyra veckor efter förlossningen och drabbar cirka 10 - 15 % av kvinnorna. Det finns många olika faktorer som bidrar till att PPD utvecklas som t.ex. LÄS MER

 4. 4. Post mortem care: att vården den avlidne patienten : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda den avlidna patienten i palliativ vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Gotti; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Post mortem; Nurses; Rituals; Palliativ vård; Post mortem; Ritualer; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient avlider fortsätter vården även efter dödsögonblicket, vårdpersonal tar hand om både patient och närstående även efter att döden har inträtt. Att göra iordning den avlidne (post mortem care) är en uppgift omgärdad av symboliska handlingar och ritualer. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om skolsköterskors och barnmorskor upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Melin; [2017]
  Nyckelord :crimes of honour; honour based violence; protection of family honour; care; support; hedersrelaterade brott; hedersrelaterat våld; hedersrelaterat förtryck; omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen (2011) har skrivit i en rapport att brist på kunskap vid bemötandet av patienter som har blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck riskerar att leda till att personal antingen ingriper för lite eller ingriper för kraftfullt, utan att se personen och den specifika situationen. Våldet och förtrycket har ett kollektivt uttryck som kan komma från den egna familjen eller ett större socialt sammanhang. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teoretisk referensram omvårdnad.

Din email-adress: