Sökning: "teoretisk referensram omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden teoretisk referensram omvårdnad.

 1. 1. "Oh, I had that!" : Kvinnors upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Åsa Lindgren; Pernilla Strömberg Ehn; [2017]
  Nyckelord :Postpartum; Depression; Women; Experience; Nursing; Postpartum; Depression; Kvinnor; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppkommer omkring fyra veckor efter förlossningen och drabbar cirka 10 - 15 % av kvinnorna. Det finns många olika faktorer som bidrar till att PPD utvecklas som t.ex. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om skolsköterskors och barnmorskor upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Melin; [2017]
  Nyckelord :crimes of honour; honour based violence; protection of family honour; care; support; hedersrelaterade brott; hedersrelaterat våld; hedersrelaterat förtryck; omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund:Socialstyrelsen (2011) har skrivit i en rapport att brist på kunskap vid bemötandet av patienter som har blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck riskerar att leda till att personal antingen ingriper för lite eller ingriper för kraftfullt, utan att se personen och den specifika situationen. Våldet och förtrycket har ett kollektivt uttryck som kan komma från den egna familjen eller ett större socialt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna personer efter en svår brännskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nora Samawi; Claudia Toscano Westman; [2017]
  Nyckelord :Burn injury; Health-related quality of life; Adults; Caring; Brännskada; Hälsorelaterad livskvalitet; Vuxna; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svår brännskada innebär en djup hudskada där kroppens underliggande organ kan komma att påverkas vilket kan resultera i ett kritiskt tillstånd. Skadan kan ge konsekvenser som berör den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan. LÄS MER

 4. 4. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Partnernas upplevelser av att leva med en person med demenssjukdom. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arbnesha Myrta; Martina Smoljan; [2017]
  Nyckelord :husband wife; dementia; sense of coherence; the literature review.; make maka; demens; känsla av sammanhang; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för olika symtom och förändringar i hjärnan. Det är förknippat med stigande ålder men tillhör inte det normala åldrandet. Det finns inget botemedel mot demens endast symtomlindrande behandling. Demensdiagnosen påverkar inte bara individen med demenssjukdom utan även hens partner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teoretisk referensram omvårdnad.

Din email-adress: