Sökning: "teorier om socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 613 uppsatser innehållade orden teorier om socialt arbete.

 1. 1. ”JAG UPPLEVER MIG STRESSAD PÅ MIN ARBETSPLATS” En kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön relaterat till stress inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Karlsson; Malin Olin; [2017-07-05]
  Nyckelord :Psykosocialarbetsmiljö; Krav-kontroll-stödmodellen; Socialtjänsten; Arbetsrelaterad stress.;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress har under lång period varit ett välutforskat fenomen. Forskningenhar delvis genererat en konstruktion av den teoretiska modellen krav-kontroll-stöd somäven tillämpades i studiens. LÄS MER

 2. 2. ”Men de här guldfröna som ’Hitta Rätt’, de tar ett steg tillbaka.” – En studie om implementering i boendeverksamheter för ensamkommande ungdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Nilsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Implementering; Policy; Socialt arbete; Handlingsutrymme; Ensamkommande ungdomar;

  Sammanfattning : Verksamheter inom välfärdsområdet har under de senaste åren i allt större utsträckning kommit att bli föremål för införandet av nya policys, arbetsmanualer, regelverk och andra typer av interventioner som syftar till att systematisera och kvalitetssäkra arbetet som bedrivs där. Socialt arbete generellt och verksamheter för ensamkommande ungdomar specifikt är verksamhetsområden där professionen ofta behöver förhålla sig till - å ena sidan uppsatta regelverk och riktlinjer, å andra sidan mottagarens individuella förutsättningar och behov. LÄS MER

 3. 3. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 4. 4. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om hemlandet, migrationen och framtiden : En fenomenologisk studie om att leva utanför sitt hemland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Florenta Shatri; Elma Mikullovci; [2017]
  Nyckelord :Migration; Livsberättelse; Fenomenologi; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att söka förståelse för hur migranter som lämnar sitt land upplever flytten till ett nytt land. I vår uppsats har det varit viktigt att lägga fokus på det som intervjupersonerna tagit fram som betydelsefullt i deras liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teorier om socialt arbete.

Din email-adress: