Sökning: "teorier om socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 623 uppsatser innehållade orden teorier om socialt arbete.

 1. 1. Att vara en god samhällsmedborgare - en fallstudie om CSR-implementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hylerstedt Blom; Johan Kaage; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi upplever att social oro i samhället och människans negativa miljöpåverkan är några av vår tids största utmaningar. Företag bör således ta sitt ansvar gentemot samhället eftersom det är ohållbart att driva sin verksamhet utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. LÄS MER

 2. 2. ”JAG UPPLEVER MIG STRESSAD PÅ MIN ARBETSPLATS” En kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön relaterat till stress inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Karlsson; Malin Olin; [2017-07-05]
  Nyckelord :Psykosocialarbetsmiljö; Krav-kontroll-stödmodellen; Socialtjänsten; Arbetsrelaterad stress.;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress har under lång period varit ett välutforskat fenomen. Forskningenhar delvis genererat en konstruktion av den teoretiska modellen krav-kontroll-stöd somäven tillämpades i studiens. LÄS MER

 3. 3. ”Men de här guldfröna som ’Hitta Rätt’, de tar ett steg tillbaka.” – En studie om implementering i boendeverksamheter för ensamkommande ungdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Nilsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Implementering; Policy; Socialt arbete; Handlingsutrymme; Ensamkommande ungdomar;

  Sammanfattning : Verksamheter inom välfärdsområdet har under de senaste åren i allt större utsträckning kommit att bli föremål för införandet av nya policys, arbetsmanualer, regelverk och andra typer av interventioner som syftar till att systematisera och kvalitetssäkra arbetet som bedrivs där. Socialt arbete generellt och verksamheter för ensamkommande ungdomar specifikt är verksamhetsområden där professionen ofta behöver förhålla sig till - å ena sidan uppsatta regelverk och riktlinjer, å andra sidan mottagarens individuella förutsättningar och behov. LÄS MER

 4. 4. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 5. 5. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teorier om socialt arbete.

Din email-adress: