Sökning: "test time estimation"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden test time estimation.

 1. 1. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrei; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Velocity Estimation Methods for High-Performance Motion Control Systems

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Ruth Aleksandrauskaite; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The majority of all commercial electronics hardware is manufactured usingSurface Mount Technology (SMT). Nevertheless, the increased complexityand miniaturization of electronics impose tough performance requirementson the automation process. LÄS MER

 3. 3. Reverse Stress Test Optimization : A study on how to optimize an algorithm for reverse stress testing

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Sarah Marklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate how to optimize an algorithm that determines a scenario multiplier for a reverse stress test with a method where predefined scenarios are scaled. The scenarios are composed by different risk factors that represents market events. LÄS MER

 4. 4. Network Latency Estimation Leveraging Network Path Classification

  Master-uppsats, KTH/Network Systems Laboratory (NS Lab)

  Författare :Khalid Omer Mahgoub Saied; [2018]
  Nyckelord :Latency estimation; Sudan traceroute; Paris traceroute; Amazon EC2; distributed systems; Uppskattning av nätverksfördröjning; Sudan traceroute; Paris traceroute; Amazon EC2; distribuerade system;

  Sammanfattning : With the development of the Internet, new network services with strict network latency requirements have been made possible. These services are implemented as distributed systems deployed across multiple geographical locations. To provide low response time, these services require knowledge about the current network latency. LÄS MER

 5. 5. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malcolm Hargelius; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modeling; MODFLOW; PEST; Hydrogeology; Groundwater flow; Grundvattenmodellering; MODFLOW; Hydrogeologi; Grundvattenflöden; Sprickvatten;

  Sammanfattning : På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet test time estimation.

Din email-adress: