Sökning: "testning"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet testning.

 1. 1. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 2. 2. Svarstid för patienter med förmodade låggradiga gliom vid konfrontationsbenämning med Boston Naming Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Glemme; Rebecca Johansson; [2017-06-21]
  Nyckelord :låggradiga gliom; svarstid; BNT; korrekthet; tumörlokalisation; low grade glioma; latency; BNT; accuracy; tumor localisation;

  Sammanfattning : The aim with this study was to measure and analyze latency time for participants tested with the picture-naming test Boston Naming Test. A group of 23 patients with presumed low grade gliomas (LGG) and a reference group of 103 participants were tested and compared. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER

 4. 4. Making solar energy data accessible for everyone

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linus Frosteryd; Victor Ingman; Kasper Ramström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Decentralized solar energy is solar energy produced close to where it will be used, rather than at a large facility elsewhere and sent through the national grid. This project involves collecting data from decentralized solar facilities with data collection support, as well as visualizing the data in a format that is adjustable and understandable by everyone. LÄS MER

 5. 5. Rationalitet vid Nasdaq OMX : En beteendefinansiell studie av vädrets samband med utfall vid handel och vad detta implikerar för effektiviteten på marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Lundström; [2017]
  Nyckelord :behavior finance; marknadseffektivitet; temperatur; lufttryck; rationalitet;

  Sammanfattning : Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama(1970)definierade sineffektiva marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel av dess aktörer agerar rationellt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet testning.

Din email-adress: