Sökning: "testning"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet testning.

 1. 1. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER

 2. 2. Making solar energy data accessible for everyone

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linus Frosteryd; Victor Ingman; Kasper Ramström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Decentralized solar energy is solar energy produced close to where it will be used, rather than at a large facility elsewhere and sent through the national grid. This project involves collecting data from decentralized solar facilities with data collection support, as well as visualizing the data in a format that is adjustable and understandable by everyone. LÄS MER

 3. 3. Mocking SaaS Cloud for Testing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Simon Svensgård; Johannes Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Mock-Object; Cloud Computing; Testing; Test-Evaluation; Mock-Objekt; Molntjänster; Testning; Testutvärdering;

  Sammanfattning : In this paper we evaluate how software testing is affected by the usage of a mock-object, a dummy implementation of a real object, in place of having data in a cloud that is accessed through an API. We define the problems for testing that having data in the cloud brings, which of these problems a mock-object can remedy and what problems there are with testing using the mock-object. LÄS MER

 4. 4. Conversion Rate Optimization of E-Commerce using Web Analytics and Human-computer Interaction Principles : An in-depth Quantitative Approach to Optimization of Conversion Rates

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Utsav Kaushik; Antonio Grondowski; [2017]
  Nyckelord :Conversion rate optimization; A B testing; E-commerce; Quantitative Research; Interaction Design; Human-computer interaction; HCI; Web Design; Statistical Inference; Web Analytics.; Konverteringsoptimering; A B-testning; e-handel; kvantitativ studie; interaktionsdesign; människa-datorinteraktion; MDI; webbdesign; statistisk inferens; webbanalys;

  Sammanfattning : For an e-commerce business to grow, there are many ways one could try to improve the business in order to gain greater reach and increase sales. One of the main goals of such businesses is to convert as many visitors as possible into customers. LÄS MER

 5. 5. Implementation av begreppskartor med zoom och panorering för webb och surfplattor med hjälp av Meteor

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Filip Brolund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskargruppen Educational Technology Group med forskare från Linköpings och Lunds universitet jobbar på ett lärospel i historia för mellanstadiet. En av aktiviteterna i spelet är att skapa begreppskartor och denna aktivitet är i behov av en uppgradering för att kunna utmana eleverna på en svårare nivå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet testning.

Din email-adress: