Sökning: "testning"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade ordet testning.

 1. 1. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER

 2. 2. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER

 3. 3. Analys hur de svenska politikprogrammen förändrats över tid : Ett långsiktigt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Pantzar; [2018]
  Nyckelord :Public Choice; Political movements Median Voter Theorem; Harold Hotelling Model; Herfindahl-Hirschman Index; One-dimensional scale; Public Choice; Partiförflyttnigar; Medianväljarteoremet; Hotellingmodellen; Herfindahl-Hirschman Index; Endimensionell skala;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera förändringen i de svenska partiernas politiska program genom att tillämpa Public Choice skolans modeller. Med hjälp av medianväljarteoremet och Hotellingmodellen analyseras om modellerna är tillräckligt beskrivande för Sveriges partiförflyttningar. LÄS MER

 4. 4. Design of an encoder converter forautomated non-destructive testing

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Per von Wowern; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : WesDyne Sweden AB is a Non-Destructive Testing (NDT) company specializedin the examination methods ultrasonic testing, eddy current testing and visualinspection. To verify an examination procedure before the actual inspection atsite, a test rig consisting of a three or four axes motion system is used. LÄS MER

 5. 5. Advantages of using Virtual Reality as a financial instrument

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Gustav Ryrlén; [2018]
  Nyckelord :Financial Technology; Data Visualization; Virtual Reality; Portfolio Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, the phenomenon of Virtual Reality has been highlighted by most technology-interested persons around the world. The technology allows visualization and interaction with environments, which in real life would be too costly to recreate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet testning.

Din email-adress: