Sökning: "textur"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet textur.

 1. 1. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sofia Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. LÄS MER

 2. 2. Ljud, oljud & tektonik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Louise Mattsson; [2017]
  Nyckelord :ljud; oljud; buller; fasad; Helmholtz resonans; sound; noise; Helmholtz resonance; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I takt med urbaniseringen och teknikens utveckling har ljudvolymen i våra städer ökat och idag utsätts omkring 2 miljoner svenskar för buller i sina hem. Trots att forskning har visat att långvarig exponering för buller är hälsofarligt har buller fortfarande inte någon större prioritet i planering av bostäder. LÄS MER

 3. 3. Improving character recognition by thresholding natural images

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Oskar Granlund; Kai Böhrnsen; [2017]
  Nyckelord :OCR; natural images; thresholding; image segmentation; k-means; Otsu; OCR; naturliga bilder; thresholding; k-means; Otsu;

  Sammanfattning : The current state of the art optical character recognition (OCR) algorithms are capable of extracting text from images in predefined conditions. OCR is extremely reliable for interpreting machine-written text with minimal distortions, but images taken in a natural scene are still challenging. LÄS MER

 4. 4. Hand Segmentation from RGB Images in Uncontrolled Indoor Scenarios Using Randomized Decision Forests

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Manu Martin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hand segmentation is an integral part of many computer vision applications suchas gesture recognition, human activity detection, hand-eye coordination anal-ysis, gaze detection etc. Many of these applications require a solution whichcan segment hands in real-time while working in low-capacity computing en-vironments. LÄS MER

 5. 5. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2016]
  Nyckelord :förstärka karaktär; markläggning; markmaterial; nöjespark; tematiserad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet textur.

Din email-adress: