Sökning: "the late modern age"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden the late modern age.

 1. 1. Vikt, utseende och livsstil - Budskap i ViktVäktarnas medlemsmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandra Thörnqvist; [2015-02-03]
  Nyckelord :ViktVäktarna; WeightWatchers; genus; generation; klass; etnicitet; livsstil; livsplan; regim; kommodifiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats är allmän och offentlig handling.Författaren har upphovsrätten och uppsatsen får inteBegagnas annat än för enskilt bruk utan författarens tillstånd... LÄS MER

 2. 2. "Den kemiska bekämpningen av skadlig lövskog har öppnat helt nya vyer för skogsbruket" : flygbesprutning med herbicider i Arjeplog 1953-1978

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Laestander; [2015]
  Nyckelord :herbicider; skogsbruk; skogsstruktur; flygbesprutning; lövträd; norra Sverige; fenoxisyror; skogshistoria; herbicides; forestry; forest structure; aerial spraying; deciduous trees; northern Sweden; phenoxy acids; forest history;

  Sammanfattning : Attityden gentemot lövträd och lövskog i norra Sverige började förändras i mitten av 1900-talet. Tidigare var lövträden en resurs inom det agrara samhället, men genom det industriella skogsbrukets utveckling började man alltmer betrakta lövträden som ett problem. LÄS MER

 3. 3. E. Delacroix och J.M.W. Turner - Det sublimas, färgens och ljusets mästare under 1800-talets första hälft

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gunilla Derefeldt; [2015]
  Nyckelord :E. Delacroix; J.M.W. Turner; sublime; painterly; academic painting; romantic style; complementary colours; E.Delacroix; J.M.W. Turner; sublim; målerisk; akademiskt måleri; romantisk stil; komplementära färger;

  Sammanfattning : Mellan Delacroix´s och Turners verk finns ibland en släktskap trots de stora skillnaderna i stil. Syftet med denna uppsats har varit att försöka fånga den känsla av likhet, som finns mellan några av deras verk, som uttrycker patos och kamp på liv och död mot naturens starka krafter eller människors ondska. LÄS MER

 4. 4. The Sea Peoples : The Creators of History: a Study of Influence

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Stina Larsson; [2015]
  Nyckelord :Sea Peoples; Bronze Age; MEditerranean; Processual; Post-processual; Interdisciplinary;

  Sammanfattning : The approaches used in recent research regarding the ‘Sea Peoples’ of the late Bronze Age in the Eastern Mediterranean have been evaluated in this thesis. Different influences exist on all planes and effect all things in different ways. LÄS MER

 5. 5. Identitet, förståelse och den existentiella dimensionen : - en studie om hur religionens roll framställs i styrdokumenten för gymnasiets religionskunskapsämne

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Caroline Holgermyr; [2013]
  Nyckelord :styrdokumentet; religiös undervisning; reflexiv självidentitet; kulturell identitet; idéanalys;

  Sammanfattning : Today Sweden is both a secular and multi-religious country, of which Christianity historically has been a dominant player. Both processes of individualization and migration have contributed to a changed religious character as the current Swedish social situation represents. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet the late modern age.

Din email-adress: