Sökning: "the late modern age"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden the late modern age.

 1. 1. "Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Antonia RIngbäck; [2018]
  Nyckelord :Identitet; ungdomskultur; senmodernitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för ungdomars identitetsskapande processer i det senmoderna samhället, genom att analysera två karaktärer i den norska tv-serien "SKAM". Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociologiska teorier om hur individens identitetsskapande påverkas av senmoderna ideal. LÄS MER

 2. 2. DNA Analysis on a Viking-age boat grave from Sala hytta Västmanland, grave A2

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Loey Alrawi; [2017]
  Nyckelord :aDNA; Viking-age; migration; Västmanland; Sala hytta;

  Sammanfattning : Viking-age boat grave burials are a less common but still repeatedly used way to bury the dead during the late Iron Age. Boat burials are exceptional in many aspects, not only due to placing the individual in a boat with numerous burial gifts including animals, but also by burying the individual without prior cremation, a common practice during the Iron Age. LÄS MER

 3. 3. The 100 kW Sportscar : Experience-Oriented Performance through Reduction in Times of Excess

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Robin Ritter; [2017]
  Nyckelord :Future Porsche Lightweight Vehicle Concept;

  Sammanfattning : Problem Area With the introduction of the Bugatti Veyron in 2005, a new breed of sportscars was born: the hypercar. It was celebrated as a technological masterpiece, its todays hybrid counterparts, the McLaren P1, Ferrari LaFerrari and Porsche 918 Spyder were named the ‘holy trinity’ of sportscars. LÄS MER

 4. 4. Vikt, utseende och livsstil - Budskap i ViktVäktarnas medlemsmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandra Thörnqvist; [2015-02-03]
  Nyckelord :ViktVäktarna; WeightWatchers; genus; generation; klass; etnicitet; livsstil; livsplan; regim; kommodifiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats är allmän och offentlig handling.Författaren har upphovsrätten och uppsatsen får inteBegagnas annat än för enskilt bruk utan författarens tillstånd... LÄS MER

 5. 5. "Den kemiska bekämpningen av skadlig lövskog har öppnat helt nya vyer för skogsbruket" : flygbesprutning med herbicider i Arjeplog 1953-1978

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Laestander; [2015]
  Nyckelord :herbicider; skogsbruk; skogsstruktur; flygbesprutning; lövträd; norra Sverige; fenoxisyror; skogshistoria; herbicides; forestry; forest structure; aerial spraying; deciduous trees; northern Sweden; phenoxy acids; forest history;

  Sammanfattning : Attityden gentemot lövträd och lövskog i norra Sverige började förändras i mitten av 1900-talet. Tidigare var lövträden en resurs inom det agrara samhället, men genom det industriella skogsbrukets utveckling började man alltmer betrakta lövträden som ett problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet the late modern age.

Din email-adress: