Sökning: "theory of social work"

Visar resultat 1 - 5 av 2316 uppsatser innehållade orden theory of social work.

 1. 1. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 2. 2. “Det går in i hjärteroten” : En kvalitativ studie om socialarbetares utmaning gällande närhet och distans inom ideella tjej- och kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Westermark; Katinka Pattyranie; [2018]
  Nyckelord :social work; distance; closeness; relationship between client and social worker; non profit social work; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : “It pierces the heart” Social workers’ challenges regarding closeness and distance The aim of this study was to examine how social workers working within nonprofit women’s shelters describe closeness and distance in the relationship with clients. The analysis was based on the theory of professionalism with influence of role theory. LÄS MER

 3. 3. Dålig svenska - Inställningar och attityder kring språklig mångfald i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Irma Eneroth; [2018]
  Nyckelord :Språkrättigheter; Modersmålsundervisning; svenska som andraspråk; språknormer; makt; språkkompetens; lingvistisk marknad; lingvistiskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper investigates debates regarding mother tongue education. It is a review of the discussions conducted in Swedish media during 2006 compared with similar discuss- ions 2017. The purpose is to expose attitudes regarding linguistic diversity in Sweden and to reflect on how these attitudes relate to human rights and power. LÄS MER

 4. 4. Motiverande arbetet i sprutbytesverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mattias Lundgren; [2018]
  Nyckelord :motivation; needle exchange; syringe exchange; incentive to learn; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the motivational work in needle exchanges. The analysis was based on two theories; a theory of Per Revstedt and the pygmalioneffect. The study is based on qualitative interviews with seven person (six women and one man) who work in needle exchanges. The interviews is later analysed. LÄS MER

 5. 5. Studenters attityder till invandring och minoritetsgrupper : En attitydundersökning bland socionom- och juriststudenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mona Assi; [2018]
  Nyckelord :Xenophobia; immigration; minority groups; university students; prejudice; group conflict theory.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines attitudes towards Swedish immigration and minority groups in Sweden among social work students and law students at Lund university. Firstly, this study examines if there are similarities and differences in attitudes among the students by using univariate analysis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet theory of social work.

Din email-adress: