Sökning: "theory of social work"

Visar resultat 1 - 5 av 2218 uppsatser innehållade orden theory of social work.

 1. 1. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 2. 2. Employer attractiveness, arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse inom den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrika Jussil; Livia Bjurling; [2018]
  Nyckelord :employer attractiveness; arbetsengagemang; arbetstillfredsställelse; social exchange theory; organisatorisk identifiering; byggbranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The lack of labour is today an extensive problem in Sweden’s construction industry. Therefore, the purpose of this study was to examine how employer attractiveness is valued and how the experience of work engagement and job satisfaction appears in the Swedish construction industry. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska behov och samband med stress och sömnproblem - En studie om lärare utifrån Self-Determination Theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Berg; Klara Schultz; [2018]
  Nyckelord :Psychological needs; Need frustration; Need satisfaction; Sleep; Insomnia; Teachers; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersökte samband mellan förekomst av stress och sömnproblem bland lärare i södra Sverige och tillfredsställelse respektive frustration av de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Studien utgick från Self-determination Theory och dess underteori Basic Psychological Need Theory. LÄS MER

 4. 4. Metadonmöten & Subuxonesessioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beata Lindeberg; [2018]
  Nyckelord :maintenance treatment; interaction ritual chains; ethnography; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to depict and analyze the interactions that take place between patients and staff in a healthcare setting providing maintenance treatment for opioid addiction. More spe-cifically, the aim was to make the ritualized elements of the interaction visible and understanda-ble. LÄS MER

 5. 5. ”Det får ju inte drabba barnen” – en studie om villkor och mänskliga rättigheter inom ekonomiskt bistånd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ida Erdal; [2017-12-06]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; ; människorättsbaserat arbete; Socialtjänsten; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; närbyråkrati;

  Sammanfattning : Everyone has the right to an adequate standard of living according to the International Covenant on Economic, Social and cultural rights article 11. In Sweden, one way of working with the realization of this article is the Social Services work with social assistance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet theory of social work.

Din email-adress: