Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. Corporate Social Responsibility Hela företagets ansvar? En fallstudie om medarbetarnas delaktighet i CSR-arbetet hos ÖrebroBostäder AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Janna-Marie Landälv Emelie Andersdotter; [2017-02-28]
  Nyckelord :CSR; Participation; Employee; Internal strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the employees involvement in CSR workfrom an employee perspective. In the public eye a company's CSR work will become emptywords if the employees do not also become an informal external source of communication. LÄS MER

 2. 2. Är Corporate Social Responsibility ett renhårigt koncept? En studie om CSR, HR och organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olof Lindmark; Cristian Camilo Velásquez; [2017-02-28]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Organizational Justice; Human Resources HR ; Human Resources Management HRM ;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis first intention is to understand the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) from an organizational justice perspective, understanding how companies who work with CSR is strategically planned in relation to the companies’ co-workers. The second intention is to understand the relationship between CSR and HR in the participating companies. LÄS MER

 3. 3. CSR Communication: a promotional tool or a portrayal of the reality? : An explorative study in the apparel and footwear industry

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Wildt; [2017]
  Nyckelord :CSR Communication; Communication Channels CSR; Sustainable Apparel Coalition; Higg Index; CSR Efforts; CSR Performance; Greenwashing;

  Sammanfattning : The fashion industry is a recurring topic in the media, especially regarding the responsibility the fashion companies should take, which has created skepticism from stakeholders. This skepticism is based on that the stakeholders do not know what the companies do concerning corporate social responsibility and the companies communicate CSR with the hope of creating legitimacy on the market. LÄS MER

 4. 4. CSR-implementeringens inverkan på bolags finansiella prestation : En kvantitativ studie som belyser vikten av takten, konsekvensen och vägen i ett bolags CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Funke Jansson; Sofia Forsberg; [2017]
  Nyckelord :CSR; CFP; Pace; Consistency; Path; CSR; CFP; Takt; Konsekvens; Väg;

  Sammanfattning : Syfte: Ett flertal studier har undersökt om socialt ansvarstagande (CSR) är lönsamt, men inga entydiga bevis finns. Tidigare undersökningar har dock implicit antagit att CSR-aktiviteter är lönsamma oavsett hur de implementeras. Vi ifrågasätter detta antagande och undersöker hur implementeringen av CSR påverkar dess lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Det interna ägandets påverkan på relationen mellan socialt ansvarstagande och finansiell prestation : En kvantitativ studie på 513 st företag som arbetar med socialt ansvar i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nadia Norouzi; Elin Tolf; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; insider ownership; financial performance; sustainability; ROA; ROE; Tobin’s Q; CSR; CSP; internt ägande; finansiell prestation; hållbarhet; ROA; ROE; Tobin’s Q;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning har visat varierande och motsägelsefulla resultat vad gäller relationen mellan CSP och finansiell prestation, skapar det en förståelse för att andra variabler påverkar relationen. Syftet med följande studie är att undersöka om och hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis; csr.

Din email-adress: