Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. "Goodness is the only investment that never fails" : En studie om hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Manne Hultén; Lukas Rommel Benedikt; [2018]
  Nyckelord :CSR; Volvo Cars; landing page; sustainability report; content analysis; communication; CSR; Volvo Cars; landningssida; hållbarhetsrapport; innehållsanalys; kommunikation;

  Sammanfattning : Idag implementerar allt fler företag CSR-strategier i sina verksamheter. Trots att många konsumenter tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är det ändå inte speciellt många som är medvetna om vilka som engagerar sig och hur de engagerar sig. LÄS MER

 2. 2. Lönar det sig för kontroversiella branscher att engagera sig i CSR? : En kvantitativ studie om sambandet mellan kontroversiella branschers CSR-engagemang och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Fors; Amanda Olsson; [2018]
  Nyckelord :controversial industries; CSR; ESG; financial performance; Tobin’s Q; ROA; kontroversiella branscher; CSR; ESG; finansiell prestation; Tobin’s Q; ROA;

  Sammanfattning : Syfte: Kontroversiella branscher producerar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka kan orsaka stora skador hos enskilda människor men även för samhället i helhet. För företag inom dessa branscher kan det ses som motsägande att engagera sig i CSR-aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Larsson; Emil Molin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; legitimitetsteorin; signalteorin; GRI; CSR; TBL;

  Sammanfattning : Titel: En kvantitativ studie som undersöker om det finns något samband mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i svenska kommuner.   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Tobias Larsson och Emil Molin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 – Mars   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och dess hållbarhetsredovisning och om det skett någon förändring av hållbarhetsredovisningen över tid. LÄS MER

 4. 4. Strategiska frågeställningar vid etablering av öppna API:er hos Skatteverket, vars funktion utgår från existerande e-tjänster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Öhman; [2018]
  Nyckelord :API; Open data; e-services; open APIs; API; Öppna data; e-tjänster; öppna API:er;

  Sammanfattning : Examensarbetet föreslår en effektivare process för att analysera olika frågeställningar vid Skatteverkets utveckling av öppna API:er. Frågeställningarna är främst olika juridiska krav men också tekniska och säkerhetsmässiga. Skatteverkets har i dag ett antal e-tjänster med potential att utveckla till öppna API:er. LÄS MER

 5. 5. Coops hållbarhetsarbete : En fallstudie om hur ett ord kan påverka organisationskulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Adam Alberius; Martin Lundin; [2018]
  Nyckelord :organized hypocrisy; autocommunication; self-promoted paradox; expectation gap; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : In the light of corporate scandals, pressure has increased on organizations to communicate information related to their corporate social responsibility (CSR). In order to keep up with the increased pressure on social commitment, organizations’ self-descriptions may be future-oriented rather than reflections of reality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis; csr.

Din email-adress: