Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. Corporate Social Responsibility Hela företagets ansvar? En fallstudie om medarbetarnas delaktighet i CSR-arbetet hos ÖrebroBostäder AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Janna-Marie Landälv Emelie Andersdotter; [2017-02-28]
  Nyckelord :CSR; Participation; Employee; Internal strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the employees involvement in CSR workfrom an employee perspective. In the public eye a company's CSR work will become emptywords if the employees do not also become an informal external source of communication. LÄS MER

 2. 2. Är Corporate Social Responsibility ett renhårigt koncept? En studie om CSR, HR och organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olof Lindmark; Cristian Camilo Velásquez; [2017-02-28]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Organizational Justice; Human Resources HR ; Human Resources Management HRM ;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis first intention is to understand the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) from an organizational justice perspective, understanding how companies who work with CSR is strategically planned in relation to the companies’ co-workers. The second intention is to understand the relationship between CSR and HR in the participating companies. LÄS MER

 3. 3. CSR Communication: a promotional tool or a portrayal of the reality? : An explorative study in the apparel and footwear industry

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Wildt; [2017]
  Nyckelord :CSR Communication; Communication Channels CSR; Sustainable Apparel Coalition; Higg Index; CSR Efforts; CSR Performance; Greenwashing;

  Sammanfattning : The fashion industry is a recurring topic in the media, especially regarding the responsibility the fashion companies should take, which has created skepticism from stakeholders. This skepticism is based on that the stakeholders do not know what the companies do concerning corporate social responsibility and the companies communicate CSR with the hope of creating legitimacy on the market. LÄS MER

 4. 4. Det interna ägandets påverkan på relationen mellan socialt ansvarstagande och finansiell prestation : En kvantitativ studie på 513 st företag som arbetar med socialt ansvar i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nadia Norouzi; Elin Tolf; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; insider ownership; financial performance; sustainability; ROA; ROE; Tobin’s Q; CSR; CSP; internt ägande; finansiell prestation; hållbarhet; ROA; ROE; Tobin’s Q;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning har visat varierande och motsägelsefulla resultat vad gäller relationen mellan CSP och finansiell prestation, skapar det en förståelse för att andra variabler påverkar relationen. Syftet med följande studie är att undersöka om och hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. LÄS MER

 5. 5. CSR-prestation och kostnad för eget kapital : en kvantitativ studie på 548 europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ajla Bektasevic; Tanja Vallin; [2017]
  Nyckelord :CSR; cost of equity capital; required return; financial performance; risk; transparency; CSR; kostnad för eget kapital; avkastningskrav; finansiell prestation; risk; transparens;

  Sammanfattning : Syfte: Hur CSR-prestation påverkar ett företags finansiella prestation har länge varit ett omtalat ämnesområde, vilket har bidragit till motstridiga resultat. Denna studie har tillämpat kostnad för eget kapital för att mäta finansiell prestation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis; csr.

Din email-adress: