Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. CSR and financial performance in the banking sector in Scandinavia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lili Fan; Aishatou Moore; [2016-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) has had an increasing role in the banking industry overthe past decade. Many banks have taken up different CSR activities in their reports to showthe shareholders their investments in the social welfare. The motivation behind the CSRremains unclear even though many researches have been made regarding the topic. LÄS MER

 2. 2. The financial consequenses of being responsible – An Emphirical study of the relationship between corporate social responsibility and profitability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Levi Östling; Victor Hedman Rahm; [2016-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if there is a relationship between CSR and profitability in American companies within the pharmaceutical industry, the bank industry and the oil and gas industry, and if this relationship is affected by industry belonging. During the last several decades, interest in CSR has increased and it is today a central part of the business environment. LÄS MER

 3. 3. Drivers, Barriers and Implementation of Social Sustainable in Supply chain : A qualitative study of SMEs

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Zhou Xinyi; Ferhan Borasan; [2016]
  Nyckelord :Social Sustainable; Supply Chain; SMEs;

  Sammanfattning : The Social dimension of Sustainability and SCM (supply chain management) are two concepts that have been discussed over the last decade. Nowadays, the increasing integration of social sustainability into SCM becomes an evolving area. LÄS MER

 4. 4. CSR - ETT MÅSTE INOM HÖGA PRISNIVÅER, EN MÖJLIGHET INOM LÅGA PRISNIVÅER. EN KVANTITATIV STUDIE OM BETALNINGSINTENTION FÖR CSR INOM OLIKA PRISNIVÅER

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alide Gyllner; Karin Haglund; [2016]
  Nyckelord :corporate social responsibility CSR ; workning conditions; intention to buy; price levels; price signals;

  Sammanfattning : This thesis examines whether or not there is a difference in customer's intention to pay for a product at high and low levels of CSR at high and low price levels. What may be the underlying cause that potentially affects the intention to pay at different price levels is also taken into consideration. LÄS MER

 5. 5. Uppförandekoder – innebär kontroller verkligen kontroll? : En fallstudie om hur fyra företag i Sverige arbetar med efterlevnaden av uppförandekoder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elise Ojamäe; Linnea Strand; [2016]
  Nyckelord :code of conduct; sustainability; social responsibility; sustainable purchasing; uppförandekod; hållbarhet; socialt ansvarstagande; ansvarsfullt inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppförandekoder har blivit ett välkänt CSR-verktyg i Sverige sen slutet av 1990-talet, och det vanligaste sättet att säkerställa efterlevnaden är genom kontroller. Dock har det visat sig att kontrollerna ofta lyfter fram problem utan att tillhandahålla lösningar och att företag tenderar att agera reaktivt, särskilt inköpsavdelningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis; csr.

Din email-adress: