Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. Networking for a Sustainable Future? A qualitative study about the couplings between member organisations and CSR-networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Kringlund; Andreas Wigren; [2018-07-03]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; CSR-Networks; Networks; Loose Coupling; Effects;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. The impact of residual sustainability on stock behaviors– A quantitative study on Swedish listed companies

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hla Thel Phyu; ABM Fazle Rahi; [2018]
  Nyckelord :CSR; Sustainable Enterprise; Residual sustainability; Resour ce sustainability; stock volatility; Sustainability report; Stock return; Financial slack; ESG;

  Sammanfattning : Nowadays, the value creation and measurement of the economic performances have changed from traditional ways of maximizing shareholder’s wealth to maximizing stakeholder’s wealth. Companies are responsible for creating value not only for their organizationsbut also for the society as a whole because CSR issues attract a global attention and most countries are urging the companies to follow sustainable ways. LÄS MER

 3. 3. Motivational Factors and their Prioritization for GMP in Nordic SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Filip Simonsson; Eduardo Cuadra Azucar; Johan Roos; [2018]
  Nyckelord :Green Management; SME; CSR; Green Score;

  Sammanfattning : Purpose - The subject of green management and its connection to motivational factors is relatively unexplored in existing literature, especially regarding SMEs in the Nordic Countries. The paper aims to investigate frequencies of motivational factors as SMEs present them, suggest the theoretical prioritization of motivational factors for green management practices, and factors impact on different levels of green management. LÄS MER

 4. 4. Does Doing Good Mean Doing Better? Influence of CSR Implementations on Employee Work Motivation in Organizations

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Beresneva Larisa; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Employee Motivation; Management; Subordinate;

  Sammanfattning : The issue of corporate social responsibility (CSR) is a highly prominent on the international business stage. CSR is present in almost any organization regardless of its size or the industry in which it is operating. LÄS MER

 5. 5. "Goodness is the only investment that never fails" : En studie om hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Manne Hultén; Lukas Rommel Benedikt; [2018]
  Nyckelord :CSR; Volvo Cars; landing page; sustainability report; content analysis; communication; CSR; Volvo Cars; landningssida; hållbarhetsrapport; innehållsanalys; kommunikation;

  Sammanfattning : Idag implementerar allt fler företag CSR-strategier i sina verksamheter. Trots att många konsumenter tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är det ändå inte speciellt många som är medvetna om vilka som engagerar sig och hur de engagerar sig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis; csr.

Din email-adress: