Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 1. Det interna ägandets påverkan på relationen mellan socialt ansvarstagande och finansiell prestation : En kvantitativ studie på 513 st företag som arbetar med socialt ansvar i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Nadia Norouzi; Elin Tolf; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; insider ownership; financial performance; sustainability; ROA; ROE; Tobin’s Q; CSR; CSP; internt ägande; finansiell prestation; hållbarhet; ROA; ROE; Tobin’s Q;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning har visat varierande och motsägelsefulla resultat vad gäller relationen mellan CSP och finansiell prestation, skapar det en förståelse för att andra variabler påverkar relationen. Syftet med följande studie är att undersöka om och hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan företags sociala ansvarstagande och lönsamhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan den sociala och finansiella prestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Cabrera Hallberg; Jonathan Salmonsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSP; CFP; ROA; Tobin´s Q; Folksam; sustainability; market value; profitability; CSR; CSP; CFP; ROA; Tobin´s Q; Folksam; Hållbarhet; Marknadsvärde; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utreda om det finns något samband mellan företags finansiella prestation och hur företagen betygsätts utifrån deras engagemang i aktiviteter som rör företagens sociala ansvarstaganden.Metod: Denna studie har utifrån en positivistisk forskningsfilosofi antagit en deduktiv ansats med hypoteser samt en kvantitativ forskningsdesign med en paneldatametod i form av tvärsnittsdesign. LÄS MER

 3. 3. CSR and financial performance in the banking sector in Scandinavia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lili Fan; Aishatou Moore; [2016-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) has had an increasing role in the banking industry overthe past decade. Many banks have taken up different CSR activities in their reports to showthe shareholders their investments in the social welfare. The motivation behind the CSRremains unclear even though many researches have been made regarding the topic. LÄS MER

 4. 4. The financial consequenses of being responsible – An Emphirical study of the relationship between corporate social responsibility and profitability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Levi Östling; Victor Hedman Rahm; [2016-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if there is a relationship between CSR and profitability in American companies within the pharmaceutical industry, the bank industry and the oil and gas industry, and if this relationship is affected by industry belonging. During the last several decades, interest in CSR has increased and it is today a central part of the business environment. LÄS MER

 5. 5. Drivers, Barriers and Implementation of Social Sustainable in Supply chain : A qualitative study of SMEs

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Zhou Xinyi; Ferhan Borasan; [2016]
  Nyckelord :Social Sustainable; Supply Chain; SMEs;

  Sammanfattning : The Social dimension of Sustainability and SCM (supply chain management) are two concepts that have been discussed over the last decade. Nowadays, the increasing integration of social sustainability into SCM becomes an evolving area. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis; csr.

Din email-adress: