Sökning: "thesis in brand strategic management"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden thesis in brand strategic management.

 1. 1. ”Palla spela en roll varje dag” - En kvalitativ studie om bloggares personliga varumärke ur ett socialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Hulth; Frida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personal branding; brand communication; fragmented identity; role ex-pectation; self presentation; impression management; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Why bother playing a role everyday” A qualitative study about bloggers’ personal brand from a social psychological perspective. Due to the growth of social media and the digitalization of society, personal branding has become an unavoidable action the last decade. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Skröder; [2017]
  Nyckelord :work of safety; strategy; nightclub; event; säkerhetsarbete; strategi; nattliv; evenemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. LÄS MER

 3. 3. What is all the fuzz about? A FMCG brand portfolio case study of formalisation in the front end of innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My Magnusson; Mink Kempen; [2017]
  Nyckelord :Decision Making; Formalisation; Front End of Innovation; Funnelling; New Product Development; Project Portfolio Management; Project Portfolio Objectives.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: What is all the fuzz about? A FMCG brand portfolio case study of formalisation in the Front End of Innovation. Date of the seminar: 23 May 2017 Course: ENTN39 Master ́s Corporate Entrepreneurship and Innovation Internship and degree project (Master ́s thesis 15 ECTS) Authors: Mink Kempen and My Magnusson Supervisor: Joakim Winborg Examiner: Ass. LÄS MER

 4. 4. En röst från Danderyds sjukhus: Hur en offentlig organisation använder podcastmediet i sin varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Oskar Danielsson; Emma Jönsson; [2017]
  Nyckelord :branding; employer brand; public sector; podcast; New Public Management; storytelling; brand ambassadorship; identity building; relationship building; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the branding communication in Danderyd hospital’s podcast Akutsjukhuset is examined, aiming to generate knowledge regarding how a public organisation can use the podcast medium in its branding operations. Thus, the study intends to fill the knowledge gap regarding how public organisations use the podcast medium in their branding communication. LÄS MER

 5. 5. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis in brand strategic management.

Din email-adress: