Sökning: "thesis-"

Visar resultat 1 - 5 av 40341 uppsatser innehållade ordet thesis-.

 1. 1. “Våra vapen är pennor & böcker”: en kvalitativ studie om afghanska högstadieflickors uppfattningar av utveckling & frihet samt de bådas upplevda påverkan om flickorna istället vore pojkar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennny Fristrand; [2017-01-23]
  Nyckelord :utveckling; frihet; flickor; jämställdhet; Afghanistan; development; freedom; girls; equality;

  Sammanfattning : Development and freedom are two key concepts in global development studies. Thisthesis aims to research Afghan high school girls’ perceptions and experiences ofdevelopment and freedom. How these concepts are concretized through possibilitiesand limitations in their everyday life will answer the research problem. LÄS MER

 2. 2. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. "SOLIDARITY" Difficulties and opportunities in Poland's market development

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Georgia Hanna Padovan; [2017-01-11]
  Nyckelord : Solidarity ; neo-corporatism; liberalism; social security; government; tripartism; labor market; social dialogue;

  Sammanfattning : This thesis aims to explain the trade union ”Solidarity’s” approach issues related to social security for employees, and if the principles of neo-corporatism and liberalism can indicate why there are difficulties in policy making in the polish labor market. By looking at how ”Solidarity” is approaching these issues, I aim to provide some valuable insights on the complexity of decision-making on labor market policies in Poland. LÄS MER

 4. 4. Hur ökas följsamheten till handhygienrutiner på vårdcentral?- en systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edh; Julia Sorzano- Sköld; [2017-01-05]
  Nyckelord :Systematisk litteraturöversikt; handhygien; följsamhet; intervention; review; hand hygiene; compliance;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier är idagallvarliga problem som till stor del skulle kunna undvikas med en ökad följsamhet tillhandhygien hos sjukvårdspersonal. På vårdcentraler har man de senaste åren sett spridning avresistenta bakterier samtidigt som det utförs alltmer komplicerade procedurer på vårdcentral. LÄS MER

 5. 5. The Rules of the Game : A comparative case study on the conditions for the socialization of permanent representatives in the EU and NATO

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Danielson; [2017]
  Nyckelord :socialization theory; North Atlantic Treaty Organization; European Union; internalization; international organizations; permanent representatives;

  Sammanfattning : Cooperation in international organizations is to a large degree driven and sustained by socialization – the process of inducting actors into the norms and rules of a given community. In the context of international organizations, the most influential state agents are the permanent representatives, the member states’ ambassadors to an international organization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thesis-.

Din email-adress: