Sökning: "this"

Visar resultat 1 - 5 av 139975 uppsatser innehållade ordet this.

 1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 2. 2. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Nyckelord :marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Sammanfattning : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. LÄS MER

 3. 3. THE #METOO MOVEMENT AND WOMEN’S MOBILIZATION: WHY HAS SWEDEN OUTPERFORMED DENMARK? A Qualitative Study of Sweden and Denmark

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Johansson; [2018-09-14]
  Nyckelord :women’s movements; women’s mobilization; sexual violence; feminism; #MeToo;

  Sammanfattning : Although Sweden and Denmark are often viewed as being part of “egalitarian Scandinavia”, the recent #MeToo movement has revealed a conflicting reality of a high prevalence of sexual violence in both countries. However, as it turns out, the movement has received considerably more attention in Sweden than in Denmark. LÄS MER

 4. 4. MACROECONOMIC CONDITIONS AND EDUCATIONAL POLICY PREFERENCES The case of youth unemployment and VET

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Ahlin Olofsson; [2018-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On the subject of educational policy preferences, much are left to be said. Although the bulk of work on determinants has focused on welfare policies at large, a new strand of literature are making the case that education can be fruitfully integrated into comparative welfare studies. LÄS MER

 5. 5. THE SIZE OF TERROR Linking Inequality, Ideology and Corruption to the Membership of Terrorist Groups

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Risse; [2018-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the effect of economic inequality on the size of terrorist groups. While several scholars have examined the impact of inequality on the number of ter-rorist attacks, as well as on other types of political violence, its influence on the membership of terrorist organizations has not been explored yet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet this.

Din email-adress: