Sökning: "this"

Visar resultat 1 - 5 av 110463 uppsatser innehållade ordet this.

 1. 1. “Våra vapen är pennor & böcker”: en kvalitativ studie om afghanska högstadieflickors uppfattningar av utveckling & frihet samt de bådas upplevda påverkan om flickorna istället vore pojkar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennny Fristrand; [2017-01-23]
  Nyckelord :utveckling; frihet; flickor; jämställdhet; Afghanistan; development; freedom; girls; equality;

  Sammanfattning : Development and freedom are two key concepts in global development studies. Thisthesis aims to research Afghan high school girls’ perceptions and experiences ofdevelopment and freedom. How these concepts are concretized through possibilitiesand limitations in their everyday life will answer the research problem. LÄS MER

 2. 2. TEACHER JOB SATISFACTION IN PRIMARY SCHOOLS The relation to work environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Dorozynska; [2017-01-20]
  Nyckelord :primary school; teachers; Sweden; job satisfaction; environment;

  Sammanfattning : Aim: Teachers contribute to students’ success and school development to a greatextent. Since there is in Sweden—as in other countries—a teacher shortage, itseems important to find ways to value the profession and keep it attractive.Research into factors that affect job satisfaction can be very useful for schoolleaders and teachers. LÄS MER

 3. 3. ILSA-the subordination of Education to Economic Theory (ILSA-Wirtschaftstheorie statt Bildung)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Lindqvist; [2017-01-20]
  Nyckelord :ILSA; comparative education; EB; human capital; concepts; quality; standard; assessment;

  Sammanfattning : Narrative: In the beginning of the 21st century a trend became apparent; the increasing production of education monitoring data. It was the outcome of international large scale assessments (ILSA) breakthrough; quantitative comparative education (QCE) studies said to be able to give important information on the state of education systems. LÄS MER

 4. 4. “Vi är sådana som vi är”. Hur kvinnor i fyra euripideiska dramer beskriver sig själva och sin tillvaro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Borglin; [2017-01-18]
  Nyckelord :Grekiska; Euripides; Alkestis; Medea; Heracleidae; Hippolytos;

  Sammanfattning : This study took its starting-point in a remark made by the scholar Donald J Mastronarde, whopoints out how Euripides differ from other dramatists of his age by letting female charactersanalyze, criticize and generalize. Based on this remark, the assumption was made that femalecharacters in Euripides plays would be able to perform universal statements about women andwomen's living-conditions. LÄS MER

 5. 5. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet this.

Din email-adress: