Sökning: "thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 1433 uppsatser innehållade ordet thomas.

 1. 1. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 2. 2. An Evaluation of Market Efficiency: A study of listing and index population changes on the Swedish stock exchange

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl-Thomas Ledmyr; Richard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Market efficiency; Abnormal returns; OMX Stockholm Stock Exchange; OMXS30 Index; Event study;

  Sammanfattning : This paper evaluates market efficiency for the Swedish stock exchange by analysing listing changes on the OMX Stockholm Stock Exchange and index constituent changes in the OMXS30. We find presence of persistent large abnormal returns when a company changes its listing from, and to, a smaller Swedish stock exchange onto the OMX Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 3. 3. En tutorial lika lång som en kafferast : – En studie om tutorials och informativ text i VR

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Thomas Holmström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. MSF and the Hippocratic Approach : a single case study on communication in the conflict of South Sudan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Stahl; [2018]
  Nyckelord :MSF; Hippocratic; Do No Harm; conflict; marketization;

  Sammanfattning : This thesis investigates Médécins Sans Frontières (MSF) communication in the setting of South Sudan. More precisely, the thesis investigates MSF’s engagement in a discussion regarding the potential harm NGOs, both other and themselves, might cause in terms of conflict dynamics. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet för asylsökande konvertiter : Hur rättssäker är rådande asylprocess?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Köhler; [2018]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; asyl; religiös asyl; konvertit; svenska statens positiva ansvar; 4 kap. 1§ UtlL; 1951 års Flyktingkonvention; sur place;

  Sammanfattning : Religiös asyl är en rättighet som fastslås i FN:s 1951 års flyktingkonvention, vilken utgör en av fåtal grunder till berättigande av flyktingstatus. Felaktig asylbedömning av ett religiöst- eller konvertitärende kan få fatala konsekvenser, t.ex. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet thomas.

Din email-adress: