Sökning: "tiggeri"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet tiggeri.

 1. 1. Tiggeri i välfärdsstaten : en teologisk reflektion

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Per Öijerstedt; [2018]
  Nyckelord :tiggeri; tiggeriförbud; Peter Singer; befrielseteologi; Gutiérrez; Lukasevangeliet;

  Sammanfattning : Begging has engaged many people in Sweden in recent years and the debate has been intense, not least in media. When relatively wealthy people in the welfare state Sweden meet beggars, ethical issues arise. Poverty comes close and becomes more apparent. LÄS MER

 2. 2. Tiggeri på offentlig plats - en störning enligt ordningslagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Esberg; [2018]
  Nyckelord :Tiggeri; ordningslagen; ordningsföreskrifter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Romerna är romer och vi är rudari" : En kvalitativ studie om kvinnliga EU-migranters identidetsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Hansson; Felicia Trabelsi; [2017]
  Nyckelord :beggars; EU migrants; ingroup; Roma; Rudari; Romanians; social identity theory; outgroup; EU-migranter; ingrupp; romer; rudari; rumäner; social identitetsteori; tiggare; utgrupp;

  Sammanfattning : De EU-migranter som befinner sig i Sverige, oftast för att försörja sig genom tiggeri, ses ofta av allmänheten som romer. Majoriteten av de människor som kommer till Sverige för att tigga kommer ursprungligen från Rumänien, dock visar resultatet att alla inte anser sig vara romer även om de har mycket gemensamt med den romska minoriteten. LÄS MER

 4. 4. Offer för omständigheter eller omoraliska förövare? En kvalitativ studie om konstruerandet av romska EU-migranters tiggeri i den svenska dagspressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Tegel; Truls Herlin; [2017]
  Nyckelord :organized begging; poverty; begging; Roman EU-migrants; Swedish press; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores how begging roman EU-migrants was constructed in the public Swedish press. The study was based on a total of 15 articles, nine from Sydsvenska Dagbladet and six from Expressen, which were later analyzed with a social constructionist approach from a problem perspective. LÄS MER

 5. 5. Svensk lagreglering av tiggeri genom historien - Från det sena 1800-talets lösdrivarlag till dagens rättsläge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; lösdriveri; tiggeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur lagreglering av tiggeri har sett ut sedan sent 1800-tal fram till idag i Sverige. Övergripande syfte är att, utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv, belysa rättens förändring över tiden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tiggeri.

Din email-adress: