Sökning: "tiggeri"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet tiggeri.

 1. 1. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2016-02-05]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer; Begging; archeological discourse analysis; politicization; discursive formations;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to examine how the Swedish media in the form of daily andevening newspapers contribute to the description of organized begging as a phenomenon. Partof the purpose was to examine the various ways in which the phenomenon of organizedbegging was described and how it can be understood as a social problem for society. LÄS MER

 2. 2. De lever bland oss men inte med oss - En samtida policyanalys av svenska beslutsfattares problematisering av romska migranter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Johansson; [2016]
  Nyckelord :romsk migrant; EU-migrant; tiggeri; Sorgenfri; avhysning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis concerns the problematization of the appearance of non-citizens within the nation state. It is studied by examining Swedish policymaker‟s response to the influx of poor eastern European Roma to Sweden in relation to the EU enlargments of 2007, a phenomenon wich has caused much debate and turmoil in Swedish society in recent years. LÄS MER

 3. 3. Tiggaren i skenet av migrationsrätten och skatterätten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sandra Elma; Helena Fryklund; [2016]
  Nyckelord :tiggeri; uppehållsrätt; skatteplikt;

  Sammanfattning : The essay examines whether EU citizens who beg have a right to reside in Sweden and on what grounds, and also whether income from begging is taxable or not. The examination therefore stretches across two judicial branches: Migration Law and Tax Law. LÄS MER

 4. 4. Avhumanisering mot bättre vetande : en studie om oavsiktlig avhumanisering av tiggande EU-migranter i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Bim Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Non- normative behavior; Ameliorative conceptualisation; Infrahumanisation; EU-migration. Dehumanisation; Romer; Tiggeri; Instrumentell människosyn; Avsmak; Icke-normativt beteende; Ameliorativ begreppsbildning; Infrahumanisering; Avhumanisering; Media; Disgust; Instrumentalisation; Begging; Romas; EU migration; mänskliga rättigheter; human rights; Philosophy and Religion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. LÄS MER

 5. 5. Vi talar om människor som är överlevnadsexperter. En diskursanalys av hur EU-migranter konstrueras i den kommunala praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Siwersson; Mikaela Östlund; [2015-09-21]
  Nyckelord :EU-migration; kommunalpolitik; minoriteter; social konstruktion;

  Sammanfattning : De senaste åren har EU-migranter och tiggeri blivit en allt vanligare syn i den svenska stadsbilden, likaledes har Sveriges kommuner valt att hantera denna fråga på olika sätt. Göteborgs stad och Malmö stad är två kommuner med samma ideologiska styre som har hanterat detta problem olika. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tiggeri.

Din email-adress: