Sökning: "tiggeri"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet tiggeri.

 1. 1. "Romerna är romer och vi är rudari" : En kvalitativ studie om kvinnliga EU-migranters identidetsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Hansson; Felicia Trabelsi; [2017]
  Nyckelord :beggars; EU migrants; ingroup; Roma; Rudari; Romanians; social identity theory; outgroup; EU-migranter; ingrupp; romer; rudari; rumäner; social identitetsteori; tiggare; utgrupp;

  Sammanfattning : De EU-migranter som befinner sig i Sverige, oftast för att försörja sig genom tiggeri, ses ofta av allmänheten som romer. Majoriteten av de människor som kommer till Sverige för att tigga kommer ursprungligen från Rumänien, dock visar resultatet att alla inte anser sig vara romer även om de har mycket gemensamt med den romska minoriteten. LÄS MER

 2. 2. Offer för omständigheter eller omoraliska förövare? En kvalitativ studie om konstruerandet av romska EU-migranters tiggeri i den svenska dagspressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Tegel; Truls Herlin; [2017]
  Nyckelord :organized begging; poverty; begging; Roman EU-migrants; Swedish press; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores how begging roman EU-migrants was constructed in the public Swedish press. The study was based on a total of 15 articles, nine from Sydsvenska Dagbladet and six from Expressen, which were later analyzed with a social constructionist approach from a problem perspective. LÄS MER

 3. 3. Svensk lagreglering av tiggeri genom historien - Från det sena 1800-talets lösdrivarlag till dagens rättsläge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; lösdriveri; tiggeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur lagreglering av tiggeri har sett ut sedan sent 1800-tal fram till idag i Sverige. Övergripande syfte är att, utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv, belysa rättens förändring över tiden. LÄS MER

 4. 4. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2016-02-05]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer; Begging; archeological discourse analysis; politicization; discursive formations;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to examine how the Swedish media in the form of daily andevening newspapers contribute to the description of organized begging as a phenomenon. Partof the purpose was to examine the various ways in which the phenomenon of organizedbegging was described and how it can be understood as a social problem for society. LÄS MER

 5. 5. Tiggaren i skenet av migrationsrätten och skatterätten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sandra Elma; Helena Fryklund; [2016]
  Nyckelord :tiggeri; uppehållsrätt; skatteplikt;

  Sammanfattning : The essay examines whether EU citizens who beg have a right to reside in Sweden and on what grounds, and also whether income from begging is taxable or not. The examination therefore stretches across two judicial branches: Migration Law and Tax Law. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tiggeri.

Din email-adress: