Sökning: "tillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 704 uppsatser innehållade ordet tillhörighet.

 1. 1. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 2. 2. ”Alla barn är likadana oavsett kultur” : En studie i om hur pedagoger uppfattar och genomför sitt arbete imångkulturella barngrupper i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Spännar; [2017]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; kultur; interkulturell; kulturell mångfald; språk; vi och de Andra;

  Sammanfattning : Dagens förskola är under förändring. Allt fler familjer har anlänt till Sverige som flyktingar och barnen börjar i förskolor runtom i landet. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. LÄS MER

 3. 3. Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas : Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Broomé; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär SD Sverigedemokraterna Politisk Psykologi Dynamik Föreningsdeltagande Föreningsengagemang Religion Existentialism Gemenskap Nationalism Sociologi Social Isolering Socialpsykologi Putnam Authoritarian Dynamic;

  Sammanfattning : Den här studien för samman Karen Stenners politisk-psykologiska teori om den "auktoritära dynamiken" med Robert Putnams teorier om social tillit. I Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av SD:s framgångar. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av hur afasi påverkar en person i det dagliga livet efter en stroke : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anna Johansson; Julia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Afasi; dagliga livet; kommunikation; livsvärld; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi är en vanlig komplikation efter stroke och innebär en helt ny värld för dem som insjuknar. Afasi innebär en känslomässig kamp och många är i behov av stöd och vård. LÄS MER

 5. 5. Vikten av att möta alla människor med respekt och vördnad : En entografisk studie utförd på en samlingspunkt för människor i utsatthet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariana Johnsson; Elin Munter; [2017]
  Nyckelord :Interaktion; avvikelse; hemlöshet; missbruk; utsatthet; bemötande; tillit; ansiktsmöte; hjälpande verksamhet; etnografi;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt att leva upp till samhällets alla krav och förväntningar, speciellt om du lever i någon form av utsatthet. Därför ser vi vikten av att studera arbetet som görs för människor som kan vara i behov av hjälp och stöttning, för att få dessa att känna en större tillhörighet i samhället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tillhörighet.

Din email-adress: