Sökning: "tillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade ordet tillhörighet.

 1. 1. Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas : Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Broomé; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär SD Sverigedemokraterna Politisk Psykologi Dynamik Föreningsdeltagande Föreningsengagemang Religion Existentialism Gemenskap Nationalism Sociologi Social Isolering Socialpsykologi Putnam Authoritarian Dynamic;

  Sammanfattning : Den här studien för samman Karen Stenners politisk-psykologiska teori om den "auktoritära dynamiken" med Robert Putnams teorier om social tillit. I Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av SD:s framgångar. LÄS MER

 2. 2. Att känna sig som en ICA-gubbe. En studie om hur uniformerade arbetskläder påverkar butiksanställdas könsidentitet samt sociala tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Kjöllerström; Alice Kristiansen; [2016-10-06]
  Nyckelord :Management; Uniform; Kläder; Könsidentitet; Social Identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förvärvsarbetares målsättningar och motivation till motion - En undersökning ur ett självbestämmande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Alexandra Ahnger; Linda Frisk; Matilda Jakobsson Blom; [2016-08-16]
  Nyckelord :Behovstillfredsställelse; fysisk aktivitet; motion; motivation; målsättning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet och motion är något som studier har visat gynnar människans fysiska och mentala hälsa. Människan behöver aktivera sig fysiskt för att må bra, men ofta saknas motivationen och motionen uteblir. LÄS MER

 4. 4. Familjeåterförening - en kvalitativ fallstudie om fem ensamkommande ungdomars upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Freja Winarve; [2016-06-16]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; familjeåterförening; familj; identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie har genom semistrukturerade intervjuer undersökt femensamkommande ungdomars upplevelser av familjeåterföreningsprocessen i Sverige.Följande frågeställningar formulerades för att uppnå syftet: Hur har dessa ensamkommandeungdomar upplevt återföreningen med sin familj? Har respektive familjemedlem genomgåttnågon förändring sedan den ensamkommande ungdomen kom till Sverige, i så fall hur?Förändras ungdomarnas livssituation när deras familj kommer till Sverige, i så fall hur?Påverkas ungdomarnas upplevelser av familjeåterförening av utomstående faktorer?Studien är av socialpsykologisk ansats och intervjuerna analyserades med hjälp av rollteori,ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på familj, identitet samt etnisk identitet. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tillhörighet.

Din email-adress: