Sökning: "tillverkning process mätning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tillverkning process mätning.

 1. 1. Hur påverkas lönsamheten i textilfiltertillverkning då olika grad av automatisering tillämpas?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :manufacturing measurement; automation; manufacturing profitability; capital cost; work in process; mätning av tillverkning; automatisering; produktionslönsamhet; kapitalkostnad; produkter i arbete;

  Sammanfattning : The search for profitability in these days’ enterprises is naturally a search for cost savings. Formanufacturing enterprises is often the biggest cost founded in labour. In the search for savingsome of these costs, automated manufacturing is a common and successful solution. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av planerings- och styrningsrutiner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Mario Milic; Stefan Sava; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growth of the global market, coupled with the increase in the number of companies, has led to major competition among these, not least for manufacturing companies. Customers have also become more demanding where quality, flexibility and delivery service are demanded at a low price. LÄS MER

 3. 3. Mätning av produktionstiden vid prefabricerade hus : En tidsstudie vid Sävsjö Trähus AB

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Peter Bayley; [2007]
  Nyckelord :Sävsjö Trähus AB; Tidsstudie; Tillverkning;

  Sammanfattning : Vid prissättning av ett hus ingår produktionskostnaden och den utgör en stor andel av det totala priset. I produktionskostnaden ingår material, avskrivning samt löner. Kostnaden för löner är den mest svårbedömda eftersom husens storlek och arkitektur aldrig är lika. LÄS MER

 4. 4. Mätning och styrning av tillverkningsprocessen : en studie av större tillverkande företags mätning och styrning av tillverkningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Johan Hedin; Martin Jonsson; Johan Ljunggren; [2005]
  Nyckelord :tillverkningsprocessen; mätning; styrning; process; leveransprecision; produktivitet; förbättringar;

  Sammanfattning : Problemdiskussion:När ett företag arbetar med processer kommer deras processer att generera information om hur väl den tillfredsställer deras kunder. Med hjälp av den informationen går det att förbättra processen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tillverkning process mätning.

Din email-adress: