Sökning: "tillverkningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet tillverkningsprocessen.

 1. 1. Sulfur Addition to Reduce CO Emissions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Fiona Yu; [2018]
  Nyckelord :Sulfur addition; emissions; carbon monoxide; Svaveldosering; kolmonoxid; utsläpp;

  Sammanfattning : In autumn 2017, an experiment was conducted for the reduction of carbon monoxide (CO) emissions commissioned by Holmen Paper Braviken, one of the world’s most production-efficient paper mills. Digitalization has increased in recent years, which has resulted in a decreased demand for graphic paper. LÄS MER

 2. 2. Press Measurements and Virtual Rework of Stamping Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Einar Palsson; Mårten Hansson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Rework; Inverse Modeling; ARAMIS Digital Image Correlation DIC ;

  Sammanfattning : Stamping dies are used in the Sheet Metal Forming (SMF) process for manufacturing of car body parts. The lead time for design and manufacturing of a stamping die is long, and therefore costly. LÄS MER

 3. 3. Genomgång och analys av alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av en flaskhalsprocess med avseende på kapacitet och flexibilitet : En fallstudie på Direktlaminat AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Adrian Thörn; Hannes Thörn; Albin Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Lean produktion; flaskhals; begränsad resurs; producerande företag; flexibilitet; kapacitetsutnyttjande; process; variationer; TAK OEE; standardiserat arbetssätt; SMED;

  Sammanfattning : Konkurrensen idag är en stor anledning till att företag tvingas effektivisera och ett företags överlevnad bygger på att man rör sig snabbare än sina konkurrenter. Därför är det viktigt att man arbetar med ständiga förbättringar och ha fokus på tillverkningsprocessen med det sämsta flödet och störst inverkan på produktionens effektivitet, nämligen företagets flaskhals. LÄS MER

 5. 5. Internet of Things in Surface Mount TechnologyElectronics Assembly

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Andreas Sylvan; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber Physical Systems; Smart Factory; Operational Technology; Surface Mount Technology; IoT; IIoT; M2M; Cloud; Big Data; Fog computing; Edge computing; SMT; SMD; Electronics; Industrial Internet; Industrie 4.0; CPS; Sakernas internet; industriell IoT; Smart Fabrik; Elektronikproduktion;

  Sammanfattning : Currently manufacturers in the European Surface Mount Technology (SMT) industry seeproduction changeover, machine downtime and process optimization as their biggestchallenges. They also see a need for collecting data and sharing information betweenmachines, people and systems involved in the manufacturing process. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tillverkningsprocessen.

Din email-adress: