Sökning: "times"

Visar resultat 1 - 5 av 4613 uppsatser innehållade ordet times.

 1. 1. Great minds think alike En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Aronsson; Sofia Kristoffersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :foreign Pages; homogeneity; news agency; gatekeeper; media group; foreign news; homogenitet; likriktning; TT; nyhetsbyrå; mediekoncern; utrikesnyhet; utrikessidor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the news reported on the foreign pages of 36 newspapers owned by four of the largest media groups in Sweden; Mittmedia, Gota Media, Bonnier and Stampen. Our aim was to examine what the distribution looked like between the self-produced foreign material and the material that was produced by news agencies. LÄS MER

 2. 2. Spår efter ideologier i Södra Skandinavien under perioden 7,000 – 3,000 f.Kr.

  Master-uppsats,

  Författare :Torbjörn Skånberg; [2017-01-30]
  Nyckelord :Ideology; serial practice; wetlands; graves; directions; shamanism; souls; Scania; Mesolithic; Neolithic; function of graves; totemism; magic.;

  Sammanfattning : The aim is to find Mesolithic and Neolithic remains that can give evidence for social practices related to the ideology of each period. The early hunter’s use of decorated artifacts in a distant exchange network, indicate a world of magic. Images carved on bone from Maglemosean time shows ceremonies dedicated to fertility. LÄS MER

 3. 3. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 4. 4. Cooperation of INGOs in times of humanitarian crises. : A case study from Rwanda.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Kristina Anschütz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is looking at the cooperation between international NGOs within one particular humanitarian crisis, namely the genocide and following refugee crisis in Rwanda 1994. While researching the topic of NGO cooperation, it became clear that plenty research about NGO cooperation can be found whereas very little research exists concerning the cooperation of INGOs. LÄS MER

 5. 5. De gamla gudarnas viskningar : En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2017]
  Nyckelord :Northlanders; secularization; postmodernism; religion; comic books; comics; norse religion; christianity; text analysis; Northlanders; sekularisering; postmodernism; religion; serietidningar; comics; fornnordisk religion; kristendom; textanalys;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are portrayed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet times.

Din email-adress: