Sökning: "times"

Visar resultat 1 - 5 av 4484 uppsatser innehållade ordet times.

 1. 1. Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nilsson Forsström; [2017-01-18]
  Nyckelord :Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Konkurrensklausulers skälighet på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Viktor Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Skälig; Företagshemligheter; Konkurrensklausul; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Konkurrensen är hård på dagens arbetsmarknad och då vill företagen skydda sig mot att kompetensen i deras företag kommer till användning i konkurrerande verksamhet. Samtidigt vill arbetstagare kunna utnyttja sin kunskap till fullo samt fortsätta utvecklas inom sin profession vid avslutad anställning. LÄS MER

 3. 3. Modersmålet som stöttning för nyanlända elever i en förberedelseklass : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faiza Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; kodväxling; nyanlända; förberedelseklass; språkutveckling;

  Sammanfattning : The Aim of this study is to examine how newly arrived Somali students use their mother tongue as a method of support for the students to comprehend the Swedish language in a preparation class. The conclusion of my study originates from three key questions:  How do the students use their mother tongue as a method of support in a preparation class?In which situations (with who and when) do they use their mother tongue as a method of support?Which resources do the students use to support them with their mother tongue?To conduct the study I have used the qualitative method called participant observation. LÄS MER

 4. 4. Konsumentskyddet vid småhusentreprenader - Under vilka förutsättningar föreligger fel och vilka påföljder kan bli aktuella?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennie Metz Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :fackmässigt; Småhusentreprenad; fackmässighet; bevisbördan; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Husförvärvet är en av de viktigaste affärerna en konsument gör i sitt liv. När konsumenten ingår ett avtal med en näringsidkare om småhusentreprenad förväntar sig konsumenten att arbetet ska färdigställas utan brister och fel. LÄS MER

 5. 5. Monitoring and Analysis of CPU Utilization, Disk Throughput and Latency in servers running Cassandra database : An Experimental Investigation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Avinash Goud Chekkilla; [2017]
  Nyckelord :Cassandra-stress; NoSQL; Docker; VM; Virtualization; CQL; Bare-Metal; Linux;

  Sammanfattning : Context Light weight process virtualization has been used in the past e.g., Solaris zones, jails in Free BSD and Linux’s containers (LXC). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet times.

Din email-adress: