Sökning: "times"

Visar resultat 1 - 5 av 4932 uppsatser innehållade ordet times.

 1. 1. Dags att checka in och ut! En observationsstudie om följsamheten till WHO:s checklista för säker kirurgi.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; Cecilia Holmberg; [2017-08-09]
  Nyckelord :WHO:s checklista; patientsäkerhet; kommunikation; teamarbete; perioperativ vård; WHO checklist; patient safety; communication; teamwork; perioperative care; theatre nurse s profession;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år genomförs det cirka 700 000 operationer i Sverige. Som patient på en operationsavdelning föreligger det en risk att drabbas av vårdskada. Teamarbete, kommunikation och preventivt säkerhetsarbete ligger till grund för att minska risken att skador uppstår. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans experthjälp vid svår venkanylering utanför anestesiavdelningen. En enkätstudie gällande sjuksköterskan respektive anestesisjuksköterskans bedömning av svår venkanylering

  Magister-uppsats,

  Författare :Jasmine Näsholm; Victor Wettby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; sjuksköterska; perifer venkateter; svår venväg; evidensbaserad vård; Nurse anesthetists; nurses; peripheral venous catheters; difficult venous access; cannulation; evidence-based practice;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen används omkring fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige då åtkomst av fri venväg är en vanlig åtgärd inom hälso-och sjukvården för administrering av exempelvis läkemedel och vätskor. Patienters hälsostatus har betydelse för hur lätt eller svår åtkomsten blir, studier visar att 10-15 % av PVK kanyleringarna misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Does Enterprise Risk Management Matter? A study of Swedish listed firms during the 2007-2008 Financial Crisis.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tara Salehi; [2017-07-26]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management; Integrated Risk Management; Risk Governance; Strategic Risk Management; Holistic Risk Management; Financial Crisis;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Comparing forecasts of ARMAs and ANNs on OMXS30. Examining from a economic and statistical point of view.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars Pilerot; David Waldenbäck Hellman; [2017-07-26]
  Nyckelord :forecasting; artificial neural networks; auto regressive moving average; forecast evaluation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Application of the Kelly Criterion on a Self-Financing Trading Portfolio -An empirical study on the Swedish stock market from 2005-2015

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Markusson; Emil Ohlsson; [2017-07-05]
  Nyckelord :Kelly Strategy; Portfolio Money Management; Abnormal Returns; Swedish Equities; Geometric Mean Maximization; Kelly Criterio;

  Sammanfattning : A Kelly strategy theoretically optimizes the growth rate of investor’s capital. This paper evaluates its usefulness on the Swedish stock market between 2005 and 2015 by comparing returns to that of common portfolio strategies and a market index. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet times.

Din email-adress: