Sökning: "titel chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden titel chefer.

 1. 1. Att vårda under rädsla : - En litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nadja Baradaran; Sofie Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Nursing staff; Psychiatry; Threat and violence; Correlated violence; Vårdpersonal; Psykiatri; Hot och våld; Arbetsrelaterad våld;

  Sammanfattning : Titel: Att vårda under rädsla- en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård.Bakgrund: Rapporter visar att hot och våld är vanligt förekommande inom vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Har chefer slutat lyssna? : En studie om kommunikationstillfredsställelse och chefers aktiva lyssnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Michel Barjakob; Mathias Johansson; [2016]
  Nyckelord :communication competence; active listening; communication satisfaction; job satisfaction; shape; kommunikationskompetens; aktivt lyssnande; kommunikationstillfredsställelse; arbetstillfredsställelse; forma;

  Sammanfattning : Titel: Har chefer slutat lyssna? – en studie om kommunikationstillfredsställelse och chefers aktiva lyssnande.Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.Författare: Michel Barjakob, Mathias Johansson.Handledare: Kristina Mickelsson, Pär Vilhelmson. LÄS MER

 3. 3. Är positiv särbehandling aktuellt? : Den positiva särbehandlingens inverkan på rekryteringsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecca Råsberg; Medul Aurangazeb; [2016]
  Nyckelord :affirmative action; gender; women; recruiters; resistance; diversity; positiv särbehandling; kön; kvinnor; rekryterare; motstånd; mångfald;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel:Är positiv särbehandling aktuellt? – Den positiva särbehandlingens inverkan på rekryteringsarbetet inom offentlig sektor.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Medul Aurangazeb och Rebecca RåsbergHandledare: Kristina Mickelsson och Pär VilhelmsonDatum: 2016 – JanuariSyfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur rekryterare inom organisationer arbetar och hur de styrs av positiv särbehandling. LÄS MER

 4. 4. Internkommunikation ur medarbetarperspektiv. En studie av Jordbruksverkets internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Dahlstedt; Anders Åkerström; [2015-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Internkommunikation ur medarbetarperspektivFörfattare: Fredrik Dahlstedt och Anders ÅkerströmHandledare: Jenny WiikKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet. LÄS MER

 5. 5. Ständiga förbättringar i offentlig sektor : En studie kring att skapa kundvärde genom medarbetarens delaktighet i verksamhetens processer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Dannebrant; Terese Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; offentlig organisation; processer; medarbetaren; kundvärde;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Ständiga förbättringar i offentlig sektor - En studie kring att skapa kundvärdegenom medarbetarens delaktighet i verksamhetens processer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Anna Dannebrant och Terese KarlssonHandledare: Stig Sörling och Tomas KällquistDatum: 2015 - AugustiSyfte: Kraven på offentliga organisationer gällande kostnadsreducering har ökat samtidigt som medborgarna kräver högre kvalité på de tjänster som erbjuds. Detta har lett till att offentliga organisationer i allt större utsträckning visat intresse för de styrkoncept som finns inom den privata sektorn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet titel chefer.

Din email-adress: