Sökning: "toa"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet toa.

 1. 1. Bo i Byn : Utformning av seniorbostad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Tim Johansson; Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :House design; senior housing; inbetweenhousing; accessibility requirements; elderly persons; Bostadsutformning; seniorboende; mellanboende; tillgänglighetskrav; äldre personer;

  Sammanfattning : Vad händer när en äldre person vill sälja bostaden och flytta till något som är lättare skött? Finns det möjligheter för äldre människor att bo kvar på landsbygden i samma by som innan? Vilka möjligheter finns för äldre personer som vill flytta till en mindre bostad? Kan ett koncept tas fram just för detta uppdrag? Detta examensarbete behandlar problematiken kring hur äldre personer står inför en utmaning att komma till ett enklare boende som är mer anpassat för den äldre i funktions- ochunderhållssyfte. Examensarbetet bygger på ett pågående projekt som äger plats i Norr Amsberg, en liten by tre kilometer norr om Borlänge. LÄS MER

 2. 2. Development of a phylogenomic framework for the krill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Arusjak Gevorgyan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last few decades, many krill stocks have declined in size and number,likely as a consequence of global climate change (Siegel 2016). A major risk factoris the increased level of carbon dioxide (CO2) in the ocean. LÄS MER

 3. 3. vehicleLang: a probabilistic modeling and simulation language for vehicular cyber attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sotirios Katsikeas; [2018]
  Nyckelord :Domain Specific Language; Probabilistic Modeling; Cyber Security; Threat Modeling; Attack Graphs; Vehicular Security; Domänspecifikt språk; Probabilistisk modellering; Cybersäkerhet; Hotmodellering; Attackgrafer; Fordonsäkerhet;

  Sammanfattning : The technological advancements in the automotive industry as well as in thefield of communication technologies done the last years have transformed thevehicles to complex machines that include not only electrical and mechanicalcomponents but also a great number of electronic components. Furthermore,modern vehicles are now connected to the Wide Area Network (WAN) and inthe near future communications will also be present between the cars (Vehicleto-Vehicle, V2V) and between cars and infrastructure (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), something that can be found as Internet of Vehicles (IoV)in the literature. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av vårdkvalitet och tillfredsställelse med vården på psykiatriska vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Komatovic; Anna Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psychiatry; inpatient; quality of care; satisfaction; nursing; Psykiatri; heldygnsvård; vårdkvalitet; tillfredsställelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: To improve and develop the psychiatric care it is important to evaluate the patient’s experiences. Regarding inpatient psychiatric care the patients’ experiences of satisfaction and quality of care is researched to a relatively small extent. For this reason, it can be difficult to identify important development areas. LÄS MER

 5. 5. Fler, mindre och billigare bostäder : En opinionsundersökning på om SBUF:s förslag med avsteg från regler kan leda tillAffordable Housing

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ayub Aden; Serhat Uzun; [2018]
  Nyckelord :Affordable Housing; Flexible building regulation; Alternative housing solutions; Resource-Poor; Affordable Housing; Flexibla byggregler; Alternativa bostadslösningar; Resurssvaga;

  Sammanfattning : Den svenska bostadskrisens utveckling berör hela bostadsmarknaden men främst deresurssvaga hushållen. Anledningen till detta fenomen är att samhällsklyftorna i landet harökat som ett resultat av att inkomstfördelningen i Sverige har förändrats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet toa.

Din email-adress: