Sökning: "toa"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet toa.

 1. 1. Bo i Byn : Utformning av seniorbostad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Tim Johansson; Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :House design; senior housing; inbetweenhousing; accessibility requirements; elderly persons; Bostadsutformning; seniorboende; mellanboende; tillgänglighetskrav; äldre personer;

  Sammanfattning : Vad händer när en äldre person vill sälja bostaden och flytta till något som är lättare skött? Finns det möjligheter för äldre människor att bo kvar på landsbygden i samma by som innan? Vilka möjligheter finns för äldre personer som vill flytta till en mindre bostad? Kan ett koncept tas fram just för detta uppdrag? Detta examensarbete behandlar problematiken kring hur äldre personer står inför en utmaning att komma till ett enklare boende som är mer anpassat för den äldre i funktions- ochunderhållssyfte. Examensarbetet bygger på ett pågående projekt som äger plats i Norr Amsberg, en liten by tre kilometer norr om Borlänge. LÄS MER

 2. 2. Development of a phylogenomic framework for the krill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Arusjak Gevorgyan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last few decades, many krill stocks have declined in size and number,likely as a consequence of global climate change (Siegel 2016). A major risk factoris the increased level of carbon dioxide (CO2) in the ocean. LÄS MER

 3. 3. vehicleLang: a probabilistic modeling and simulation language for vehicular cyber attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sotirios Katsikeas; [2018]
  Nyckelord :Domain Specific Language; Probabilistic Modeling; Cyber Security; Threat Modeling; Attack Graphs; Vehicular Security; Domänspecifikt språk; Probabilistisk modellering; Cybersäkerhet; Hotmodellering; Attackgrafer; Fordonsäkerhet;

  Sammanfattning : The technological advancements in the automotive industry as well as in thefield of communication technologies done the last years have transformed thevehicles to complex machines that include not only electrical and mechanicalcomponents but also a great number of electronic components. Furthermore,modern vehicles are now connected to the Wide Area Network (WAN) and inthe near future communications will also be present between the cars (Vehicleto-Vehicle, V2V) and between cars and infrastructure (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), something that can be found as Internet of Vehicles (IoV)in the literature. LÄS MER

 4. 4. Urbanears Ugglan - Studying Usercentered Designin Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sunny Ahmed; Linnéa Olsson; [2018]
  Nyckelord :User-centered design; headphones; fitness; technology trends; product development; concept design; Användarcentrerad design; hörlurar; fitness; teknologitrender; produktutveckling; konceptdesign;

  Sammanfattning : This report describes the master’s thesis conducted by Sunny Ahmed and Linnéa Olssonat KTH Royal Institute of Technology for the client Zound Industries. By exploringemerging technologies and user needs, the project members developed a design proposal forheadphones for active users that can be released in three to five years’ time. LÄS MER

 5. 5. Metod för bedömning och jämförelse av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall : Utveckling av ett verktyg för multikriterieanalys med en- och fåfamiljshus i Linköpings kommun som fall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Dannert; Josefin Norström; [2018]
  Nyckelord :Multicriteria analysis; multicriteria method; MCA; multicriteria tool; curbside collection systems; waste; Multikriterieanalys; multikriteriemetod; MKA; multikriterieverktyg; fastighetsnära insamling; avfallssystem; avfall;

  Sammanfattning : En av de största globala utmaningarna idag är de negativa miljöeffekterna från den linjära ekonomin som världen bygger på, där produkter oupphörligt skapas från jungfruliga råvaror och efter användningstiden slutar som avfall utan nytta. Initiativ på flera nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt, krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi där uppkomsten av avfall, samt utvinningen av jungfruliga råvaror, minskar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet toa.

Din email-adress: