Sökning: "toa"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet toa.

 1. 1. OTDOA-Based Positioning in Narrowband IoT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Axel Berg; [2017]
  Nyckelord :IoT NB-IoT OTDOA Positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis considers the problem of improving the performance of observed time difference of arrival (OTDOA) based positioning for Narrowband Internet of Things (NB-IoT). A new iterative low-complexity algorithm based on expectation maximization successive interference cancellation (EM-SIC) is presented. LÄS MER

 2. 2. A self-calibrating system for finger tracking using sound waves

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Linus Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :cfrc; gcc-phat; srp-phat; self-calibration; toda; toa; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a system for tracking the fingers of a user using sound waves is developed. The proposed solution is to attach a small speaker to each finger and then have a number of microphones placed ad hoc around a computer monitor listening to the speakers. LÄS MER

 3. 3. Author profiling: A machinelearning approach towards detectinggender, age and native languageof users in social media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elias Lundeqvist; Maria Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task of analyzing a text of interest in order to find demographicinformation of an unknown author based on how the text is written,called author profiling, has become a problem of growing interest.Author profiling can for instance be used in crime investigations togain more information about a possible suspect, which could forexample be a potential violent lone actor that reveals an intentionof committing targeted violence. LÄS MER

 4. 4. Översyn av säkerhet och ergnomi : Produktionslina 3, Galderma Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Linus Ottosson Trygg; [2017]
  Nyckelord :ergonomy; safety; design; ergnomi; konstruktion; säkerhet;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is the basis of an investigation concerning safety and ergonomics conducted in production line 3 at the company Galderma in Uppsala during spring 2017. The investigation started with a survey of shortcomings in the production line. This was conducted together with operative staff. LÄS MER

 5. 5. Eftermarknadsservice - En hård nöt att knäcka : En kvalitativ studie om eftermarknadsservice och dess roll för olika funktioner inom företaget

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Kragelund; Louise Danell; [2017]
  Nyckelord :After sales services; service; knowledge; innovation; necessary evil; organisational structure; organisational culture; Wissen; innovation; Kundendienst; dienstleistungen; verkauf; Erkenntnisse; organisatorischer Aufbau; Aufbauorganisation; Unternehmenskultur; Eftermarknadsservice; eftermarknad; service; kunskap; innovation; onödigt ont; organisationsstruktur; organisationskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eftermarknadsservice har både i tidigare forskning och praktiken länge setts som en svårkontrollerad funktion och även ett nödvändigt ont. Som en potentiell källa till konkurrenskraft genom innovation, marknadsföring, ökad kundnöjdhet och lönsamhet ställer vi oss därför frågan varför företag inte lyckas uppnå eftermarknadsservicens fördelar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet toa.

Din email-adress: