Sökning: "tobacco smoke"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden tobacco smoke.

 1. 1. Measuring volatile nicotine from electronic cigarettes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Simon Lundegard; [2017]
  Nyckelord :AMS; denuder; e-juice; electronic cigarettes; NGI; nicotine; SMPS; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis is focused on electronic cigarettes and the formulations (also known as e-juices) associated with these. The reason is that there have been countless studies on the health effects and nicotine delivery of normal cigarettes, but not as much on electronic cigarettes. LÄS MER

 2. 2. Health on equal terms? : Is labor market status associated with tobacco use and risk consumption of alcohol?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Strømmen Nygård; [2017]
  Nyckelord :Labor market status; alcohol risk consumption; tobacco smoke; Arbetsmarknadsstatus; alkohol risk konsumtion; tobaksrök; Arbeidsmarkedsstatus; alkohol risikokonsumpsjon; tobakksrøyk;

  Sammanfattning : Background: Identifying associations of being within or currently out of the labor force in relation to health risk behaviors are important in terms of planning and monitoring health preventive measures. This master thesis aims to investigate whether there is an association between labor market status, as in being within- or currently outside the labor force, in relation to daily smoking and alcohol risk consumption. LÄS MER

 3. 3. Symbolic smoking : A quantitative survey of peers’ impressions of a smoking adolescent girl, and a theoretical analysis of the symbolic capital generated by the impressions

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Olov Aronson; [2016]
  Nyckelord :Smoking; tobacco; adolescence; impressions; symbolic capital; Bourdieu; Goffman; dramaturgical perspective; sociological theory development; binary logistic regression; Rökning; tobak; ungdomar; intryck; symboliskt kapital; Bourdieu; Goffman; dramaturgiska perspektivet; utveckling av sociologisk teori; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : In the present study, I analyze adolescent girls’ smoking through a unique combination of a quantitative survey of impressions and a theoretical analysis based on new elaborations of Bourdieu’s concept symbolic capital. The method of the study is three-fold. LÄS MER

 4. 4. Välkända och mindre kända samband mellan rökning och olika sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Qusai Salman; [2016]
  Nyckelord :cigarett smokning; smoking cessation; smoking pregnancy; tobacco smoke; smoking effects; smoking risc; smoking and lung disease; smoking and heart disease; cigarettrökning; rökning; graviditet; pankreascancer; diabetes 2; tobak; lungcancer; KOL; sjukdomar; låg födelsevikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rökning står för mer än vart tionde dödsfall i Sverige och hälften av alla långsiktiga rökare avlider av rökrelaterade sjukdomar. Lungcancer är den femte vanligaste cancersjukdomen i Sverige och orsakas i första hand av rökning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters användande av tobak och syn på tobaksanvändning bland vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elvira Bergström; Siri Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Tobacco prevention; Smoking; Swedish snus use; Nurse students; Nurse role; Tobaksprevention; Rökning; Snus; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tobak är den enskilt största livsstilsfaktorn som leder till ohälsa. Att tobak är skadligt och leder till flertalet svåra sjukdomar är idag känt bland de flesta. Trots detta röker fortfarande 10% av Sveriges befolkning och ca 800 000 snusar. Inom sjukvården röker en av tio sjuksköterskor dagligen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tobacco smoke.

Din email-adress: