Sökning: "tobacco smoke"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden tobacco smoke.

 1. 1. Copingstrategier hos patienter med KOL : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefin Albertsson; Matilda Bergström; [2018]
  Nyckelord :COPD; coping strategies; lifeworld; patient; support; copingstrategier; KOL; livsvärld; patient; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna. Sjukdomen kännetecknas av att patienten får ett begränsat luftflöde och den vanligaste riskfaktorn för KOL är tobaksrökning. KOL påverkar hela patientens livsvärld då sjukdomen har både fysisk och psykisk påverkan och patienten är ofta i behov av stöd. LÄS MER

 2. 2. Measuring volatile nicotine from electronic cigarettes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Simon Lundegard; [2017]
  Nyckelord :AMS; denuder; e-juice; electronic cigarettes; NGI; nicotine; SMPS; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis is focused on electronic cigarettes and the formulations (also known as e-juices) associated with these. The reason is that there have been countless studies on the health effects and nicotine delivery of normal cigarettes, but not as much on electronic cigarettes. LÄS MER

 3. 3. Health on equal terms? : Is labor market status associated with tobacco use and risk consumption of alcohol?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Strømmen Nygård; [2017]
  Nyckelord :Labor market status; alcohol risk consumption; tobacco smoke; Arbetsmarknadsstatus; alkohol risk konsumtion; tobaksrök; Arbeidsmarkedsstatus; alkohol risikokonsumpsjon; tobakksrøyk;

  Sammanfattning : Background: Identifying associations of being within or currently out of the labor force in relation to health risk behaviors are important in terms of planning and monitoring health preventive measures. This master thesis aims to investigate whether there is an association between labor market status, as in being within- or currently outside the labor force, in relation to daily smoking and alcohol risk consumption. LÄS MER

 4. 4. Symbolic smoking : A quantitative survey of peers’ impressions of a smoking adolescent girl, and a theoretical analysis of the symbolic capital generated by the impressions

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Olov Aronson; [2016]
  Nyckelord :Smoking; tobacco; adolescence; impressions; symbolic capital; Bourdieu; Goffman; dramaturgical perspective; sociological theory development; binary logistic regression; Rökning; tobak; ungdomar; intryck; symboliskt kapital; Bourdieu; Goffman; dramaturgiska perspektivet; utveckling av sociologisk teori; binär logistisk regression;

  Sammanfattning : In the present study, I analyze adolescent girls’ smoking through a unique combination of a quantitative survey of impressions and a theoretical analysis based on new elaborations of Bourdieu’s concept symbolic capital. The method of the study is three-fold. LÄS MER

 5. 5. Välkända och mindre kända samband mellan rökning och olika sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Qusai Salman; [2016]
  Nyckelord :cigarett smokning; smoking cessation; smoking pregnancy; tobacco smoke; smoking effects; smoking risc; smoking and lung disease; smoking and heart disease; cigarettrökning; rökning; graviditet; pankreascancer; diabetes 2; tobak; lungcancer; KOL; sjukdomar; låg födelsevikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rökning står för mer än vart tionde dödsfall i Sverige och hälften av alla långsiktiga rökare avlider av rökrelaterade sjukdomar. Lungcancer är den femte vanligaste cancersjukdomen i Sverige och orsakas i första hand av rökning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tobacco smoke.

Din email-adress: