Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Tolerans En kvalitativ studie gällande grundskollärares föreställningar om toleransvärdet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :tolerance; democracy; classroom; elementary school; pedagogy; teaching tolerance;

  Sammanfattning : The use of the concept of tolerance has increased in recent years. One of the reasons is due to the refugee flows that characterize the society and therefore constitute ground for diversity. National governing documents as well as international conventions denotes tolerance as a positive value that should be implemented in school. LÄS MER

 2. 2. Kontakt och uppfattningar om personer med utlänsk bakgrund - En fallstudie av två grundskolor i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Barbara Auer; [2017-11-24]
  Nyckelord :tolerance; ethnic diversity; xenophobia; contact hypothesis; group conflict theory; qualitative interview study; tolerans; etnisk mångfald; främlingsfientlighet; kontakthypotes; gruppkonfliktteori; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : The increased immigration in Europe over the last decades has prompt the question of integrating the immigrants, facing the problem of intolerance and xenophobic attitudes in the native population. To reduce intolerance Allport's contact hypothesis has been influencing the research field, while the group conflict theory states an explanation of the existing intolerant attitudes. LÄS MER

 3. 3. Effect of freezing and thawing rates on camel sperm quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Bodil Elwing; [2017]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; freezing rate; thawing temperature; motility analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of different freezing rates and thawing temperatures on the quality of camel spermatozoa post thawing. Ten ejaculates from five male camels were frozen at five different freezing rates, achieved by placing the straws at specific heights above the surface of liquid nitrogen for different times (4 cm for 15 min; 1 cm for 15 min; 7 cm for 15 min; 7 cm for 5 min + 4 cm for 3 min; 4 cm for 5 min + 1 cm for 3 min) followed by storage in liquid nitrogen. LÄS MER

 4. 4. Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Gren; Biljana Slavkovic Toft; [2017]
  Nyckelord :Big five; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Jobbannonser; Personlighetsdrag; Leadership; Leadership Behavior; Job ads; Personality Traits; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. LÄS MER

 5. 5. Bland hippies och islamister - en analys av Miljöpartiets relation till islamismen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Nilsson; Philip Norrman; Alexander Nymark; [2017]
  Nyckelord :Miljöpartiet; tolerans; islamism; Leo Strauss; Allan Bloom; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under våren 2016 skakades Miljöpartiet av ett flertal politiska skandaler kopplade till uppdaganden om förtroendevalda med åsikter förknippade med djupt konservativa versioner av islam och hur miljöpartistiska politiker idkat samröre med företrädare för islamistiska organisationer. I denna uppsats förklarar vi varför Miljöpartiet - ett parti som präglas av öppenhet och tolerans - tycks ha samverkat med ett flertal individer sympatiska till islamistiska värderingar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: