Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Universitetsstudenters bedömningar av sexuella trakasserier : En experimentell enkätstudie om könsskillnader i bedömningar av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Hietala; Tina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; könsskillnader; prototyp-teori; traditionella och icke-traditionella sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 synliggjordes mäns sexuella trakasserier mot kvinnor i kampanjen #MeToo där kvinnor berättade om sina erfarenheter av att ha utsatts. Forskning inom ämnet har visat att det finns könsskillnader i attityder mot och tolerans för sexuella trakasserier (McCabe & Hardman, 2005). LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för flerspråkiga elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :pontus nyhemer; ajla zisko; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; interculture; interkulturalitet; multilingual; school; skola;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redovisa vad forskning säger angående ett interkulturellt förhållningssätt och hur detta påverkar elevers språk- och kunskapsutveckling i skolan. Frågeställningen för denna kunskapsöversikt lyder: På vilka sätt kan ett interkulturellt förhållningssätt påverka flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i grundskolan enligt forskning? Utgångspunkterna för detta arbete har varit interkulturalitet, det vill säga möten mellan personer med olika kulturella bakgrunder, där målet är ett möte som genomsyras av respekt, tolerans och öppenhet. LÄS MER

 3. 3. Intoleransens vi och de andra i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; Anna Grove; [2018]
  Nyckelord :andrefiering; religion; utbildning; education; tolerans; intolerans; rasism; stereotyp;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker relevant litteratur och forskning om hur religionsundervisningen påverkar stereotypifiering och fördomar mot elever med religiös tillhörighet som avviker från normen. Med ett fokus på såväl elevers erfarenheter och på vilket sätt lärarens roll påverkar religionsundervisningen, så visar denna översikt att det finns ett strukturellt globalt problem. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid förebyggande av postoperativ ileus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Britta Liss; Josefina Wahlbeck; [2018]
  Nyckelord :ileus; nurse; nursing interventions; postoperative; prevention; förebygga; ileus; omvårdnadsåtgärd; postoperativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihetens gräns i skolan : Samhällskunskapslärares förhållningssätttill yttrandefriheten och dess gräns i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joacim Ek; [2018]
  Nyckelord :Yttrandefrihet; gränser; situationsbetingad; strategier; sanning; tolerans; kränkning; det gemensammas bäst;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to analyze how civics teachers relate to freedom of speech in their classrooms. To examine this I want to study following questions a) What arguments for and against freedom of speech in the classroom do the teachers use? b) What strategies do the teachers use in class discussions to not risk result into conflicts or violating expressions? To analyze this, I have used a qualitative method in terms of interviews with six different teachers from both primary schools and secondary high schools. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: