Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Gren; Biljana Slavkovic Toft; [2017]
  Nyckelord :Big five; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Jobbannonser; Personlighetsdrag; Leadership; Leadership Behavior; Job ads; Personality Traits; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. LÄS MER

 2. 2. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 3. 3. Bland hippies och islamister - en analys av Miljöpartiets relation till islamismen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Nilsson; Philip Norrman; Alexander Nymark; [2017]
  Nyckelord :Miljöpartiet; tolerans; islamism; Leo Strauss; Allan Bloom; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under våren 2016 skakades Miljöpartiet av ett flertal politiska skandaler kopplade till uppdaganden om förtroendevalda med åsikter förknippade med djupt konservativa versioner av islam och hur miljöpartistiska politiker idkat samröre med företrädare för islamistiska organisationer. I denna uppsats förklarar vi varför Miljöpartiet - ett parti som präglas av öppenhet och tolerans - tycks ha samverkat med ett flertal individer sympatiska till islamistiska värderingar. LÄS MER

 4. 4. Ett politiskt motiv : Hur konung Gustaf III handlade och beslutade för att införa ökade rättigheter till judar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Källroos; [2017]
  Nyckelord :Gustaf III; upplysningen; den gustavianska tiden; religionsfrihet; tolerans; judar i Sverige; judereglemente; judisk bosättning; politik; politiskt motiv; politisk legitimitet; kommunikativt handlande;

  Sammanfattning : The aim of this composition is using the theories of communicative action and political legitimacy to understand and analyze which role politics and the political incitement had for Gustaf III in his actions and decision to legitimize the adoption of increased rights for Jews in the late 18th century. The results showed that Gustaf III of Sweden used the adoption of increased rights to the Jews to legitimize his power and win recognition as a King. LÄS MER

 5. 5. "Vi får faktiskt försöka skärpa oss allihopa och jobba med vår tolerans": Ett klassperspektiv på Lena Anderssons Var det bra så?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ida Strandelin; [2017]
  Nyckelord :klass; mångkultur; Lena Andersson; Var det bra så?; Nancy Fraser; erkännande och omfördelning;

  Sammanfattning : The stated aim of building the Swedish welfare state ("Folkhemmet") was to develop a modern society that contained equality between social classes. Interestingly, though, class inequalities still exist but have become obscured by an endeavour to reach cultural recognition with a particular focus on multiculturalism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: