Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Bland hippies och islamister - en analys av Miljöpartiets relation till islamismen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Nilsson; Philip Norrman; Alexander Nymark; [2017]
  Nyckelord :tolerans; Miljöpartiet; islamism; Leo Strauss; Allan Bloom; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under våren 2016 skakades Miljöpartiet av ett flertal politiska skandaler kopplade till uppdaganden om förtroendevalda med åsikter förknippade med djupt konservativa versioner av islam och hur miljöpartistiska politiker idkat samröre med företrädare för islamistiska organisationer. I denna uppsats förklarar vi varför Miljöpartiet - ett parti som präglas av öppenhet och tolerans - tycks ha samverkat med ett flertal individer sympatiska till islamistiska värderingar. LÄS MER

 2. 2. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 3. 3. Psychosocial predictors and developmental trajectories of tolerance among Swedish adolescents: a longitudinal study

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :David Björklund; Anna Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :tolerance; intolerant behavior; adolescents; subgroups; predictors; tolerans; intoleranta beteenden; ungdomar; subgrupper; prediktorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 5. 5. Nyanser av beroende : En kvantitativ studie om substansbruk och beroende i den svenska vuxna befolkningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Berggren; Johanna Björksten; [2016]
  Nyckelord :Substance use; DSM; addiction; latent class analysis;

  Sammanfattning : The ambition of the study Nyanser av beroende is to analyze and problematize the concept of addiction. A broader aim is to investigate if it in the Swedish population exists different patterns of addiction and how these patterns then look like. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: