Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. De bortglömda barnen - en kvalitativ undersökning av attityder till intersex hos personer som arbetar med barn och ungdomar inom samhällsinstitutioner i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Bäckström; [2017]
  Nyckelord :barn och ungdomar; sociala institutioner; heterosexuell matris; attityder till intersex; queerteori; utbildning; kön; survey quest; qualitative content analysis; Sweden; Malmö; children and youth; social institutions; heterosexual matrix; attitudes toward intersex; education; queer theory; sex; intersex; Sverige; kvalitativ innehållsanalys; enktätundersökning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att anlägga ett teoretiskt perspektiv av Judith Butler där kategorier som ”kön” och ”genus” betraktas som oseparerbara, och där en heterosexuell matris dikterar de villkor inom vilka kön, kroppar och begär (sexuella) befästs och uppfattas som naturliga och fixerade, har jag undersökt attityder till intersex hos personer som arbetar med barn och ungdomar inom samhällsinstitutioner i Malmö, Sverige. Mitt syfte har varit att bidra till forskningen om intersex i Sverige genom att få praktiskt användbar kunskap att bygga framtida utbildnings- och informationsinsatser på. LÄS MER

 2. 2. Effect of freezing and thawing rates on camel sperm quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Bodil Elwing; [2017]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; freezing rate; thawing temperature; motility analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of different freezing rates and thawing temperatures on the quality of camel spermatozoa post thawing. Ten ejaculates from five male camels were frozen at five different freezing rates, achieved by placing the straws at specific heights above the surface of liquid nitrogen for different times (4 cm for 15 min; 1 cm for 15 min; 7 cm for 15 min; 7 cm for 5 min + 4 cm for 3 min; 4 cm for 5 min + 1 cm for 3 min) followed by storage in liquid nitrogen. LÄS MER

 3. 3. Performance of susceptible and tolerant juvenile Fraxinus excelsior infected by Hymenoscyphus fraxineus, the invasive pathogen causing ash dieback

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Axelina Jonsson; [2017]
  Nyckelord :ash dieback; Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; disease tolerance; heritability;

  Sammanfattning : European ash (Fraxinus excelsior), a tree species with both economic and ecological importance, has experienced a steady population decline in Europe since the early 1990’s due to ash dieback, caused by the pathogen Hymenoscyphus fraxineus. In 2001, the first observations of ash dieback were made in Sweden and by 2010, ash had become a red-listed species. LÄS MER

 4. 4. Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Gren; Biljana Slavkovic Toft; [2017]
  Nyckelord :Big five; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Jobbannonser; Personlighetsdrag; Leadership; Leadership Behavior; Job ads; Personality Traits; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. LÄS MER

 5. 5. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: