Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för flerspråkiga elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :pontus nyhemer; ajla zisko; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; interculture; interkulturalitet; multilingual; school; skola;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redovisa vad forskning säger angående ett interkulturellt förhållningssätt och hur detta påverkar elevers språk- och kunskapsutveckling i skolan. Frågeställningen för denna kunskapsöversikt lyder: På vilka sätt kan ett interkulturellt förhållningssätt påverka flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i grundskolan enligt forskning? Utgångspunkterna för detta arbete har varit interkulturalitet, det vill säga möten mellan personer med olika kulturella bakgrunder, där målet är ett möte som genomsyras av respekt, tolerans och öppenhet. LÄS MER

 2. 2. Intoleransens vi och de andra i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; Anna Grove; [2018]
  Nyckelord :andrefiering; religion; utbildning; education; tolerans; intolerans; rasism; stereotyp;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker relevant litteratur och forskning om hur religionsundervisningen påverkar stereotypifiering och fördomar mot elever med religiös tillhörighet som avviker från normen. Med ett fokus på såväl elevers erfarenheter och på vilket sätt lärarens roll påverkar religionsundervisningen, så visar denna översikt att det finns ett strukturellt globalt problem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid förebyggande av postoperativ ileus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Britta Liss; Josefina Wahlbeck; [2018]
  Nyckelord :ileus; nurse; nursing interventions; postoperative; prevention; förebygga; ileus; omvårdnadsåtgärd; postoperativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. LÄS MER

 4. 4. Tolerans En kvalitativ studie gällande grundskollärares föreställningar om toleransvärdet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :tolerance; democracy; classroom; elementary school; pedagogy; teaching tolerance;

  Sammanfattning : The use of the concept of tolerance has increased in recent years. One of the reasons is due to the refugee flows that characterize the society and therefore constitute ground for diversity. National governing documents as well as international conventions denotes tolerance as a positive value that should be implemented in school. LÄS MER

 5. 5. Kontakt och uppfattningar om personer med utlänsk bakgrund - En fallstudie av två grundskolor i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Barbara Auer; [2017-11-24]
  Nyckelord :tolerance; ethnic diversity; xenophobia; contact hypothesis; group conflict theory; qualitative interview study; tolerans; etnisk mångfald; främlingsfientlighet; kontakthypotes; gruppkonfliktteori; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : The increased immigration in Europe over the last decades has prompt the question of integrating the immigrants, facing the problem of intolerance and xenophobic attitudes in the native population. To reduce intolerance Allport's contact hypothesis has been influencing the research field, while the group conflict theory states an explanation of the existing intolerant attitudes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: