Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Effect of freezing and thawing rates on camel sperm quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Bodil Elwing; [2017]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; freezing rate; thawing temperature; motility analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of different freezing rates and thawing temperatures on the quality of camel spermatozoa post thawing. Ten ejaculates from five male camels were frozen at five different freezing rates, achieved by placing the straws at specific heights above the surface of liquid nitrogen for different times (4 cm for 15 min; 1 cm for 15 min; 7 cm for 15 min; 7 cm for 5 min + 4 cm for 3 min; 4 cm for 5 min + 1 cm for 3 min) followed by storage in liquid nitrogen. LÄS MER

 2. 2. Performance of susceptible and tolerant juvenile Fraxinus excelsior infected by Hymenoscyphus fraxineus, the invasive pathogen causing ash dieback

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Axelina Jonsson; [2017]
  Nyckelord :ash dieback; Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; disease tolerance; heritability;

  Sammanfattning : European ash (Fraxinus excelsior), a tree species with both economic and ecological importance, has experienced a steady population decline in Europe since the early 1990’s due to ash dieback, caused by the pathogen Hymenoscyphus fraxineus. In 2001, the first observations of ash dieback were made in Sweden and by 2010, ash had become a red-listed species. LÄS MER

 3. 3. Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Gren; Biljana Slavkovic Toft; [2017]
  Nyckelord :Big five; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Jobbannonser; Personlighetsdrag; Leadership; Leadership Behavior; Job ads; Personality Traits; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. LÄS MER

 4. 4. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 5. 5. Bland hippies och islamister - en analys av Miljöpartiets relation till islamismen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Nilsson; Philip Norrman; Alexander Nymark; [2017]
  Nyckelord :Miljöpartiet; tolerans; islamism; Leo Strauss; Allan Bloom; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under våren 2016 skakades Miljöpartiet av ett flertal politiska skandaler kopplade till uppdaganden om förtroendevalda med åsikter förknippade med djupt konservativa versioner av islam och hur miljöpartistiska politiker idkat samröre med företrädare för islamistiska organisationer. I denna uppsats förklarar vi varför Miljöpartiet - ett parti som präglas av öppenhet och tolerans - tycks ha samverkat med ett flertal individer sympatiska till islamistiska värderingar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: