Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 2. 2. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 3. 3. Nyanser av beroende : En kvantitativ studie om substansbruk och beroende i den svenska vuxna befolkningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Berggren; Johanna Björksten; [2016]
  Nyckelord :Substance use; DSM; addiction; latent class analysis;

  Sammanfattning : The ambition of the study Nyanser av beroende is to analyze and problematize the concept of addiction. A broader aim is to investigate if it in the Swedish population exists different patterns of addiction and how these patterns then look like. LÄS MER

 4. 4. Processkartläggning vid tillverkning av stång hos Erasteel i Söderfors

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jessika Eriksson; Daniel Westerlund; [2016]
  Nyckelord :OTIF; MOQ; kartläggning; leveransservice; leveranssäkerhet;

  Sammanfattning : För att kunna klara konkurrensen på en tuff marknad, krävs en bra leveransservice och att leverera rätt mängd i rätt tid. Erasteel Kloster ABs verk i Söderfors, jobbar för att uppnå en leveranssäkerhet med ett mätvärde (On-Time-In-Full) på 90 %. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en propeller effektiv? : En jämförelsestudie av propellertestserier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Max Kjelstrup; Svante Lundmark; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport jämför SSPAs propellerserie från 1960 och den motsvarande B-serien från Holländska Wageningen i syfte att försöka hitta skillnader och likheter mellan dem och förklara deras ursprung. Jämförelsen har gjorts på flera sätt, först genom att välja en propeller från varje serie för ett givet skepp och sedan genom att jämföra deras verkningsgradskurvor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolerans.

Din email-adress: