Sökning: "touch"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet touch.

 1. 1. Helande i NT:s evangelier. Initiativtagande, genomförande och konsekvenser i helandenarrativ

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Dufberg; [2018-01-26]
  Nyckelord :healing; Gospels; narrative criticism;

  Sammanfattning : This essay investigates healing narratives in the Gospels of the New Testament of the Bible.The research question is: Which tendencies are possible to identify in the healing narratives of the Gospel concerning initiative, performance and consequences? Tendencies include similarities, differences, developments and suggestions. LÄS MER

 2. 2. Tablets and English Teaching: A Research Synthesis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adisa Velibasic; Julia Ekberg Blackby; [2018]
  Nyckelord :tablet; language learning; Mobile assisted language learning; primary school; alternative material;

  Sammanfattning : Society is becoming more and more technical, and so are our classrooms. Computers and tablets are replacing books in many ways. The devices are being used as a tool in all subjects in school. Tablets are making it possible for pupils to reach information at the touch of a button and be more independent. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska metoder för lindring av smärta och ångest hos cancersjuka barn : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Riihiaho; Zahra Farahany; [2018]
  Nyckelord :Cancer; child; distraction; hypnosis; touch; pain; non-pharmacological; Cancer; barn; distraktion; hypnos; beröring; smärta; icke-farmakologisk behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer leder till mycket lidande för barnen och de behöver hjälp med att lindra lidandet med hjälp av icke-farmakologiska metoder. Av alla dessa drabbade barn och ungdomar har många besvär av smärta och ångest och det blir psykiskt påfrestande under sjukdomstiden. LÄS MER

 4. 4. Distraktionstekniker för förskolebarn relaterat till konventionella röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Bjarnason; Sylvia Andersson Staniszewski; [2018]
  Nyckelord :Distraction; Preschool children; Radiology department; Care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this review is to evaluate effective distraction techniques that could be applicable to preschool children in the radiology department. Databases used for search were MEDLINE and CINAHL. Due to a lack of literature on distraction techniques in the radiology setting, studies included were from auxiliary health care practices. LÄS MER

 5. 5. När livet blivit outhärdligt : En litteraturstudie om att vårdas efter ett suicidförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Bergstrand; Rebecca Klämberg; [2018]
  Nyckelord :Patient perspective; Suicide attempt; Suffering; To be cared for; Nurses attitudes; Suicide prevention; patientperspektiv; suicidförsök; lidande; att vårdas; sjuksköterskans bemötande; suicidprevention;

  Sammanfattning : Varje dag väljer minst tre personer i Sverige att avsluta sina liv. Antalet personer som överlever ett suicidförsök är desto fler. Dessa personer kommer i kontakt med hälso- och sjukvård på olika sätt och möts ofta av stigmatisering och tystnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet touch.

Din email-adress: