Sökning: "tove"

Visar resultat 1 - 5 av 625 uppsatser innehållade ordet tove.

 1. 1. Samhällskunskapsundervisning med tyngdpunkt i svenska språket : En studie av hur samhällskunskapsundervisningen på SPRINT i Uppsala genomförs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Cederquist; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Didaktik; Språkintroduktion; SPRINT; Tidigare erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det är lättare att möta gudarna berusad : Om keramik och dryckesritualer i Sverige under yngre järnålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tove Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkvandringstid; vendeltid; yngre järnålder; rörhänkelkärl; Sandby borg; förkristen tro;

  Sammanfattning : Jugs with tubular handles are a special type of ceramics, which is rarely discussed in the literature. The jugs has a beautiful decor and a handle with a channel. The vessels have been interpreted as puzzle vessels, mugs for kids or vessels for libation. LÄS MER

 3. 3. Does internet voting in Estonia affect voter turnout?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tove Wigartz; [2017-09-11]
  Nyckelord :Difference-in-difference; fixed effects; internet voting; voter turnout; Estonia;

  Sammanfattning : Department of EconomicsSchool of Business, Economics and Law.... LÄS MER

 4. 4. Den (o)politiska kvaliteten - En studie om vilka föreställningar om kvalitet som finns inbäddade i två skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Mörtlund; [2017-03-27]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetsrörelsen; systematiskt kvalitetsarbete; skolpolitik; TQM; WPRanalys; policyanalys;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet har kvalitetsbegreppet fått allt större utrymme i den svenskaskolpolitiken. Ett exempel på detta är skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete iskolväsendet. LÄS MER

 5. 5. Does gender balance on the corporate board have an impact on the equity performance?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tove Arrelid; Elin Forsberg; [2017-02-09]
  Nyckelord :gender equality; board diversity; quotas; performance evaluation; equity performance; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine whether a gender equal board of directors have an impact on the equity performance during the examination period of December 2011 to December 2016. This study shows that the gender balanced portfolio outperforms the non-gender balanced portfolio in all investigated performance measures. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tove.

Din email-adress: