Sökning: "tove"

Visar resultat 1 - 5 av 683 uppsatser innehållade ordet tove.

 1. 1. Unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Tove Janzon; [2018-06-19]
  Nyckelord :Unga kvinnor; långtidsverkande preventivmedel; preventivmedelsrådgivning; informationskällor; hälsoeffekter; Young women; long-acting reversible contraceptives; contraceptive counselling; information sources; health effects;

  Sammanfattning : Introduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. LÄS MER

 2. 2. Striden om kommentarsfältet En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Andersson; Camilla Haagen; [2018-02-08]
  Nyckelord :online commenting forums; politeness online; anonymity online; Ifrågasätt; Dagens Nyheter; newspapers online.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate who writes what in a modern online commenting forum. In an ever changing digital world there are certain themes that reoccur in the public debate. One of those is the question about uncivility and impoliteness online. LÄS MER

 3. 3. “I felt more at home than being at home” A qualitative study about collective identities within the culture of Cape Town gangs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tove Byröd; Arjeta Ferati; [2018-02-05]
  Nyckelord :gangs; collective identity; gang culture.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how different social factors and componentshelp form and maintain a collective identity and a sense of belonging within the existinggang culture of Cape Town gangs. Furthermore, we reflected on what type ofpreventative interventions that could be helpful when addressing the issue of gangs. LÄS MER

 4. 4. Effekten av frivillig redovisning på kapitalmarknaden : En studie om informationsinnehållet i kvartalsrapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Molin; Daniel Hasanzadehhaddad; [2018]
  Nyckelord :informationsasymmetri; frivillig redovisning; kvartalsrapporter; handelsvolym; bid-ask spread; information overload;

  Sammanfattning : Vilken effekt frivilligt redovisad information har på kapitalmarknaden är en omstridd fråga i litteraturen. Vissa menar att mer information minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden medan andra finner motsatt resultat, där en förklaring är information overload. LÄS MER

 5. 5. Out of sight, out of mind : hinder för att ersätta rätten att söka asyl med enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Hovemyr; [2018]
  Nyckelord :resettlement; non-refoulement; right to seek asylum; asylum; CEAS; safe third country; principen om non-refoulement; non-refoulement; vidarebosättning; kvotflyktingsystem; CEAS; EU; asylrätt; rätt att söka asyl; säkert tredje land;

  Sammanfattning : I kölvattnet av den så kallade flyktingkrisen 2015 har allt fler röster höjts i Europa om att förändra asylrätten för skapa ett mer förutsebart och hållbart asylmottagande. Diskursen synliggör asylrättens centrala rättighetskonflikt där det allmännas intresse av reglerad invandring vägs mot den enskildes rätt till asyl. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tove.

Din email-adress: