Sökning: "trädgårdsterapi psykisk ohälsa"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden trädgårdsterapi psykisk ohälsa.

 1. 1. Vinterdvalan som tröst : identifiering av återhämtande faktorer inom miljöpsykologi och trädgårdsterapi med fokus på vinteraspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Teresia Propst; [2015]
  Nyckelord :miljöpsykologi; trädgårdsterapi; utmattningsdepression; vinteraspekter; återhämtande faktorer;

  Sammanfattning : Trädgårdsterapi brukar beskrivas som grön rehabilitering och har kompletterat institutionaliserad vård långt tillbaka i tiden. Naturen har bevisats främja mental återhämtning. Denna studie fokuserar på vinteraspekter, med utgångspunkten om att de obefogat har lämnats i bakgrunden. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; trädgårdsterapi; ValMO-modellen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Natur och trädgård har länge setts som en miljö för återhämtning och ur detta har trädgårdsterapi uppkommit. För att rehabilitera personer med psykisk ohälsa kan arbetsterapi och trädgårdsterapi användas men en tydlig forskningssamanställning med koppling till arbetsterapi saknas. LÄS MER

 3. 3. Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Birgersson; Ellen Olofsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; hälsa; natur; trädgårdsrehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt: Trädgårdsterapi innebär insatser genom naturorienterad miljö, som används för att återfå, eller förbättra hälsa och välbefinnande. Psykisk ohälsa är idag ett växande hälsoproblem. Syftet med studien var att undersöka eventuella hälsoeffekter vid trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Restorativ miljö : återhämtning med naturens hjälp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anton Thörne; [2012]
  Nyckelord :Alnarpsmetoden; Meditation; Retreat; Sinnesstimulans; Trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : Ett växande problem i dagens urbana samhälle är stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom. Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som medför lidande hos individen och kostnader både för den drabbade och för samhället. LÄS MER

 5. 5. Värdet i en tomat : om hur trädgårdar kan användas i arbetet med ungdomar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Annie Bergman; [2009]
  Nyckelord :ungdomar; hälsa; gröna miljöer; trädgård; natur; trädgårdsterapi; grön rehabilitering; grön omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför och hur trädgårdsmästare och/eller trädgårdsterapeuter använder gröna miljöer i arbetet med ungdomar som befinner sig i problematiska livssituationer.Studien baseras på fyra e-postintervjuer med tre trädgårdsmästare och en socionom som i sitt arbete möter ungdomar med problem kring; familjeförhållanden, kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgårdsterapi psykisk ohälsa.

Din email-adress: