Sökning: "trädgårdsterapi psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden trädgårdsterapi psykisk ohälsa.

 1. 1. Gröna miljöer som rehabilitering för psykisk ohälsa : en kvalitativ studie om hur gröna miljöer kan bidra till en större känsla av sammanhang för individer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tamara Molnar; Isabella Andersson; [2018]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; naturunderstödd rehabilitering; horticultural therapy; urbanization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden the most common reason for sick leave is stress and fatigue. Due to mental illness the number of sick leaves increase. LÄS MER

 2. 2. Vinterdvalan som tröst : identifiering av återhämtande faktorer inom miljöpsykologi och trädgårdsterapi med fokus på vinteraspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Teresia Propst; [2015]
  Nyckelord :miljöpsykologi; trädgårdsterapi; utmattningsdepression; vinteraspekter; återhämtande faktorer;

  Sammanfattning : Trädgårdsterapi brukar beskrivas som grön rehabilitering och har kompletterat institutionaliserad vård långt tillbaka i tiden. Naturen har bevisats främja mental återhämtning. Denna studie fokuserar på vinteraspekter, med utgångspunkten om att de obefogat har lämnats i bakgrunden. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; trädgårdsterapi; ValMO-modellen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Natur och trädgård har länge setts som en miljö för återhämtning och ur detta har trädgårdsterapi uppkommit. För att rehabilitera personer med psykisk ohälsa kan arbetsterapi och trädgårdsterapi användas men en tydlig forskningssamanställning med koppling till arbetsterapi saknas. LÄS MER

 4. 4. Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Birgersson; Ellen Olofsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; hälsa; natur; trädgårdsrehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt: Trädgårdsterapi innebär insatser genom naturorienterad miljö, som används för att återfå, eller förbättra hälsa och välbefinnande. Psykisk ohälsa är idag ett växande hälsoproblem. Syftet med studien var att undersöka eventuella hälsoeffekter vid trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Restorativ miljö : återhämtning med naturens hjälp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anton Thörne; [2012]
  Nyckelord :Alnarpsmetoden; Meditation; Retreat; Sinnesstimulans; Trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : Ett växande problem i dagens urbana samhälle är stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom. Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som medför lidande hos individen och kostnader både för den drabbade och för samhället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgårdsterapi psykisk ohälsa.

Din email-adress: