Sökning: "trädstam"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet trädstam.

 1. 1. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

 2. 2. En gravsten berättar: en historisk etnologisk studie av ett liv och en tid sedd genom en minnessten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Kristina Alsvold; [2016]
  Nyckelord :genealogi; gravsten; Örsjö; historisk rekonstruktion; levnadsöde; 1800-tal; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I en tid då många gravstenar tas bort på grund av säkerhetsskäl vill denna uppsats visa hur man, med en gravsten som ingång, kan göra en historisk etnologisk studie av de människor som vilar under den och den sociala och kulturella kontext som de levde i samt de meningssammanhang som resulterade i stenens resning. Arbetet delas upp i avsnitt som handlar om gravstenen och informationen som den ger samt om samhället och tidsandan som berättar om det som händer i trakten under 1800-talet. LÄS MER

 3. 3. Kulturhus i Älvsjö - lågenergibyggnad i trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lars Ringbom; [2015]
  Nyckelord :Älvsjö Kulturhus lågenergibyggnad;

  Sammanfattning : Bevaransvärda ekar och en stor sten har fått styra utformningen över ett scenrum, mellan landskap och byggnad. Som kontrast till Älvsjömässan är omgivningens inflytande  tydligt på kulturskolan. LÄS MER

 4. 4. Dental histology of Cretaceous mosasaurs (Reptilia, Squamata) : incremental growth lines in dentine and implications for tooth replacement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Johan Gren; [2011]
  Nyckelord :dental histology; mosasaurs; Cretaceous tetrapods; incremental lines; von Ebner; Andresen; tooth replacement; tandhistologi; mosasaurier; kretaceiska tetrapoder; tillväxtlinjer; tandersättning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The dentine of teeth from five genera of mosasaurs [i.e., Clidastes, Halisaurus, Dollosaurus (Prognathodon),cf. Platecarpus, and Tylosaurus] and a Mesozoic crocodylian (Aigialosuchus) from the Campanian of the Kristianstad Basin, southernmost Sweden, displays two types of incremental growth lines; i. LÄS MER

 5. 5. Torvstratigrafisk studie av en trädstamshorisont i Viss mosse, centrala Skåne, kring 4 000-3 000 cal BP med avseende på klimat- och vattenståndsförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anton Hansson; [2011]
  Nyckelord :torv; trädstam; vattenståndsfluktuation; klimatförändring; Holocen; södra Sverige; peat; tree stump; water level fluctuation; climate change; Holocene; southern Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Fynd av en trädstamshorisont i Viss mosse i Skåne, södra Sverige, indikerar relativt torra förhållanden på mossen under trädens livstid. 14C-dateringar visar att träden försvann för cirka 3 200 år sedan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädstam.

Din email-adress: