Sökning: "trade and export"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden trade and export.

 1. 1. Entry Mode Strategies of Advanced Market Economies into Emerging Markets of Sub-Saharan Africa: The example of a power generation MNE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jude Nkeme Ngambong; [2017-09-05]
  Nyckelord :Internationalization; advanced economies; entry modes; entry barriers; foreign direct investment; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Quantifying the Impact of Potential Brexit Scenarios Utilising a Double-Logarithmic Gravity Equation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacqueline Karlsson; Helena Melin; [2017-06-29]
  Nyckelord :Automotive Industry; Brexit; Gravity Equation; Trade Costs;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of this research report was to project if the Brexit wouldnegatively impact the export quantities of passenger cars from Germany to the UK.The automotive industry is highly interconnected and barriers could severely impactthe supply chain networks of automotive manufacturers. LÄS MER

 3. 3. En företagsekonomisk studie gällande relationen mellan svenska kronan och svenska bolags aktiekurser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Casper Söder; Fanny Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stock market; Exchange rate; Interest rate; Inflation; Monetary; Aktiekurs; Valutakurs; Ränta; Inflation; Penningmängd;

  Sammanfattning : Relationen mellan den inhemska valutakursen och aktiekursen är ett ständigt återkommande diskussionsämne för investerare och ekonomer. Det råder ingen teoretisk enlighet gällande huruvida det finns ett samband mellan valutakursen och aktiekursen eller hur det eventuella sambandet ser ut. LÄS MER

 4. 4. Växelkursens påverkan på svensk export. : Hur påverkas den svenska exporten av förändringar i växelkursen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Johan Gustafsson; Sara Gullberg; [2017]
  Nyckelord :Exchange rate; Trade; Fixed effects; OLS; Gravity model of trade; Växelkurs; Handel; Fixa effekter; OLS; Gravitationsmodellen;

  Sammanfattning : In this study, we will show how Sweden's export is affected by changes in the exchange rate during the years 1962-2011. The regression model is built on the gravity model of trade, and is tested with both OLS and fixed effects. We have collected data from Sweden’s top 30 trading partners according to Statistiska Centralbyrån in April 2017. LÄS MER

 5. 5. EU Milk Quota Abolition - What are the Effects on Intra-Union Trade?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristin Persson; [2017]
  Nyckelord :Common Agricultural Policy; milk quotas; trade; gravity model; panel data; Business and Economics;

  Sammanfattning : On 1 April 2015, the EU milk quotas were abolished after 30 years in force. The purpose of this paper is to assess the Intra-Union trade effects of the reform, using the gravity model of trade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trade and export.

Din email-adress: