Sökning: "trade and export"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden trade and export.

 1. 1. The Nordic Electricity Market: An Empirical Analysis of Security through Trade

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Malte Joost Truelsen; [2018]
  Nyckelord :Electricity; Security; International trade; Hydro power; Scandinavia;

  Sammanfattning : With the expansion of renewable energies, policy makers face the decision of investing into back-up generation capacity or into an expansion of the transmission capacity. As electricity is a homogeneous good, it is unique in the way that it is likely to be subject of two-way trade, within a time period, as short as a day. LÄS MER

 2. 2. Overlapping Trade Agreements: Stepping Stones or Stumbling Blocks?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christabel Ariekot; [2018]
  Nyckelord :Trade Facilitation; Regional Trade Agreements; Overlapping Trade blocs; Proliferation; Spaghetti Bowl; New Regionalism.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyzes the effect of overlapping Trade blocs on Trade Facilitation. Using the time, documents and costs incurred as trade facilitation indicators, simulations show interesting yet important effects of an increase in Regional Trade Agreements on trade costs. LÄS MER

 3. 3. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 4. 4. Naturresursfällan och exportdiversifiering: En empirisk studie om hur naturresursfällan påverkar exportdiversifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nord; [2018]
  Nyckelord :Trade; export diversification; natural resources; resource curse; developing countries.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine if a higher level of natural resources hinders export diversification in less developed countries. This is important as low export diversification might affect a country negatively in several aspects that might lead to lower economic growth. LÄS MER

 5. 5. Entry Mode Strategies of Advanced Market Economies into Emerging Markets of Sub-Saharan Africa: The example of a power generation MNE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jude Nkeme Ngambong; [2017-09-05]
  Nyckelord :Internationalization; advanced economies; entry modes; entry barriers; foreign direct investment; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trade and export.

Din email-adress: