Sökning: "trafik"

Visar resultat 1 - 5 av 778 uppsatser innehållade ordet trafik.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Mikrosimulering av trafik i samband med utbyggnation- Lindbergsvägen, Södra Trönninge, Varberg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Alexander Salamon; [2018]
  Nyckelord :mikrosimulering; vissim; utbyggnation; trafik; lindbergsvägen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The area of Södra Trönninge is planned to be extended with approximately 900 housing. With all kinds of constructions a research about possible consequences has to be made. With a higher number of inhabitants in an area a higher amount of traffic is to be expected. Even with a higher amount of traffic, accessibility is important. LÄS MER

 3. 3. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Noa Stryjan; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. LÄS MER

 4. 4. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsverktyg för svensk BRT - Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Odbacke; [2018]
  Nyckelord :BRT; kollektivtrafik; bussystem; BRT Guidelines; bedömningsverktyg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2015 the Swedish BRT Guidelines have supported the BRT planning process in Swedish cities. However, in practical application, these guidelines have been proven to be too vague. A more rigorous assessment tool is needed, making the criteria clearer and the assessment easier to implement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trafik.

Din email-adress: