Sökning: "training intensity"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden training intensity.

 1. 1. Spatial resolution threshold in layers and red jungle fowls : are there differences due to light intensity or light spectra?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Pauline Annerstedt; [2018]
  Nyckelord :spatial resolution threshold; layer; red jungle fowls; visual acuity;

  Sammanfattning : The domestic fowl (Gallus gallus domesticus) originates from the forests in South-east Asia. It may be correct to assume that the visual system of the domestic fowl is still adapted to light that is filtered through the green forest canopy. LÄS MER

 2. 2. Högintensiv styrketräning och välmående : en kvantitativ studie med syfte att undersöka fysisk kapacitet och psykiskt mående hos otränade studenter före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Svärling; Josefin Caspersson; [2018]
  Nyckelord :Benefits of group activities; empowerment; physical activity; behavior change.; Fysisk aktivitet; psykiskt välmående; stress; stillasittande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Människan mår bra av fysisk aktivitet. Det finns mycket tidigare evidensbaserad forskning som stärker detta. Trots de positiva fördelarna som kommer med fysisk aktivitet är det allt färre människor som rör på sig tillräckligt mycket. Detta påverkar samhället negativt. LÄS MER

 3. 3. The use of velocity-based training in strength and power training - A systematic review

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Michell Dahlin; [2018]
  Nyckelord :force-velocity; linear position transducer; power; velocity; velocity-based training;

  Sammanfattning : Background: The intensity or load of a strength training exercise is commonly considered to be the most important factor contributing to muscular strength and power. Traditionally in strength training, intensity is defined as the percentage of the maximum weight that can be lifted once i.e. 1 repetition maximum. LÄS MER

 4. 4. The efficacy of plyometric training on explosive actions (sprinting, jumping, agility and ball kicking) on the performance of young soccer players.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Isaak-Alexandros Koutsoklenis; [2018]
  Nyckelord :Plyometric training; sprinting; jumping; agility; ball kicking; soccer; youth players;

  Sammanfattning : Background: Plyometric training is a form of conditioning with increasing popularity that involves the performance of body weight jumping type exercises with the use of the stretch-shortening cycle muscle action. It is widely accepted that plyometric training has beneficial effects on many sports, including soccer. LÄS MER

 5. 5. Screening av elevers språk-, läs- och skrivutveckling : En hermeneutisk studie av specialpedagogers erfarenheter av screeningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Bylund Maria; [2018]
  Nyckelord :Hermeneutic; special education teacher; language; reading and writing development; literacy screenings; reading and writing plan; equivalence; intensive training; Hermeneutik; specialpedagog; språk-; läs- och skrivutveckling; läs- och skrivscreeningar; läs- och skrivplan; likvärdighet; intensivträning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. De frågor jag söker svar på är hur ändamålet med screeningar beskrivs, hur skolans arbete med screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ser ut och hur resultaten av screeningarna används. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet training intensity.

Din email-adress: