Sökning: "transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 3007 uppsatser innehållade ordet transfer.

 1. 1. Förutsebarhet i skatterättsliga internprissättningsfrågor. Särskilt med anledning av så kallade kompensationsinvändningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Hillström; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om internprissättning i allmänhet och så kallade kompensationsinvändningar i synnerhet. Begreppet kompensationsinvändning har kommit att bli ett rättsligt begrepp i skatteprocesser som rör internprissättningsmål. LÄS MER

 2. 2. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 3. 3. Effect of Beam Scan Length on Microstructure Characteristics of EBM Manufactured Alloy 718

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Bengt Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :EBM; Electron Beam Melting; Alloy718; AM; Additive Manufacturing;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) as a method is on the rise and allow for a high freedom to create unique shapes without being limited by conventional machining methods. The Electron Beam Melting method, developed by Arcam AB in Mölndal, Sweden, use Powder Bed Fusion together with an electron beam and at an elevated temperature (+1000ºC) to lower stress due to thermal gradients. LÄS MER

 4. 4. Kommutativa lagen i läromedel : Hur en räknelag framställs i matematikläromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutative law; textbooks and children; matematik; kommutativitet; läromedel och barn;

  Sammanfattning : Under skolgången ska elever utveckla flera grundläggande kunskaper inom matematiken. En sådan kunskap handlar om de fyra räknesättens olika egenskaper. LÄS MER

 5. 5. The link between transfer pricing and the EU customs valuation law: is there any and how could it be strengthened?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Juha Tuominen; [2018]
  Nyckelord :arm s length principle; customs law; customs valuation; Hamamatsu; tax law; transfer pricing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transfer pricing and EU customs law are regulated by two separate sets of rules. Ultimately, the objective of transfer pricing, as a tax measure, is to ensure that the transactions between associated enterprises are conducted in accordance with the same terms as between independent enterprises. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet transfer.

Din email-adress: