Sökning: "transition theory"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade orden transition theory.

 1. 1. Vad händer med grundskoleelvens matematikkunskaper i övergången mellan år 3 och år 4? : En undersökning baserad på grundskollärares erfarenheter kring ämnet matematik i övergången mellan år 3 och år 4.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Palm; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; Special Education; Transitions; Change; Mathematical Difficulties; Matematik; specialpedagogik; övergångar; förändring; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad det är som gör att elever i grundskolan kan upplevas ha svårigheter med ämnet matematik i år 4, när de inte visade det i år 3. De lärare som tar emot eleven i en övergång ifrågasätter de lärare som undervisat eleven under tidigare år. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av att bli en informell vårdgivare vid palliativ vård i hemmet. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Filmberg Jenny; Cucarano Vanessa; [2018]
  Nyckelord :Transition; Next-of-kin; Informal caregiver; Patient; Palliative care; Transition; Närstående; Informell vårdgivare; Patient; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär en vårdform som syftar till att   främja en god livskvalité för patienter och närstående som drabbats av   obotlig och livshotande sjukdom. Idag föredrar allt fler att vårdas i det   egna hemmet och närstående involveras därför allt mer i vården av patienten. LÄS MER

 3. 3. Small-scale farmers’ intentions to carry out conservation-oriented agriculture through participation in the Entry-Level Stewardship Agri-Environment Scheme : the role of attitudes and values in farming behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrew Gallagher; [2018]
  Nyckelord :Agri-Environment Schemes; Productivism; Multifunctionality; Conservation-oriented Agriculture; Attitudes; Values; Identity; Behaviour; Agricultural Transition;

  Sammanfattning : This thesis investigates the attitudes of small-scale farmers towards conservation-oriented farming as prescribed through the Entry-Level Stewardship Agri-Environmental Scheme. It aims to understand whether values and identity play a role in how agricultural practices are perceived by farmers and whether this affects their behavioral intentions. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Knowledge Management in Start-ups : Exploring the Transition Process of a Start-up from Temporary to a Permanent Organization

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elif Nur Alici; Ece Cengizoglu; [2018]
  Nyckelord :Start-up; Temporary Organization; Permanent Organization; Knowledge Management;

  Sammanfattning : This study investigates the three different stages of start-ups’ life and brings lights into the impacts of knowledge management practices on the transition processes between these stages. Start-ups are described as newly created enterprises which aim to disrupt the current state of play of the industry with their innovative products or services. LÄS MER

 5. 5. A Two-tale Test of IFRS 3's Implications on Swedish Mergers and Acquisitions - Has the transition to an indefinite life of Goodwill changed managers acquisition behavior and the acquisition performance?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Niclas Nyqvist; Karin Blommegård; [2018]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; IFRS 3; Goodwill; Discretion Potential; Signaling Theory;

  Sammanfattning : In this thesis we aim to answer two questions: (i) has the implementation of IFRS 3 changed manager's acquisition behavior; (ii) and does it have an impact on acquisition performance? The implementation of IFRS 3 in 2004 materially changed the way acquisitions are accounted for and reviewed. Advocators argue for increased transparency and accountability for M&As subsequent performance, while others fear increased managerial discretion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet transition theory.

Din email-adress: