Sökning: "tre c"

Visar resultat 1 - 5 av 1387 uppsatser innehållade orden tre c.

 1. 1. Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2018]
  Nyckelord :sparris; Asparagus officinalis; gråmögel; Botrytis cinerea; Stemphylium vesicarium; Stemphylium botryosum; integrerat växtskydd;

  Sammanfattning : Svensk sparrisodling växer, men produktiviteten, mätt som skörden i ton per hektar, är lägre än i närliggande produktionsländer. Medelskörden i Sverige var 1,6 ton per hektar år 2016, medan Tysklands preliminära medelskörd var 5,5 ton/ha år 2017. LÄS MER

 2. 2. Strange Hadron Production as a Function of Multiplicity and Transverse Spherocity in proton-proton Collisions at $\sqrt{s}=13$~TeV

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Maria Mårtenson; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents the study of the K$^{0}_{s}$, $\Lambda$, and $\bar{\Lambda}$ production in pp collisions at $\sqrt{s}=13$~TeV recorded by the ALICE experiment at the LHC. The K$^{0}_{s}$, $\Lambda$, and $\bar{\Lambda}$ particles are reconstructed in the transverse momentum ($p_{\mathrm{T}}$) range of $1.0-12. LÄS MER

 3. 3. Värdet i utvärderingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Åhsberg; Charlotta Persson; [2018]
  Nyckelord :artighet; legitimitet; organisation; mening; profession; syfte; utvärdering;

  Sammanfattning : Persson, C &Åhsberg, F. Värdet i utvärderingar. Kvalitativ syftesstudie av BiFF utvärderingar. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Permafrost Modelling and Climate Change Simulations in Northern Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Petter Hällberg; [2018]
  Nyckelord :permafrost; BTS; climate change; modelling; projections; permafrost; BTS; klimatförändringar; modellering; projektioner;

  Sammanfattning : Permafrost is an important component in Arctic environments and has been hypothesized to be diminishing due to global warming. A growing concern is that large quantities of stored organic carbon will be mobilized and released to the atmosphere as the potent greenhouse gas methane if the ground thaws. LÄS MER

 5. 5. Energi och ventilation vid biomassaproduktion av larver : Optimering av ett ventilationssystem med hjälp av beräkningsmodell i Excel för containern i demoanläggningen, i Lilla Nyby

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kevser Kubilay; Kelly Kucska; [2018]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; Larvae; Growth; Energy balance; Airflow; Waste temperature; Optimization; Series connection; Ventilation systems; Afrikanska Soldatflugor; Larver; Energibalans; Luftflöde; Avfallstemperatur; Optimering; Seriekoppling; Ventilationssystem;

  Sammanfattning : Matavfall som kommer in till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), har mestadels använts till biogasproduktion. Eftersom ESEMs rötningspanna är liten har inte allt matavfall gjorts om till biogas, utan gått till förbränning i Västerås istället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tre c.

Din email-adress: