Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 1197 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnéa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld mot sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Denisa Aradean; Karolina Siverhag; [2018]
  Nyckelord :förebygga; hot; orsaker; sjuksköterskor; våld; causes; nurses; prevent; threat; violence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett vanligt förekommande fenomen som sjuksköterskor möter. Patienter är den dominerande gruppen som utför dessa handlingar. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars och elevers kritik mot naturvetenskap och hur lärare kan bemöta den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Ibsonius; Hedvig Waldenström; [2018]
  Nyckelord :evolution; förnekelse; klimatförändringar; kreationism; sexualkunskap; skola; vaccin;

  Sammanfattning : In this paper we try to answer why some subjects taught in school are considered controversial by certain people, and how teachers can deal with conflicts related to these that may arise in the classroom. Our literature study emanates from four different scientific subjects; evolution, climate change, vaccination and sexual education. LÄS MER

 5. 5. Regional Regression Models of Mean Annual Streamflow and Design Flow in a Tropical Region of Colombia.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anisa Zigaf Elfellah; Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :mean annual streamflow; extreme flow; design flow; regional regression model; ungauged watershed; hydrological homogeneous region; Gumbel distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A responsible and sustainable water resources management is important. It is also crucial to take the presence of watercourses into account during design of hydraulic structures such as small dams and bridges. Doing this requires knowledge of estimates of annual streamflow and extreme flows to be used for design purposes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet treat.

Din email-adress: