Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 1079 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. Nationens fiender En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Aron Mikael Sik; Jacob Larsson; Love Hansen Siilin; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to show to what degree that two of largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, might be biased towards any of the Swedish political parties. We also want to see if Dagens Nyheter and Aftonbladet differ in their coverage of Swedish politics. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet vid depressiva tillstånd hos kvinnor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Olsson; Emma Walliander; [2017]
  Nyckelord :Depression; erfarenhet; fysisk aktivitet; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Depression är en folksjukdom som kan drabba vem som helst. Ungefär 350 miljoner människor världen över lider av depression och det är dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas. Forskning visar att fysisk aktivitet har en måttlig till stor antidepressiv effekt på depressionssymtom. LÄS MER

 3. 3. Jag vill sitta still : En studie om hur pedagoger bemöter och anpassar sin undervisning för elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Roger Lyxell; [2017]
  Nyckelord :koncentration; koncentrationssvårigheter; ADHD; inkludering; bemötande; specialpedagogiska perspektiv; kommorbiditet;

  Sammanfattning :  The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified. LÄS MER

 4. 4. En enkelblindad, prospektiv, randomiserad pilotstudie för att utvärdera behandlingseffekten av KalvatinTM vid intertrigo hos hund.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniella Sebelius Oxalaryd; [2017]
  Nyckelord :Intertrigo; nosvecksdermatit; pyodermi; jästsvampsdermatit; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakteriell hudinfektion (pyodermi), är ett av de vanligaste dermatologiska besvären hos våra sällskapshundar. Pyodermier delas in i yt, ytliga och djupa beroende på infektionsdjup och allvarlighetsgrad. LÄS MER

 5. 5. Här behandlar vi alla lika : Pedagogernas förhållningsätt till genus på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Denize Skoog; Paulina Erazo Cabrera; [2017]
  Nyckelord :Normer; flickor; pojkar; pedagogers förhållningssätt; förskolans utegård; genus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate teachers' approach to gender in the preschool playground. The study is based on a gender theory perspective, which concerns how preschool teachers create invisible rules, norms and expectations about what is masculine and feminine in society. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet treat.

Din email-adress: