Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 1114 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. Nationens fiender En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Aron Mikael Sik; Jacob Larsson; Love Hansen Siilin; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to show to what degree that two of largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, might be biased towards any of the Swedish political parties. We also want to see if Dagens Nyheter and Aftonbladet differ in their coverage of Swedish politics. LÄS MER

 2. 2. Barns tankar om konflikter på fritidshemmet med fokus på genus och normer

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per-David Evensen; [2017]
  Nyckelord :Barnperspektiv; konflikt; genus; normer; vänskap;

  Sammanfattning : This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid depressiva tillstånd hos kvinnor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Olsson; Emma Walliander; [2017]
  Nyckelord :Depression; erfarenhet; fysisk aktivitet; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Depression är en folksjukdom som kan drabba vem som helst. Ungefär 350 miljoner människor världen över lider av depression och det är dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas. Forskning visar att fysisk aktivitet har en måttlig till stor antidepressiv effekt på depressionssymtom. LÄS MER

 4. 4. Jag vill sitta still : En studie om hur pedagoger bemöter och anpassar sin undervisning för elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Roger Lyxell; [2017]
  Nyckelord :koncentration; koncentrationssvårigheter; ADHD; inkludering; bemötande; specialpedagogiska perspektiv; kommorbiditet;

  Sammanfattning :  The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified. LÄS MER

 5. 5. Vårdrelationens betydelse för vården av patienter med Anorexia Nervosa : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Andersson; Dzenana Hotic; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Patient experience; nurse-patient relations; Anorexia Nervosa; Patientupplevelse; Sjuksköterskans-patientens relation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa vårdrelationens betydelse i samband med vård av patienter med Anorexia Nervosa. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Artikelsökningen som var relevant för syftet gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Tio kvalitativa artiklar identifierades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet treat.

Din email-adress: