Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 1169 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. Value Relevance Effects of R&D Capitalization in US Companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Andersson; Filip Byegård; [2017-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. The naked truth about the Swedish condom market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Agrell; Elin Söderberg; [2017-06-29]
  Nyckelord :condoms; marketing; ANT; practice theory; market construction;

  Sammanfattning : Msc Marketing And Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Nationens fiender En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Aron Mikael Sik; Jacob Larsson; Love Hansen Siilin; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to show to what degree that two of largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, might be biased towards any of the Swedish political parties. We also want to see if Dagens Nyheter and Aftonbladet differ in their coverage of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Rotational Invariant Convolutional Neural Networks for Prostate Cancer Classification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH och numerisk analys

  Författare :Joel Ekelund; [2017]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; rotation invariance; deep learning; automated Gleason grading; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer was in 2012 the second most common type of cancer for males globally. To be able to treat prostate cancer in the most effective way it is important to know how aggressive the cancer is. This aggressiveness is graded using the Gleason score. LÄS MER

 5. 5. Spädbarns vård och behandling vid respiratoriskt syncytial virus på Gävle sjukhus : vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Timmerholm; Nurtena Östlin; [2017]
  Nyckelord :respiratory syncytial virus; bronchiolitis; infants; nursing; respiratoriskt syncytial virus; bronkiolit; spädbarn; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Att genom intervjuer beskriva sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter av att vårda och behandla spädbarn med respiratoriskt syncytial virus infektion (RSV) inom barnsjukvården på Gävle sjukhus samt att beskriva om vårdpersonalen utgick från aktuell evidens. Metod: Studien har en deskriptiv design där intervjuerna utfördes med semistrukturerade frågor på sex tillfrågade läkare samt sex tillfrågade barnsjuksköterskor som arbetade på barn och ungdomskliniken, Gävle sjukhus vid studiens utförande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet treat.

Din email-adress: