Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 1057 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. Nationens fiender En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Aron Mikael Sik; Jacob Larsson; Love Hansen Siilin; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to show to what degree that two of largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, might be biased towards any of the Swedish political parties. We also want to see if Dagens Nyheter and Aftonbladet differ in their coverage of Swedish politics. LÄS MER

 2. 2. Jag vill sitta still : En studie om hur pedagoger bemöter och anpassar sin undervisning för elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Roger Lyxell; [2017]
  Nyckelord :koncentration; koncentrationssvårigheter; ADHD; inkludering; bemötande; specialpedagogiska perspektiv; kommorbiditet;

  Sammanfattning :  The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified. LÄS MER

 3. 3. Här behandlar vi alla lika : Pedagogernas förhållningsätt till genus på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Denize Skoog; Paulina Erazo Cabrera; [2017]
  Nyckelord :Normer; flickor; pojkar; pedagogers förhållningssätt; förskolans utegård; genus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate teachers' approach to gender in the preschool playground. The study is based on a gender theory perspective, which concerns how preschool teachers create invisible rules, norms and expectations about what is masculine and feminine in society. LÄS MER

 4. 4. Membrane screening to identify optimal properties when separating organic matter from Bolmen water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik

  Författare :Olivia Söderman; [2017]
  Nyckelord :ultrafiltration; natural organic matter; nanofiltration; drinking water; membrane technology; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : In many places across the northern hemisphere, drinking water treatment plants (WTPs) need to avert the effects of deteriorating quality in surface water sources caused by increasing lev-els of natural organic matter (NOM). The two major factors responsible for this phenomenon, also called brownification, are the greenhouse effect and changes in soil acidification. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Gertzell; [2017]
  Nyckelord :fekal förorening; antibiotikaresistens; ESBL; häst; fecal contamination; antibiotic resistance; ESBL; horse;

  Sammanfattning : Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet treat.

Din email-adress: