Sökning: "tredje-parts granskning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tredje-parts granskning.

 1. 1. Green Bonds – A beneficial financing form?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Green bonds; financing; CSR; Real Estate; Gröna Obligationer; finansiering; CSR; Fastigheter;

  Sammanfattning : Title: Green bonds – A beneficial financing form? Purpose: The purpose of this master thesis was to examine housing companies reasoning behind issuing green bonds for financing their projects. What advantages and disadvantages that are currently connected to green bonds and if the green bond market can motivate companies to build more sustainable. LÄS MER

 2. 2. Granskning av hållbarhetsredovisningar - Varför granskar endast ett fåtal icke-statligt ägda företag hållbarhetsredovisningen?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Solem; Pauline Svensson; [2012]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; triple bottom line; tredje-parts granskning; intressentteorin; legitimitetsteorin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Granskning av hållbarhetsredovisningar – Varför granskar endast ett fåtal icke-statligt ägda företag hållbarhetsredo-visningen? Seminariedatum: 30 maj 2012 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete magisternivå, 30 hp. Författare: Therese Solem & Pauline Svensson Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, triple bottom line, tredje-parts granskning, intressentteorin och legitimitetsteorin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tredje-parts granskning.

Din email-adress: