Sökning: "trend"

Visar resultat 1 - 5 av 3304 uppsatser innehållade ordet trend.

 1. 1. Analysis of the political debate on citizenship testing in Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nora Lindström; [2018-06-12]
  Nyckelord :engelska; SIK; citizenship testing; language testing; civic integration policy; immigration; political discourse; UK; Sweden; Europe;

  Sammanfattning : In recent decades, more and more countries in the Western world have introduced higher requirements on language and civics skills for the granting of citizenship. This tendency has been referred to by Joppke (2007) as ‘the civic integration policy trend’. LÄS MER

 2. 2. Characterisation in two translations of "I am a cat"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joel Nilsson; [2018-06-12]
  Nyckelord :japanska; Translation Studies; role language; Japanese; shoseikotoba; Natsume Sôseki;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine if the characterization in different translations of Natsume Sôseki’s I Am a Cat correspond to the trends in translation studies at the time of publication. Yoko Hasegawa (2012) provides an overview of the history of the discipline of Translation Studies. LÄS MER

 3. 3. Hur kan i förstå drivkrafterna till insourcing? -En kvalitativ studie baserad på tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Andersson; Linnea Östergren; [2018-06-07]
  Nyckelord :Outsourcing; insourcing; transaktionskostnadsteori; institutionell teori; drivkrafter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: På senare år har affärsklimatet på den globala marknaden påverkats allt mer av omvärldsfaktorer, vilket lett till att företag börjat överväga insourcing som ett alternativ till outsourcing. Insourcing har även börjat uppmärksammas av media då det framkommit att företag ofta fattat förhastade beslut och misslyckats med outsourcing. LÄS MER

 4. 4. RIDTERAPI Förväntningar, upplevelser och upplevda effekter hos personer med neurologisk skada/sjukdom inskrivna på SU/Högsbo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Hallenberg; Rebecka Svensson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Hippotherapy; neurologic; injury; disease; survey;

  Sammanfattning : Bakgrund Ridterapi har använts som rehabiliteringsmetod i Sverige sedan slutet av 1950-talet. Insatsen omfattar stimulans och träning inom flertalet områden och lämpar sig för många grupper, såsom inom neurologi. Studier visar att ridterapi har en positiv effekt på fysiska och kognitiva aspekter. LÄS MER

 5. 5. EVIDENSBASERAD ARBETSTERAPI Attityder och tilltro till den egna förmågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Rosander; Andreas Köbi; [2018-03-27]
  Nyckelord :evidence-based practice; survey; self-efficasy; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Evidensbaserad praktik är en viktig del i uppdraget att leverera säker, jämlik och effektiv vård med hög kvalitet. Evidensbaserad vård beskrivs som både ett förhållningssätt till att tillämpa evidens vid vårdbeslut och som en systematisk process att sammanställa, granska, värdera och tillämpa forskning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trend.

Din email-adress: