Sökning: "trender upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden trender upplevelser.

 1. 1. Friluftsvanor -I storstad och på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zakaria Nor; Torbjörn Wassenius; [2015-06-23]
  Nyckelord :Natur; storstad; landsbygd; friluftsliv; urban; rural; nature; outdoor; recreation;

  Sammanfattning : Outdoor recreation habits in metropolis and rural areasThis study aims to examine the perception of nature and outdoor recreation habits from an urban-rural prospective. The urbanization process continues in Sweden and the populations of the cities are growing continuously. LÄS MER

 2. 2. "Här går jag och tar de besprutade apelsinerna". Begränsning och ambivalens vid konsumtion och miljöhänsynstagande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mathilda Hektor; [2015]
  Nyckelord :konsumtionssamhälle; Konsumtion; konsument; ambivalens; ansvar; miljömärkning; stigma; motsättning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur några studerande inom miljövetenskap, hanterar den problematik som råder mellan att försöka vara miljövänlig och upplevelser av de krav och begränsningar som innebär att leva i ett konsumtionsinriktat samhälle. Intresset ligger i att skapa en förståelse för hur denna problematik uppfattas av intervjupersonerna på en individnivå. LÄS MER

 3. 3. Aktiv under semestern : En studie av hälso- och träningstrenden inom resande

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Hellsten; Bonnie Nyqvist; Linn Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Health; Fitness travel; trends; experiences; individualization; physical activities; Hälsa; träningsresa; trender; Upplevelser; Individualisering; Fysiska aktiviteter;

  Sammanfattning : Vi har genom friluftslivets individualisering sett en allt större efterfrågan på fysiska aktiviteter kopplade till hälsa och träning. Vi har gått mot ett mer upplevelsebaserat samhälle där vi köper livsstilar i form av de känslor och erfarenheter de ger oss och vi söker hela tiden efter nya utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Stadsplanering för socialt hållbara mötesplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nerma Muhovic; [2014]
  Nyckelord :mötesplatser; hållbarhet; social sammanhållning; planering;

  Sammanfattning : Samhället förändras ständigt. Förändringen leder till att både staden och vi människor påverkas. Allt från världsomfattande utvecklingar till lokala trender har inverkan på människors rörelsemönster och beteende. Bland annat är individualiseringen större än någonsin. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas upplevelser av massmedia som hälsoinformatör

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Hälsoinformation; Massmedia; Unga vuxna; Upplevelser;

  Sammanfattning : Massmedia har under en lång tid haft ett stort inflytande i processen att informera allmänheten i olika hälsorelaterade frågor. Dess förmedling av hälsoinformation har i det senmoderna samhället dessutom visat sig öka kraftigt i takt med en kommersiell utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trender upplevelser.

Din email-adress: