Sökning: "triangulering avstånd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden triangulering avstånd.

 1. 1. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filip Lind; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. LÄS MER

 2. 2. Med dörren öppen för delaktighet : Når budskapet fram?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Charlotta Granberg; [2014]
  Nyckelord :communication; HRM; involvement; leadership; management; organization and participation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to try to get an overall image of how participation is constituted in the organization of AMA, a Human Service Organization (HSO) that is part of the Vasteras municipality.  With focus on mainly participation but also communication and leadership the goal was to find out more about how the governing parts of the organization was able to communicate and create participation amongst their employees. LÄS MER

 3. 3. Parkering i Karlskrona innerstad : Handelshamnen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Filippa Olsson; [2013]
  Nyckelord :Parkering; Handelshamnen; Karlskrona;

  Sammanfattning : Biltrafiken ökar idag i allt större utsträckning. Bilen, och därmed parkeringsytorna, anses ofta vara viktiga för stadens tillgänglighet och ger starkt utslag i såväl handeln, arbeten och kulturlivet i staden. För de städer som har en trång stadskärna kan det vara svårt att tillgodose behovet av parkeringsplatser. LÄS MER

 4. 4.  Utrustning för precisionsmätningar i 3D för undervattensapplikationer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :John Seliö; [2011]
  Nyckelord :Equipment for precision measurements in 3D for underwater applications; Utrustning för precisionsmätningar i 3D för undervattensapplikationer;

  Sammanfattning : WesDyne TRC är ett helägt dotterbolag till kärnkraftsteknologiföretaget Westinghouse Nuclear och arbetar främst med oförstörade provning och visuella inspektioner av reaktortankar. Inom kärnkraftsindustrin finns ett starkt intresse och behov av att kunna utföra noggranna geometriska uppmätningar inuti en reaktortank. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en transponder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Peter Altmann; Roger Löf; Johannes Nilsson; [2009]
  Nyckelord :RFID; Lokalisering; GSM; Trilateration; RSSI; Paketsäkerhet; Inomhus; GPS; Triangulering; UHF; Utveckling; Stöld; Affärsplan;

  Sammanfattning : Utveckling av en transponder som med befintliga tekniker erbjuder möjlighet att, över stora avstånd, lokalisera gods utom- såväl som inomhus.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet triangulering avstånd.

Din email-adress: