Sökning: "trust"

Visar resultat 1 - 5 av 2963 uppsatser innehållade ordet trust.

 1. 1. What happens to the NIMBY syndrome when we bring money to the table? A qualitative perspective on attitudes towards local nuclear waste repository

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Love Stjernqvist; [2018-02-05]
  Nyckelord :line of reasoning; long interviews; monetary compensation; NIMBY; nuclear waste repository;

  Sammanfattning : Nuclear waste repository constitutes a great predicament in many countries. In Sweden, the Not- In-My-Backyard (NIMBY) syndrome has been rampant, as local opposition has blocked the attempts at storing nuclear waste at numerous occasions. If the dilemma is to be settled, the voice of the public must be heard. LÄS MER

 2. 2. Bli hel. Teologisk reflektion kring erfarenheter av förbön för helande hos personer med funktionsnedsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Andin; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to constructive theology regarding disability and healing, based on experiences of prayer for healing among persons with disabilities.Methodologically, emphasis proceeds from qualitative interviews, carried out with sevenpersons with disabilities in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Förstagångsföräldrars uppfattningar om hud-mot-hud – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Gynnerstedt; Caroline Siberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Känguruvård; hud-mot-hud; spädbarn; nyfödd; fullgången; föräldraskap; moderskap; upplevelser; anknytning;

  Sammanfattning : Background: The newborn child needs to be close to its parents. Skin-to-skin has, from both older and newer research, demonstrated positive effects for both the child and the parents physical and mental well-being. LÄS MER

 4. 4. GENERATIONSANPASSAT LEDARSKAP - En studie om olika generationers behov ochförväntningar på ledarskap i en privat organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Andersén; Daniellla Ravan; [2018-01-18]
  Nyckelord :Generational leadership; Transformative Leadership; LMX; Servant Leadership; Generation X; Generation Y; Millennials;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase knowledge on whether there is adifference in needs and expectations regarding leadership and differentleadership theories between younger and older generations in the workplace.Active on today’s labor market are three large groups from different generations- Baby Boomers (born 1943-1960), Generation X (born 1961-1981) andGeneration Y/Millennials (born 1982-2002). LÄS MER

 5. 5. Det får liksom inte bli på bekostnad av privatlivet eller familjen - En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation i ledningsgrupp i privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Engberg; Vilma Nilsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Executive team; Gender; Careership; Glass Ceiling;

  Sammanfattning : Investigating womens’ underrepresentation in executive teams in private sector is importantdue to economic, legal and equity aspects. In Sweden, the distribution of men and women inmanager positions has in recent times been equable. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trust.

Din email-adress: