Sökning: "trygghetsmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet trygghetsmätning.

 1. 1. "Det kan ju hända vad som helst." En trygghetsmätning i Kristianstad centrum.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Cronholm; Emma Hägerklint; [2017]
  Nyckelord :Centrum; Fokusgruppsintervju; Trygghetsmätning; Otrygghet; Webbenkät; City center; Fear of crime; Focus group; Measuring fear of crime; Web survey;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att studera tryggheten i Kristianstad centrum. Detta sker via en webbaserad enkät samt genom en fokusgruppsintervju. Respondenterna och deltagarna är över 18 år och alla rör sig i Kristianstad centrum. LÄS MER

 2. 2. Trygghetsmätning bland studenter i Malmö - upplevd trygghet och upplevd risk att utsättas för brott i närvaro av polis

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nathan Henriksson; Johannes Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Enkät; Malmö; Otrygghet; Polisnärvaro; Risk för brott; Studenter; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning undersöka om närvaron av poliser har någon påverkan på den upplevda tryggheten och upplevda risken att bli utsatt för brott bland studenter på fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. En enkätundersökning med hjälp av bilder i trygga respektive otrygga miljöer med respektive utan polisnärvaro har genomförts bland 114 studenter. LÄS MER

 3. 3. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 4. 4. Polisens kunskap – allmänhetens trygghet En utvärdering av polisområde Älvsborgs trygghetsmätning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Mia Lenjesson; [2012-06-21]
  Nyckelord :Safety; Questionnaire methodology; Response rates; Reassurance policing; Social disorganization;

  Sammanfattning : Aim is to investigate from a criminological perspective how the safety questionnaire in Älvsborg police district can be improved theoretically and methodologically, in order for the questionnaire to effectively measure criminal victimisation, concern about crime, safety and confidence in the police.1. LÄS MER

 5. 5. Polisens och socialtjänstens syn på samverkan vid ungdomsbrott

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jem Duraku; [2010]
  Nyckelord :koordination; polisverksamhet; prevention; profession; samverkan mot brott; socialtjänst; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : 1 INLEDNING Det finns många anledningar till varför jag vill skriva om ungdomsbrottslighet. En anledning är mitt stora intresse om det här ämnet som är både intressant och lärorikt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trygghetsmätning.

Din email-adress: