Sökning: "tvingande isomorfism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tvingande isomorfism.

 1. 1. "Det hör till jobbet att bli sjuk!" : Att legitimera sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Westerberg; Jasmine Öberg; [2017]
  Nyckelord :sjuknärvaro; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos arbetstagare som är eller har varit verksamma inom dessa områden. LÄS MER

 2. 2. ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Esra Camci; Mergime Bajrami; [2016]
  Nyckelord :Collaboration; administrative authorities; municipalities; forceful measures; establishment reform; integration; institutional isomorphism; Samverkan; myndigheter; kommuner; tvingande åtgärder; etableringsreformen; integrering; nyanlända; strukturell isomorfism;

  Sammanfattning : Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. LÄS MER

 3. 3. IAS 40 - 10 År Senare. En Kvalitativ Studie av Noterade Fastighetsföretag för Perioden 2005 till 2014.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ragnar Nilhag; Sebastian Engqvist; Charlotte Hedelin; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: IFRS, IAS 40, fastighetsföretag, värderingsmetod, intern och extern värdering, kommunikation. Syfte: Studien undersöker om det 10 år efter införandet av IFRS i Sverige finns en trend i tillämpandet av IAS 40 och vad som motiverar en eventuell trend. LÄS MER

 4. 4. Managementteknologier i harmoni eller i konflikt? : En studie av TQM & MBO samt deras översättning och influenser hos två utförare i beställar-utförarmodellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carolina Wallberg; Jenny Wallberg; [2014]
  Nyckelord :TQM; MBO; Beställar-Utförarmodellen; Översättningsteori; Tvingande isomorfism;

  Sammanfattning : Kvalitetsrörelsen avspeglar sig i managementteknologier såsom TQM och NPM som implementerats inom den privata- och offentliga sektorn. Inom NPM används MBO som dess främsta verktyg. MBO kan vid en jämförelse ses som en motsats till det TQM sägs stå för. Beställar-utförarmodellen som brukas inom NPM har privata sektorn som utförare. LÄS MER

 5. 5. Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen - en praxisstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Åsenlund; Martin Hammarsten; [2014]
  Nyckelord :full cost; successfull efforts; gruvindustri prospektering;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten Handledare: Arne Fagerström Datum: Maj 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tvingande isomorfism.

Din email-adress: