Sökning: "tvingande isomorfism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tvingande isomorfism.

 1. 1. "Det hör till jobbet att bli sjuk!" : Att legitimera sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Westerberg; Jasmine Öberg; [2017]
  Nyckelord :sjuknärvaro; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos arbetstagare som är eller har varit verksamma inom dessa områden. LÄS MER

 2. 2. En empirisk studie om effekterna av legitimitet från opartiskt granskade hållbarhetsredovisningar hos leverantörer till byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karl Palo; Emil Sköld; [2017]
  Nyckelord :Legitimitet; Legitimitetsteori; Hållbarhetsredovisning; Granskning av hållbarhetsredovisning; GRI; CSR; Institutionell teori; Isomorfism; Tvingande isomorfism; Mimetisk i somorfism;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker vi vilka effekter på legitimiteten hos leverantörer som uppstår av en opartiskt granskad hållbarhetsredovisning. För att besvara denna problematisering utförs en empirisk, kvantitativdatainsamling av 85 byggföretag i Sverige. (Svenskt Näringsgrensindelning 41, 42 och 43). LÄS MER

 3. 3. Institutionaliserings- och regleringsprocessen : En studie av utvecklingsprocessen mot jämställda styrelser i börsbolagen i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andrea Talavera Herrera; Emmie Håkansson Kälebo; [2017]
  Nyckelord :Regulatory space; Co-regulation; Institutionaliseringsprocess; Regleringsprocess; Självreglering; CAC-reglering; Institutioner; Isomorfism; Avinstitutionalisering;

  Sammanfattning : Inledning: Intresset för kvinnor i styrelser väcktes hos flera länder på grund av att Norge införde en kvoteringslag för att uppnå 40 % av det underrepresenterade könet i börsbolagens styrelser. Sverige har år 2017 uppnått 38 % av de underrepresenterade könet i börsbolagens styrelser utan att införa en tvingande kvoteringslag vilket tyder på att en annan regleringsprocess tillämpades. LÄS MER

 4. 4. ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Esra Camci; Mergime Bajrami; [2016]
  Nyckelord :Collaboration; administrative authorities; municipalities; forceful measures; establishment reform; integration; institutional isomorphism; Samverkan; myndigheter; kommuner; tvingande åtgärder; etableringsreformen; integrering; nyanlända; strukturell isomorfism;

  Sammanfattning : Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. LÄS MER

 5. 5. IAS 40 - 10 År Senare. En Kvalitativ Studie av Noterade Fastighetsföretag för Perioden 2005 till 2014.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ragnar Nilhag; Sebastian Engqvist; Charlotte Hedelin; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: IFRS, IAS 40, fastighetsföretag, värderingsmetod, intern och extern värdering, kommunikation. Syfte: Studien undersöker om det 10 år efter införandet av IFRS i Sverige finns en trend i tillämpandet av IAS 40 och vad som motiverar en eventuell trend. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tvingande isomorfism.

Din email-adress: