Sökning: "typografi"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet typografi.

 1. 1. Att formge en politisk kampanj - En analys om hur visuella medel används inom politiska kampanjer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karolina Jurcevic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valrörelser som bedrivs inför riksdagsval är stora, omfattande arbeten. Trots att mycket tid läggs på dessa, uttrycks ofta ett missnöje över hur kampanjerna har tagits emot. Analysgrupper tas fram för att finna svar på vart kommunikationen kan ha brustit. LÄS MER

 2. 2. Individanpassning via multimodal kommunikation : en studie i hur lärare använder multimodal kommunikation i grundskolans musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Individanpassning; Undervisning; Multimodal kommunikation; Musikdidaktik; Socialsemiotik;

  Sammanfattning : Abstract Föreliggande studie syftar till att genom multimodal analys synliggöra hur en lärare i sin undervisning på olika sätt kan kommunicera med sina elever för att i förlängningen uppfylla kravet om en individanpassad undervisning. Studien kan ses som en fallstudie (eng. LÄS MER

 3. 3. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 4. 4. Design and use of 3D typography for indoor Augmented Reality mobile applications

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kajsa Palm; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; AR; User Experience; UX; Typography; Legibility; Interaction design; Color contrast;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR), a concept where the real word is being enhanced with computer generated objects and text, has evolved and become a popular tool to communicate information through. Research on how the technique can be optimized regarding the technical aspects has been made, but not regarding how typography in three dimensions should be designed and used in AR applications. LÄS MER

 5. 5. Smoothieböcker är bara för kvinnor. En diskurs- och semiotisk analys av sju framsidor på smoothieböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Blychert; [2018]
  Nyckelord :femininitet; genus; hälsa; kokbok; smoothieböcker; typografi; femininity; gender; health; cookbook; feminine; smoothie recipe books; typography;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras sju stycken framsidor på smoothieböcker publicerade mellan år 2007 och 2016. Syftet är att undersöka hur dessa riktar sig till en kvinnlig målgrupp genom sin formgivning. Uppsatsen grundar sig i ett genusvetenskapligt perspektiv som kompletteras med teorier kring semiotik, färg, typografi och bild. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet typografi.

Din email-adress: