Sökning: "typography"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet typography.

 1. 1. Retorik i reklam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; ethos; logos; pathos; situated knowledge; accountability; retorik; ethos; logos; pathos; situerad kunskap; accountability;

  Sammanfattning : Jag vill med det här kandidatarbetet undersöka om Aristoteles retoriska element är relevanta idag i reklam på digitala plattformar. Hans element är ethos, logos och pathos. Ethos handlar om karaktärer, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Danske skrivebøger gennem 300 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Niels Erik Larsen; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; skrivböcker; skrivandes historia i Danmark; bibliografi; bibliography; Robert Darnton; Schreibmeisterbücher; bogillustration; communication circuit; typografi; typography; skrivstil; skrivning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. LÄS MER

 3. 3. Köpprocessen via en mobilanpassad webbshop ur användarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Camilla Johansson; Tabita Hultqvist; [2017]
  Nyckelord :Informatics; Interaction design; Information architecture; Responsivity; Principles of design; E-commerce; Small-N research; Informatik; Interaktionsdesign; Informationsarkitektur; Responsivitet; Designprinciper; E-handel; Små-N-studie;

  Sammanfattning : Syfte – Trenden med e-handel ökar stadigt och allt fler konsumenter utför köp via mobiltelefonen. I en undersökning som Episerver utfört surfar 90 procent av alla konsumenter via mobilen men endast 19 procent genomför köp på en webbplats. LÄS MER

 4. 4. Typografi och genretillhörighet : En studie rörande ett typsnitts kommunikationsegenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Camilla Karlström; [2017]
  Nyckelord :Typsnitt; Genre; Grafisk kommunikation;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att hitta viktiga designprinciper hos olika typsnitt för att kunna förmedla olika mekanikgenrer till en konsument. Med mekanikgenrer menas genrer baserade på ett spels gameplay och inte tema. I denna undersökning behandlades genrerna FPS, sandbox, RPG och sport. LÄS MER

 5. 5. Implementering av en användbar och förtroendeingivande C2C-plattform för matlådor : En fallstudie av webbapplikationen Delish

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Berntzon; Didrik Dahlström; Niklas Fries; Oskar Håstad; Hedvig Markgren; Gustaf Persson; Axel Strandberg; Marcus Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Delish; c2c; användbarhet; navigerbarhet; enkelhet; förtroende; e-butik; e-shop; e-handel;

  Sammanfattning : This report covers a case study performed at Linköping University. The project consists of the development of a web application of type e-commerce, named Delish, which is a service for trading lunch boxes among students. The report treats the compilation of a theoretical framework, the development and its results followed by a discussion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet typography.

Din email-adress: