Sökning: "typography"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet typography.

 1. 1. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 2. 2. Design and use of 3D typography for indoor Augmented Reality mobile applications

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kajsa Palm; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; AR; User Experience; UX; Typography; Legibility; Interaction design; Color contrast;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR), a concept where the real word is being enhanced with computer generated objects and text, has evolved and become a popular tool to communicate information through. Research on how the technique can be optimized regarding the technical aspects has been made, but not regarding how typography in three dimensions should be designed and used in AR applications. LÄS MER

 3. 3. Smoothieböcker är bara för kvinnor. En diskurs- och semiotisk analys av sju framsidor på smoothieböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Blychert; [2018]
  Nyckelord :femininitet; genus; hälsa; kokbok; smoothieböcker; typografi; femininity; gender; health; cookbook; feminine; smoothie recipe books; typography;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras sju stycken framsidor på smoothieböcker publicerade mellan år 2007 och 2016. Syftet är att undersöka hur dessa riktar sig till en kvinnlig målgrupp genom sin formgivning. Uppsatsen grundar sig i ett genusvetenskapligt perspektiv som kompletteras med teorier kring semiotik, färg, typografi och bild. LÄS MER

 4. 4. Retorik i reklam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; ethos; logos; pathos; situated knowledge; accountability; retorik; ethos; logos; pathos; situerad kunskap; accountability;

  Sammanfattning : Jag vill med det här kandidatarbetet undersöka om Aristoteles retoriska element är relevanta idag i reklam på digitala plattformar. Hans element är ethos, logos och pathos. Ethos handlar om karaktärer, t.ex. LÄS MER

 5. 5. Danske skrivebøger gennem 300 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Niels Erik Larsen; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; skrivböcker; skrivandes historia i Danmark; bibliografi; bibliography; Robert Darnton; Schreibmeisterbücher; bogillustration; communication circuit; typografi; typography; skrivstil; skrivning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet typography.

Din email-adress: