Sökning: "u-137"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet u-137.

 1. 1. En fallstudie för att förklara agerandet under U 137-krisens tio dagar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristofer Frisesdal; [2018]
  Nyckelord :submarine; U 137; Soviet; crisis; decision making; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is based on the grounding of the Soviet submarine U 137 that ran aground just outside the naval base of Karlskrona in October 1981. The Swedish authorities held the submarine for ten days before it was released back to the waiting Soviet naval force. LÄS MER

 2. 2. Whiskey on the rocks - En stund av njutning i sällskap med Graham Allison

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Orander; Erik Wenander; [2006]
  Nyckelord :Essence of decision; ; Graham Allison; ; U 137; ; beslutsfattade i kris.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats lyfter ut Graham Allisons tre teorier från boken Essence of decision och applicerar dessa på U 137-krisen. Krisen inträffade 1981 då en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Var och en av de tre teorierna är ursprungligen gjorda för att förklara beslutsfattandet under Kubakrisen utifrån olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. U-137 svenskt politiskt och militärt agerande under kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Glenn Karlsson; Erik Garsten; [2006]
  Nyckelord :Submarine; U-137; Soviet; Sweden; crisis; politicians; military; behaviour; decision-making; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deal with the Soviet submarine U-137 and it's grounding in the Swedish archipelago outside the city of Karlskrona and one of Sweden?s largest naval-bases. The actions that took place in October 1981 were special because of the clear violation of Swedish territory. LÄS MER

 4. 4. Från slagsvärd till florett : några aspekter på Försvarsmaktens transformering från invasionsförsvar till ett insatsförsvar mot bakgrund av strategisk teori

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Palmgren; [2003]
  Nyckelord :Strategi; militära operationer; Krishantering; Ledning; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003; Insatsförsvar; Invasionsförsvar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa den principiella förändringen av svenska försvarsmaktensprestationsform från krigsförberedelser till aktiva militära operationer mot bakgrund av Clausewitzstrategiska teori. Författaren har använt hypotetisk – deduktiv slutledningsmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet u-137.

Din email-adress: