Sökning: "udp"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet udp.

 1. 1. Multi-Cloud simulation environment for WebRTC streams

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Xiaodong Zhang; [2017]
  Nyckelord :WebRTC; Multi-Cloud; SFU;

  Sammanfattning : Real-time streaming is becoming popular nowadays on the internet. WebRTC is a promising web technology that enables media stream transmission between two browsers without other third-party plugins. LÄS MER

 2. 2. Performance Evaluation of Non-commercial LTE Network For Smart Grid Application : Modification of IEC 61850-90-5 Protocol stack and its Testing over Non-commercial LTE

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Rajendra Bogati; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The introduction of smart grid technology has changed the way traditional power grid network function. It made the grid structure more dynamic by enhancing electrical usage management capability. Also, it has increased the scope to enhance communication infrastructure in a smart grid structure. LÄS MER

 3. 3. The impact of transport protocol, packet size, and connection type on the round trip time

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Tobias Kling; [2017]
  Nyckelord :Transport protocol; Network Configuration; Packet Size; Comparison;

  Sammanfattning : While developing networking for games and applications, developers have a list of network specific requirements to be met as well as decide how to meet them. It is not always easy to decide what protocol is best suited for a given network configuration, or what is the best size of a data packet. LÄS MER

 4. 4. Benchmarking och Utvärdering av Protokollet QUIC : En jämförelse av QUIC gentemot TCP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Adam Ekberg; Ivan Tedengren; [2017]
  Nyckelord :QUIC; TCP; UDP; protocol; benchmark; comparison; evaluation; QUIC; TCP; UDP; protokoll; benchmark; jämförelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Since 2012 Google has been developing a new transport protocol called QUIC (Quick UDP Internet Connections). The purpose of the QUIC-protocol is to speed up the web and first of all produce lower response time on websites. This is interesting in several perspectives. LÄS MER

 5. 5. Observator för frontlinjen på surfplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Bergstedt; Tobias Gillström; [2017]
  Nyckelord :tcp; udp; computer communications; azimut; c ; wgs-84; qt; encryption; tcp; udp; datorkommunikation; azimut; c ; wgs-84; qt; kryptering;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Saab Dynamics. Projektets syfte var att utveckla en applikation, TBFO, för att rapportera information om hur missilen GLSDB ska slå till ett mål. TBFO är ämnat för att användas i närheten av målet och information skickas till planeringssystemet GLSDB MPS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet udp.

Din email-adress: