Sökning: "umeå universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11666 uppsatser innehållade orden umeå universitet.

 1. 1. Åtgärd för minskad genomloppstid : Förmontering av kranspetsutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kim Lingwall; [2018]
  Nyckelord :Förmontering; genomloppstid;

  Sammanfattning : Vimek AB är en, inom sitt segment, marknadsledande skogsmaskinsproducent belägen i Vindeln,Västerbotten. Deras produktion är uppdelad i två sektioner, en förmonteringsstation därstandarddelar kan monteras och lagerläggas, samt en slutmontering där alla delar monterassamman till en komplett maskin. LÄS MER

 2. 2. Effektskillnad mellanmåldos och lågdos vidhjärtsviktsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Khalid Al-ameri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vegetation responses to summer- and winter warming : flower power in the Alaskan tussock tundra?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Maja Wressel; [2018]
  Nyckelord :Arctic vegetation; snow depth; warming; vertical root distribution; tundra;

  Sammanfattning : Plants have an important role in the tundra carbon (C) cycle by storing C in primary production and thus potentially counteract the C released from thawing permafrost. Tundra vegetation is limited by nitrogen (N), which is predicted to increase with rising temperatures and increased snow depth. LÄS MER

 4. 4. Själens skakningar : Livskraft, kropp och känslor i C.W. Hufelands Konsten at lefwa länge

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Carolina Gunnar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay will examine the Swedish edition of the German treatise, Makrobitoik oder die Kunst das Leben zu verlängern (1796), which was published in Sweden in 1798. The treatise became immensely popular throughout Europe after it was published and its author, C. W. LÄS MER

 5. 5. HÄRSKARTEKNIKER SOM MAKTUTÖVNING PÅ ARBETSPLATSEN : En kvalitativ studie om unga personers upplevelser av härskartekniker och maktutövning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Körnegård; [2018]
  Nyckelord :Härskarteknik; makt; maktutövning; Berit Ås;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskap kring härskartekniker som maktutövning på arbetsplatsen med fokus på ungas upplevelser. Även att undersöka om ålder och kön spelar någon roll för hur de blir bemötta samt vilka skillnader och likheter det finns mellan kvinnor och mäns upplevelser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet umeå universitet.

Din email-adress: