Sökning: "undervisning"

Visar resultat 11 - 15 av 7480 uppsatser innehållade ordet undervisning.

 1. 11. Digitalt lärande - lek eller allvar? : En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Gustafsson; Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :app; didaktisk utgångspunkt; förskola; lärande; surfplatta;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade samhälle krävs det att pedagogerna besitter digital kompetens då förskolan ska lägga grunden för att barnen kan verka i det moderna samhället. Intresset för att undersöka surfplattans roll i verksamheterna uppkom när vi kom i kontakt med förskolor som inte använder surfplattan i verksamheten och som inte heller har kunskaperna som krävs för att göra det. LÄS MER

 2. 12. Den realistiska problematikern : -En systematisk litteraturstudie om entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linus Falkstål; [2018]
  Nyckelord :Djupinlärning; entreprenör; grundskola; matematik; problemlösning;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie som belyser förhållandet mellan de tre begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, problemlösning i matematik och djupinlärning i matematik. Resultatet består av två metaanalyser som behandlar begreppens likheter och skillnader men också dess samband till olika teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 3. 13. Sjung ut! : Litteraturstudie om elevers språkutveckling genom musik

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :Svenska; språkutveckling; sång; socialt lärande; engagemang; lärarens utbildning;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i åk F-3 är metoder kring språkutveckling synnerligen relevant att behärska. Genom att ge eleverna varierande undervisning och behärska uttrycksformer som bild, dans, musik och drama bidrar vi till att ge dem en meningsfull skolgång. LÄS MER

 4. 14. Variation i matematikundervisningen : Att variera läroboken med laborativt arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Laborativ; Problemlösning; Traditionell;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på vad forskningen säger om huruvida en varierad undervisning kan leda till ett större lärande för elever. Utifrån frågeställningen har såväl för- och nackdelar med läroboksbunden undervisning som laborativt arbetssätt belysts. LÄS MER

 5. 15. Bilders roll i lärande och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Albrektson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet undervisning.

Din email-adress: