Sökning: "undervisningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet undervisningsmetoder.

 1. 1. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 2. 2. Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning : En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; fenomenologi; intervju; autismspektrumstörning; ASD.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks grundskollärares erfarenheter av att arbeta med elever med Autismspektrumstörning (ASD) i den stora gruppen. Med den stora gruppen menas den vanliga grundskoleklassen. LÄS MER

 3. 3. Interaktionen mellan religionsvetenskap och naturvetenskap i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2018]
  Nyckelord :religion; vetenskap; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Interaktionen mellan religion och vetenskap har genom tiderna tagit sig olika uttryck. I dag kan de tyckas vara varandras motpoler och hamnar därför ofta i konflikt. Denna kunskapsöversikt har som syfte att sammanställa och analysera hur innehållet av temat religion och vetenskap i Gy11 har påverkats av tidigare läroplaner. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers matematikutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; Isabell Håkansson; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig; kommunikation; lärobok; matematikutveckling; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Målet med denna text är att undersöka om två olika undervisningsmetoder i matematik har någon påverkan på de flerspråkiga eleverna i deras matematikutveckling. Undersökningar indikerar ett sämre resultat för flerspråkiga elever i skolämnet matematik (OECD, 2013). LÄS MER

 5. 5. Att undvika svengelska : En kunskapsöversikt över metoder för ordinlärning i det engelska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Olsson; Emelie Östergren; [2018]
  Nyckelord :Ordförrådsutveckling; Engelska; Undervisningsmetoder; Ordinlärning;

  Sammanfattning : Ordförrådet utgör en viktig del för att kunna navigera sig i ett språk, speciellt engelskan som får en större roll i en allt mer globaliserad värld. Däremot finns brister i elevers ordförråd vilket försvårar språkutvecklingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet undervisningsmetoder.

Din email-adress: