Sökning: "unga lagöverträdare"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden unga lagöverträdare.

 1. 1. Konstruktioner av flickor som unga lagöverträdare : En kvalitativ studie grundat på socialtjänstens yttranden

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Julia Engman Viking; Emma Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :juvenile delinquents; juvenile offenders; girls; crime; gender; ungdomsbrottslighet; unga lagöverträdare; flickor; genus;

  Sammanfattning : This study is based on a qualitative method in which the data consists of local social services' statements on girls as young delinquents. The sample consists of ten statements received from two courts in the Stockholm area, where girls between 15-17 years old are suspected of either theft/ attempted robbery or violent offences. LÄS MER

 2. 2. En granskning av socialtjänstens yttrande gällande unga lagöverträdare : Bristfälliga yttranden försvårar den rättsliga processen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Johansson; Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; socialtjänst; yttrande; tingsrätt; brott;

  Sammanfattning : Då ungdomar begår brott så ska socialtjänsten skriva ett yttrande på begäran av tingsrätten. Vad som ska finnas med i yttrandet regleras i lagen (1964:176) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL, men det finns även egna riktlinjer om vad som bör finnas med från socialstyrelsen. LÄS MER

 3. 3. Ute och ränner – Elektronisk övervakning av unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elmer Lorensson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the potential effects on youths of an introduction of electronic tagging into the Swedish penal system for juveniles. The proposition of such electronic tagging, presented in SOU 2012:34 Nya påföljder (“New sanctions”) by the name ungdomsövervakning (“youth monitoring”), acts as a starting point for the investigation of the expected effects on youths. LÄS MER

 4. 4. Påföljder för unga : en analys av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessica Lundkvist Vardaro; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De är ju bara barn – eller? - Om ungdomsrabatten för unga vuxna lagöverträdare i ljuset av principerna om proportionalitet och rättvisa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; ungdomsrabatt; straffreduktion; unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ungdomsrabattens slopande för lagöverträdare i åldern 18–20 år har debatterats sedan en lång tid tillbaka. Förespråkare för ett slopande av rabatten menar att detta krävs för att komma till rätta med det grova våldet samt den växande gängkriminaliteten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet unga lagöverträdare.

Din email-adress: