Sökning: "ungdomar från två olika kulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ungdomar från två olika kulturer.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar mellan samhällets olika kulturer : En studie om inkludering av nyanlända barn och ungdomar genom idrott.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Mickelsson; Johanna Sjöberg; Sofia Rading; [2017]
  Nyckelord :Empowerment; equality; immigrants; leaders; pedagogy of the oppressed; social inclusion; sports; youths.; Egenmakt; frigörande pedagogik; idrott; jämlikhet; ledare; nyanlända; social inkludering; ungdomar.;

  Sammanfattning : Det finns en stor ojämlikhet mellan olika grupper i samhällets i Sverige idag, vilket är ettsocialt problem. Denna studie har fokuserat på en idrottsförening i Västsverige som aktivtarbetar med social inkludering i sin verksamhet för att minska denna ojämlikhet. LÄS MER

 3. 3. Kulturerna och jag : En studie om att växa upp i en multikulturell kontext

  Kandidat-uppsats, ; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lundin Jernberg; Josefin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; identitet; etnicitet; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Sverige blir allt mer mångkulturellt och det finns idag en stor andel barn och ungdomar som har utländsk bakgrund och därmed ofta två kulturer att förhålla sig till. Det som undersöks i studien är hur det är att växa upp och leva i ett samhälle där man har två kulturer att förhålla sig till, samt vilka erfarenheter detta ger. LÄS MER

 4. 4. Jag är ”en svensk turkmuslim” : En studie om hur muslimska gymnasieelever påverkas av att leva i Sverige med två olika kulturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Westrin; [2015]
  Nyckelord :muslimska ungdomar; identitetutveckling; islam; olika nationaliteter; identitetsutveckling och levnadsvillkor.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom en empirisk undersökning besvara frågeställningarna; Hur upplever muslimska gymnasieelever att deras levnadsvillkor påverkas av att leva i två olika kulturer? Och hur påverkas de muslimska gymnasieelevernas identitetsutveckling av att leva i Sverige som svenska muslimer? Den ena foten står i en kultur som ungdomarna försöker anpassa sig till, det vill säga den svenska kulturen, medan den andra foten står i en kultur som ungdomarnas föräldrar kan relatera alla sina erfarenheter till. Det borde vara självklart att en ungdom har samma kulturella hemmahörighet som sina föräldrar, men för de här ungdomarna känns deras föräldrars kultur främmande. LÄS MER

 5. 5. Matbudskap i rollspel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emmalee Gisslevik; [2012-10-04]
  Nyckelord :Mat; hälsa; budskap; normer; ; ungdomar; uppfattningar; rollspel;

  Sammanfattning : Ungdomar befinner sig i en identitetsskapande process och lämnar barndomen med intryck, värderingar och vanor som sannolikt kommer att påverka dem även i vuxenlivet. De rör sig simultant mellan olika kulturer så som hemmet, skolan, vännerna, media samt andra fritidsrö-relser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ungdomar från två olika kulturer.

Din email-adress: